Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

14. Oktober 2014

Bayern präsentiert sich am 26.04.2015 in Pilsen - nehmen Sie an der Infomeile teil!

Das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 rückt mit großen Schritten näher. Mit seinen Partnern Stadt Regensburg und Plzeň 2015, o. p. s. (Organisationsgesellschaft für Pilsen 2015) realisiert das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im EU Ziel 3-Projekt regio2015 die ausgewählten Programmbeiträge der bayerischen Seite.   
Zu den Top-Events gehören die bayerischen Kulturtage vom 20. bis 26.04.15, die mit einem großen bayerisch-tschechischen Kunst-, Kultur- und Begegnungsfest auf dem Pilsener Hauptplatz unter dem Motto Blumen für Pilsen am Sonntag, den 26. April 2015 abschließen. Das CeBB ist federführender Organisator.

Entlang der Ostseite des Hauptplatzes ist eine Informationsmeile geplant. Institutionen, Organisationen, Einrichtungen, grenzüberschreitende Projekte, Kommunen, Tourismusregionen, Ausflugsziele und Kulturvereinigungen / -initiativen können sich mit einem Infostand präsentieren. Damit die Infomeile ein einheitliches Bild erhält, soll die Präsentation in Faltpavillons mit 3 x 3 m erfolgen, die selbst mitzubringen sind.  

Interessenten werden gebeten sich bei der Europäischen Freiwilligen im CeBB, Ida Pětioká anzumelden: evs@cebb.de, Telefon: 09674 – 92 48 77.

14. Oktober 2014

Bavorsko se prezentuje 26. 4. 2015 v Plzni – zúčastněte se také se svým infostánkem!

Rok Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 se blíží mílovými kroky. Spolu se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015, o. p. s. realizuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015 vybrané programové příspěvky z Bavorska.   
K vrcholným bodům programu patří Bavorské kulturní dny pořádané ve dnech 20.-26. 4. 2015, které budou zakončeny velkou česko-bavorskou slavností umění, kultury a setkávání na plzeňském náměstí pod mottem Květiny pro Plzeň konanou v neděli 26. dubna 2015. Hlavním organizátorem akce je CeBB.  

Informační stánky budou rozmístěny podél východní strany náměstí. Instituce, organizace, zařízení, přeshraniční projekty, obce, turistické regiony, výletní cíle a kulturní sdružení a iniciativy se zde mohou prezentovat se svým informačním stánkem. Aby měl tento informační prostor jednotný vzhled, bude prezentace probíhat ve skládacích pavilonech o rozměrech 3 x 3 m, které je třeba si přinést s sebou.  

Prosíme zájemce, aby se přihlásili u evropské dobrovolnice v CeBB Idy Pětioké: evs@cebb.de, telefon: +49(0)9674 – 92 48 77.
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB