Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pilsen 2015 Informationen • Plzeň 2015 Informace

04. Juli 2014

Saison des Neuen Zirkus 2015

Eine Auswahl des Besten, was die europäische Welt des Neuen Zirkus zu bieten hat, präsentieren acht führende Ensembles aus Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und der Schweiz. In Zelten, die in der ganzen Stadt verteilt sein werden, werden Top-Vorstellungen zu sehen sein, die größten teils ohne Sprachbarriere sind und die ganze Familie unterhalten. 
Das Publikum kann sich auf das Ensemble Cirque Trottola, den französischen Cirque Aïtal, das Ensemble PSiRC aus Spanien, den Cirque Alfonse aus Kanada, MagdaClan, L´Illustre Famille Burattini, Betes de foire, Akoreacrooder den Seiltänzer David Dimitri freuen. Karten für ausgewählte Vorstellungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Das Genre Neuer Zirkus wird auch Teil der Eröffnungsfeier des Projekts Pilsen – Kulturhauptstadt Europas am 17.01.2015 auf dem Pilsner Hauptplatz sein. Das Publikum wird unter anderem ein adrenalingeladenes Stück des Schweizer Seiltänzers und Akrobaten David Dimitri erleben. An seinen Auftritt bei der Eröffnungsfeier knüpft David Dimitri mit der Solovorstellung für Familien L’Homme Cirque an, bei der er sich aus einer Kanone abfeuern lässt.

Der Cirque Trottola ist wahrscheinlich das eigenwilligste und originellste Ensemble im Rahmen der Saison des Neuen Zirkus. Die Vorstellung Matamore bewegt sich auf höchstem Niveau akrobatischen Könnens und präsentiert fragile und burleske Clowns und Akrobaten, die jonglieren oder hoch durch die Luft  fliegen, als würden die Gesetze der Schwerkraft für sie nicht gelten.

Der Mai der Saison des Neuen Zirkus in Pilsen steht ganz im Zeichen des italienischen Ensembles MagdaClan, den vielleicht jüngsten Vertretern des Neuen Zirkus. Die frisch gebackenen Absolventen der Zirkusschule in Turin haben ihr erstes gemeinsames Stück mit einer großen Portion an Energie und Ideen gestaltet. Das Ergebnis ist eine charmante Clown-Vorstellung voller Spitzenakrobatik, die durchdrungen ist von intimen Gesten.

Burat und Rita Burattini, die im Juni nach Pilsen kommen, sind richtige Straßenkünstler. Sie reisen von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zu ihrem Publikum. Sie spielen auf der Straße, im Zelt, auf Plätzen und im Wohnwagen. Ihr Stück Le Jabberwock steckt voll derbem Humor, der ein bisschen kränken und zugleich provozieren kann. Die Vorstellung richtet sich an Kinder und Erwachsene.

Aus Kanada reist im Juli das Ensemble Cirque Alfonse mit der Vorstellung Timber! nach Pilsen. Der Titel, der übersetzt Holz bedeutet, gibt schon einen Hinweis darauf, worauf das Stück gründet: die Bühne ist voller Bretter, Klötze, Holzräder und -möbel. Aus allem atmet der Duft frischgeschnittenen Materials, das die Grundlage für unglaubliche akrobatische Kunststücke bildet, für die die Mitglieder auch ursprüngliche bäuerliche Werkzeuge verwenden.

Sechs Akrobaten, fünf Musiker und ein verrücktes Klavier – das ist die Grundlage für das Stück Klaxon des französischen Ensembles Akoreacro, das im November in seinem Zirkuszelt in Pilsen Spitzenakrobatik präsentiert.

04. Juli 2014

Sezóna nového cirkusu 2015

Výběr toho nejlepšího, co se dejě v současném evropském světě nového cirkusu, ukáže osm předních souborů z Francie, Itálie, Španelska, Kanady a Švýcarska. V šapitó na různých místech Plzně nabídnou představení, která patří k tomu nejlepšímu v novém cirkuse. Vystoupení jsou většinou bez jazykové bariéry a budou bavit celé rodiny.
Těšit se můžete na soubory Cirque Trottola, francouzský Cirque Aïtal, španelský soubor PSiRC, kanadský Cirque Alfonse, MagdaClan, L´Illustre Famille Burattini, Betes de foire, Akoreacro či provazochodce Davida Dimitriho. Vstupenky na vybraná představení jsou již v prodeji.

Nový cirkus se stane také součástí samotného zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury, a to 17. 1. 2015 na náměstí Republiky v Plzni. Návštěvníci v jeho rámci mimo jiné uvidí adrenalinové vystoupení švýcarského provazochodce a akrobata Davida Dimitriho. Pokračovat bude sólovým rodinným představením L´Homme Cirque, při kterém se Dimitri nechá vystřelit z děla.

Cirque Trottola je zřejmě nejosobitějším a nejoriginálnějším souborem v rámci sezóny nového cirkusu. Představení Matamore neslevuje z té nejvyšší úrovně akrobatických dovedností s křehkými a burleskními klauny a akrobaty, kteří žonglují či létají vysoko ve vzduchu, jako by popírali zákony gravitace.

V rámci sezóny nového cirkusu bude květen v Plzni patřit italskému souboru MagdaClan, asi nejmladším zástupcům nového cirkusu. Čerství absolventi cirkusové školy v Turíně naplnili své první společné dílo velikým množstvím energie a nápadů. Výsledkem je klaunsky roztomilé představení plné vrcholné akrobacie prodchnuté intimními gesty.

Burat a Rita Burattini, kteří do Plzně přijedou v červnu, jsou skutečnými pouličními umělci. Putují za diváky od města k městu, od vesnice k vesnici. Hrají na ulici, ve stanu, na náměstích i v maringotce. Jejich představení Le Jabberwock je plné drsného humoru, který trochu uráží a zároveň vzrušuje. Představení je určeno dětem i dospělým.

Z Kanady přijede do Plzně v červenci soubor Cirque Alfonse s představením Timber! Jeho název – v překladu dřevo –předznamenává na čem je založeno: scéna je plná prken, špalíků, dřevěných kol a nábytku. Ze všeho dýchá vůně právě nařezaného materiálu, který tvoří základ pro neuvěřitelné akrobatické kousky, ke kterým artisti používají i skutečné nástroje z venkovské farmy.

Šest akrobatů, pět hudebníků a jeden splašený klavír – to jsou základy představení Klaxon francouzského souboru Akoreacro, který vlistopadu ve svém šapitó v Plzni nabídne špičkovou akrobacii.

Fotogalerie • Fotogalerie

© PhilippeLaurençon |
 |
 |
 |
© Josef Adlt |
 |
 |
Rendert Time: 0,086 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB