Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pilsen 2015 Informationen • Plzeň 2015 Informace

02. Juli 2014

Ausstellungshighlights 2015

Ausstellungen tschechischer und internationaler Künstler
München – die strahlende Kunstmetropole
17.01.2015–05.04.2015


Die Ausstellung der Westböhmischen Galerie in Pilsen zeigt in Zusammenarbeit mit den Münchner Institutionen Städtische Galerie im Lenbachhaus und Museum Villa Stuck einzigartige Sammlungen und die größten Maler des Fin de siécle und der europäischen Moderne. Sie präsentiert Werke von Malern des Jugendstils aus einer Zeit, in der München die Kunstmetropole Europas und damit nur etwas weniger bedeutend als Paris war. Werke von Künstlern wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky gehören zu den berühmtesten Ausstellungsstücken, aber auch weitere können es mit deren Ruhm aufnehmen.

Ausstellung: Atelier Jiří Trnkas
24.02.2015–30.04.2015
Dabei handelt es sich um die erste umfassende Ausstellung der Werke des gebürtigen Pilsners in der Galerie der Stadt Pilsen und der Jiří-Trnka-Galerie. Die unikate Familiensammlung aus Zeichnungen, Skulpturen, Marionetten und Dioramen wird durch Leihobjekte aus der Nationalgalerie und weiterer Partner ergänzt. 2014 wäre Jiří Trnka 100 Jahre alt geworden. Mit dieser vielfältigen Ausstellung im Jahr 2015 ist es gelungen, ihm den gebührenden Tribut zu zollen und darzustellen, wie seine Ästhetik und Technologie die Welt des Animations- und Puppenfilms sowie der bildenden Kunst beeinflusst hat.

Ausstellung: Europäische Geschichte
19.03.2015–05.07.2015
Die spielerisch und kreativ angelegte Ausstellung richtet sich vor allem an und möchte das Vorurteil beseitigen, der Geschichtsunterricht sei nur ein Auswendiglernen von Daten und Fakten. Die Installation in sechs Theaterszenen beschreibt historische Wendepunkte von der Frühzeit bis in die Gegenwart. Kinder haben die Möglichkeit, den Alltag in den jeweiligen Zeitspannen gemeinsam mit historischen Figuren in ihrem Alter zu erleben und sich an ihren Aktivitäten zu beteiligen. Teil der Ausstellung ist auch eine Zeitmaschine, die als Spielplattform, aber auch zur Anregung der kindlichen Fantasie dient.

Ausstellung: Trnkas Garten
24.02.2015–30.06.2015
Die interaktive, von Jiří Trnkas Buch Der Garten inspirierte Ausstellung im Westböhmischen Museum wurde von seinem Sohn Jan und seinem Enkel Matyáš Trnka vorbereitet. Die Installation in sechs Räumen stellt die wichtigsten Figuren und Erzählstränge des Buches vor. Die Besucher lernen die Hauptpersonen des Märchens, einen Zwerg, Elefanten, einen Hahn, Hunde und einen Wal, kennen. Nur die Jungs werden sie nicht antreffen, weil sie sich nach einer Weile selbst in sie verwandeln werden. Die Ausstellungsbesucher und ihre Kinder werden so zum Teil des Abenteuers.

Gottfried Lindauer
05.05.2015–20.09.2015
Der Maler und gebürtige Pilsner wurde durch Maori-Portraits bekannt, die er Ende des 19. Jahrhunderts in Neuseeland anfertigte. Die äußerst wertvolle Sammlung ist für die Maori ein Nationalschatz und verlässt Neuseeland zum ersten Mal. 40 der Portraits werden in der Westböhmischen Galerie in Pilsen zu sehen sein, anschließend in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Neben diesen Sammlungen wirddie Ausstellung durch weitere Kunstwerke, die mit Lindauer und seiner Schaffensperiode in der Tschechischen Republik verbunden sind, ergänzt. Sie ermöglicht dadurch einen Blick auf das vielfältige Werk dieses bemerkenswerten Europäers. Bestandteil des Projekts ist außerdem die aktuelle Antwort von Gegenwartskünstlern auf das Zusammenleben der Minderheiten im europäischen Raum. Parallel zu der Ausstellung von Lindauer werden angesehene Gegenwartsmaler eine Portraitserie von Vertretern unterschiedlicher Minderheitenschaffen, die in Pilsen und an anderen Orten in Europa leben.

Ladislav Sutnar
Ganzjährig an verschiedenen Orten
Der Ausstellungszyklus zeigt eine sehr umfangreiche Auswahl aus dem während der totalitären Zeit absichtlich missachteten Werk des gebürtigen Pilsners, der in unterschiedlichsten Bereichen der Kunst, der Grafik, des Kostümdesigns, des Industriedesigns und der Ausstellungsgestaltung arbeitete.

Westböhmischer Barock
Oktober 2015–März 2016
Einer der Ausstellungsschwerpunkte der Westböhmischen Galerie ist dem einzigartigen historischen Kulturerbe der Region Pilsen gewidmet. Begleitend ist außerdem eine internationale wissenschaftliche Konferenz zur Thematik der barocken Kunst, Kultur und Geschichte in Westböhmen geplant.

02. Juli 2014

Výjimečné výstavy 2015

Výstavy českých i zahraničních umělců
Mnichov – zářící metropole umění
17. 1. 2015– 5. 4. 2015
Výstava Západočeské galerie představí ve spolupráci s mnichovskými institucemi Städtische Galerie im Lenbachhaus a Museum Villa Stuck unikátní sbírky a nejlepší malíře fin de siécle a evropské moderny. Expozice zahrnuje díla secesních umělců z období, kdy byl Mnichov centrem evropského kulturního světa, jenom trochu méně důležitým než Paríž. Díla umělců jako Paul Klee či Vasilij Kandinskij patří mezi ta nejslavnější vystavená, ostatní ale směle dosáhnou jejich věhlasu.

Výstava: Ateliér Jiřího Trnky
24. 2. 2015–30. 4. 2015
První profilová výstava díla plzeňského rodáka v Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky. Unikátní rodinnou sbírku kreseb, soch, loutek a dioramat doplní zapůjčené artefakty z Národní galerie a od dalších partnerů. Jiří Trnka by se vroce 2014 dožil sta let, v roce 2015 se mu vzdá hold a průřezová výstava ukáže jak jeho estetika i technologie ovlivnily svět animovaného a loutkového filmu a výtvarného umění.

Výstava: Historie Evropy
19. 3. 2015–5. 7. 2015
Hravá a výtvarná výstava zaměřená především na děti, se snaží zvrátit předsudek, že výuka historie je pouhé biflování dat a jmen. Instalace v šesti divadelních scénách popisuje historické zvraty každodennosti od pravěku do dneška. Děti mají možnost zažít každodennost jednotlivých období společně s historickými postavami svého věku a zapojit se do jejich aktivit. Součástí expozice je i velký stroj času, který funguje jednak jako herní platforma, ale i jako výchozí bod pro dětskou fantazii.

Výstava: Trnkova zahrada
24. 2. 2015–30. 6. 2015
Interaktivní výstava v Západočeském muzeu inspirovaná knížkou Jiřího Trnky Zahrada, kterou připravili syn a vnuk Jan a Matyáš Trnkovi, bude nainstalovaná v šesti místnostech a představí výrazné postavy a dějové linie knihy. Návštevníci se setkají se všemi hlavními postavami pohádky (trpaslíkem, slony, kocourem, psy či velrybou). Jen kluky nepotkáte, protože právě vy se jimi na chvilku stanete. Budete tak součástí dobrodružství i se svými dětmi.

Gottfried Lindauer
5. 5. 2015–20. 9. 2015
Malíř a rodák z Plzně se proslavil portréty Maorů,které maloval na konci 19. století na Novém Zélandu. Nesmírně cenná sbírka, která má pro Maory hodnotu národního pokladu, opustí poprvé v historii Nový Zéland a 40 portrétů zní bude vystaveno v Západočeské galerii v Plzni, posléze v Alte Nationalgalerie v Berlíně. Vedle této sbírky výstavu doplní i další umělecká díla spjatá s Lindauerem a jeho tvůrčím obdobím v Česku, aby bylo možné zhlédnout celou šíři tvorby tohoto zajímavého Evropana. Součástí projektu je i aktuální odpoveď současných výtvarníků na soužití minorit v evropském prostoru. Paralelně k Lindauerově výstavě vytvoří respektovaní současní malíři i sérii portrétů zástupců různých minorit žijících v Plzni a jinde v Evropě.

Ladislav Sutnar
Na různých místech po celý rok 2015
Série výstav představí nejrozsáhlejší kolekci během totality
účelově zapomenutého díla plzeňského rodáka, který působil
vmnoha oblastech umění, grafiky, kostýmního návrhářství,
užitého designu i výstavnictví.

Západočeské baroko
Říjen 2015–březen 2016
Jedna ze stěžejních výstav Západočeské galerie věnovaná
jedinečnému historickému kulturnímu dědictví plzeňského
regionu. Součástí by měla být mezinárodní vědecká konference
k problematice barokního umění, kultury a historie v západních
Čechách.

Fotogalerie • Fotogalerie

L. Sutnar |
L. Sutnar |
G. Lindauer |
J. Trnka |
J. Trnka |
J. Trnka |
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB