Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

14. Mai 2014

11 Jahre bbkult.net - Das zweisprachige Internetportal des Centrum Bavaria Bohemia gehört zu den wichtigsten grenzüberschreitenden Informationsquellen

Am 14. Mai 2003, heute vor 11 Jahren, ging unter der Trägerschaft der Stadt Schönsee, unterstützt vom Landkreis Schwandorf, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und von Sponsoren, das Internetportal www.bbkult.net online. Der damalige Regierungspräsident Dr. Wilhelm Weidinger drückte symbolisch auf den Startknopf der durchgehend zweisprachigen Kulturinformationsplattform für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern, Pilsen, Karlsbad und Südböhmen.
bbkult.net war der erste und ganz wichtige Schritt, den die Stadt Schönsee und der Landkreis Schwandorf zur Verwirklichung der Idee eines bayerisch-böhmischen Kulturzentrums machten. Im ehemaligen Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee öffnete dann drei Jahre nach dem Start von bbkult.net das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seine Tore. Damit erhielt die virtuelle grenzüberschreitende Verbindung im März 2006 ihr reales Pendant in einem preisgekrönten sanierten Baudenkmal.

bbkult.net hat sich in den zurückliegenden elf Jahren als Webadresse etabliert und sich in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen als durchgehend zweisprachiges Portal einen hervorragenden Ruf aufgebaut. Seit dem Start 2003 wurde bbkult.net schon zweimal grundlegend überarbeitet. Der erste Relaunch erfolgte Ende 2005. Nach weiteren 5 Jahren bekam bbkult.net im Rahmen des EU-geförderten Ziel-3 Projekts "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" 2010 ein völlig neues Webdesign, eine umfassende Überarbeitung und viele neue Module, u.a. einen Blog, Fotogalerien und viele Seiten für aktuelle Beiträge. Im Jahr 2012 hat sich das Informationsangebot im Rahmen des Projekts „Impuls 2015!“ um weitere Module erweitert, die über Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015, informieren. Über den monatlichen bbkult.net Newsletter, betreut von CeBB-Mitarbeiterin Maika Victor-Ustohal, erhalten 950 Bezieher eine Fülle von grenzüberschreitend interessanten Themen. Eingebunden in die redaktionelle Arbeit ist das ganze CeBB-Mitarbeiterteam, das hohe Aktualität gewährleistet. Die wöchentlichen Veranstaltungstipps für die bayerische und tschechische Seite liegen in der Verantwortung der Praktikanten im CeBB. Seit November 2011 betreut Mgr. Helena Vendová als zweisprachige Online-Redakteurin das Portal. Die redaktionelle Gesamtverantwortung liegt beim Leiter des CeBB, Hans Eibauer.

www.bbkult.net bietet den Kulturanbietern, Kulturakteuren, Kultureinrichtungen, Kulturprojekten, Partnerprojekten, Orten und Kunstschaffenden eine Informationsplattform in deutscher und tschechischer Sprache. Der am meisten besuchte Teil des Portals ist der durchgehend zweisprachige Kulturkalender, in den die Veranstalter ihre Termine selbst über die Log-In Funktion eintragen. Die bbkult.net-Redaktion in Schönsee und ein mehrköpfiges Übersetzerteam sorgen vor der Veröffentlichung für die Übersetzung. Das Portal entwickelte sich zu einer immer stärker genutzten grenzüberschreitenden Informationsquelle, die eine beachtliche Besucherfrequenz aufweist, z. Z. zwischen 1.000 und 1.500 Besucher täglich. 6.520 zweisprachige Datenbankeinträge sind unter Kulturadressen veröffentlicht. Die Sponsoren des CeBB präsentieren sich mit ihren Logos auf bbkult.net.

Das 11-Jährige Jubiläum nützen die Redaktion, Bavaria Bohemia e.V. und das CeBB für ein Dankeschön bei allen Kulturakteuren für die Zusammenarbeit und freuen sich über jeden Internetnutzer, der über bbkult.net das aktuelle Geschehen in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen verfolgt. Das kommende Jahr wird für die bbkult.net- Verantwortlichen eine echte Herausforderung, denn bbkult.net will das Online-Medium auf deutscher Seite sein, das am umfassendsten über das Programm des Kulturhauptstadtjahres Pilsen 2015 informiert.

bbkult.net in Zahlen:
 • Zwischen 1.000 und 1.500 tägliche Besucher
 • 6.520 zweisprachige Datenbankeinträge unter Kulturadressen
 • Monatlich ca. 200 neue Kulturtermine in der Datenbank Veranstaltungen
 • Über 150 Blogbeiträge
 • Infos über 55 Gemeinde- und 218 Schulpartnerschaften
 • Infos über 341 Orte auf deutscher und tschechischer Seite
 • Täglich aktuelle Beiträge auf der Startseite in den Rubriken Aktuelles / CeBB aktuell / Pilsen 2015 aktuell
 • 950 Newsletter-Bezieher

14. Mai 2014

11 let bbkult.net - Dvojjazyčný internetový portál Centra Bavaria Bohemia patří k nejdůležitějším zdrojům přeshraničních informací

14. května 2003, dnes před jedenácti lety, spustilo město Schönsee za podpory okresu Schwandorf, Česko-německého fondu budoucnosti a sponzorů internetový portál www.bbkult.net. Tehdejší vládní prezident Dr. Wilhelm Weidinger symbolicky spustil kompletně dvojjazyčnou kulturně-informační platformu českých a bavorských sousedních regionů - Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje a Horní Falce, Horních Franků a Dolního Bavorska.
bbkult.net byl prvním velmi důležitým krokem, který podniklo město Schönsee a okres Schwandorf, k uskutečnění idey česko-bavorského kulturního centra v příhraničí. V bývalém obecním pivovaru města Schönsee pak bylo tři roky po zahájení činnosti portálu bbkult.net otevřeno Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Tím získalo přeshraniční virtuální spojení v březnu 2006 reálný pendant ve zrekonstruované, několika cenami vyznamenané, kulturní památce.

bbkult.net se v uplynulých jedenácti letech etabloval jako internetová adresa a v českých a bavorských sousedních regionech si jako kompletně dvojjazyčný portál získal výborné jméno. Od svého vzniku v roce 2003 byl již dvakrát zcela přepracován. První změny proběhly v roce 2005. Po dalších pěti letech se bbkult.net v rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" dotačního programu Cíl 3 Evropské unie v roce 2010 představil ve zcela novém designu, s rozsáhlými úpravami, mnoha novými moduly a mimo jiné i s rubrikou blogů, fotogalerií a mnoha stránkami aktualit. Portál byl v roce 2012 rozšířen v rámci projektu Impuls 2015! o další moduly, které informují o projektu samotném, ale především přinášejí aktuality o Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015. Prostřednictvím newsletteru bbkult.net, který sestavuje pracovnice CeBB Maika Victor-Ustohal, informuje CeBB měsíčně na 950 abonentů o zajímavých přeshraničních tématech. Do redakčních prací je zapojen celý tým pracovníků CeBB, který zajišťuje aktuálnost příspěvků. Týdenní kulturní tipy na české a bavorské straně mají na starost praktikanti a praktikantky v CeBB. Od listopadu 2011 spravuje internetovou platformu Mgr. Helena Vendová jakožto dvojjazyčná online redaktorka. Celková redakční odpovědnost pak leží na řediteli CeBB Hansi Eibauerovi.

www.bbkult.net nabízí kulturním institucím, aktérům, projektům, partnerským projektům, místům a umělcům informační platformu v českém a německém jazyce. Velmi důležitou a nejvíce navštěvovanou rubriku portálu tvoří stále aktuální dvojjazyčný kulturní kalendář, do kterého organizátoři zadávají jednojazyčně své akce prostřednictvím funkce Log In. Redakce bbkult.net v Schönsee a tým překladatelů zajišťují překlady. Portál se stal stále více využívaným přeshraničním informačním zdrojem, který vykazuje úctyhodná čísla, momentálně mezi 1000 a 1500 návštěvníky každý den. V databankách je pod Kulturními adresami zveřejněno 6520 dvojjazyčných záznamů. Sponzoři CeBB se na bbkult.net prezentují svými logy.

Redakce bbkult.net, spolek Bavaria Bohemia e. V. a CeBB děkují u příležitosti 11 let porálu všem kulturním aktérům za spolupráci a těší se na další uživatele, kteří budou prostřednictvím bbkult.net sledovat aktuální dění v česko-německých sousedních regionech. Příští rok bude pro bbkult.net a jeho redaktory opravdovou výzvou, jelikož právě bbkult.net bude online médiem na německé straně, které bude informovat o nabitém programu Plzně - Evropského hlavního města kultury 2015.

bbkult.net v číslech:
 • 1000 až 1500 návštěvníků denně
 • 6520 dvojjazyčných záznamů pod Kulturními adresami
 • Měsíčně asi 200 nových termínů v databance Kalendář akcí
 • Přes 150 příspěvků na blogu
 • Informace o 55 partnerstvích obcí a 218 partnerstvích škol 
 • Informace o 341 místech na české a německé straně
 • Denně aktuální příspěvky na úvodní stránce v rubrikách Aktuálně / CeBB aktuálně / Plzeň 2015 aktuálně
 • 950 odběratelů newsletteru 

Fotogalerie • Fotogalerie

Banner | banner
Startseite von bbkult.net | úvodní stránka bbkult.net
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB