Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

28. April 2014

69. Freiheitsfest in Pilsen

In der ersten Maiwoche wird in Pilsen traditionell die Befreiung der Stadt durch die US-Armee gefeiert. In diesem Jahr, in dem sich der Sieg über den Nationalsozialismus zum 69. Mal jährt, findet das Freiheitsfest von Freitag, den 2. Mai bis Dienstag, den 6. Mai statt.
"Die diesjährigen Feierlichkeiten dienen als Vorbereitung auf das Freiheitsfest im Jahr 2015, in dem Pilsen den Titel "Kulturhauptstadt Europas" tragen wird und in dem das 70. Jubiläum der Befreiung feierlich begangen wird - eines der Großereignisse des nächsten Jahres. Auch deshalb arbeiten wir mir weiteren Orten in Europa zusammen, die durch die Amerikaner befreit wurden. Dazu gehört natürlich die Normandie, aber auch Städte in den Ardennen, die wir durch das Projekt "Vom D-Day zum V-Day" miteinander verbinden", betont die stellvertretende Oberbürgermeisterin Eva Herinková.

Das Freiheitsfest 2014 wird am Freitag, den 2. Mai durch die Vereine für Militärgeschichte eröffnet. Das Programm hinter dem Einkaufszentrum Plaza bietet nicht nur Vorführungen historischer Militärtechnik und Demonstrationen des damaligen und heutigen soldatischen Lagerlebens, sondern gibt Besuchern auch Gelegenheit Jeep zu fahren oder zu reiten. Für Kinder steht außerdem ein Airsoft-Schießstand zur Verfügung.

Vor dem Patton Memorial Pilsen im Kulturhaus Peklo finden Interessierte den Checkpoint Raiders, einen Kontrollpunkt der damaligen US-Armee, an dem zu jeder vollen Stunde Führungen angeboten werden. Unterhalb des Amphitheaters Lochtín wird ein an die damalige Zeit angelehntes Camp der amerikanischen 16. Division und der Tschechoslowakischen Autonomen Armee aufgeschlagen, in dem das Soldatenleben veranschaulicht wird und eine Ausstellung schwerer Panzertechnik und zeitgenössischer Militärtechnik aus dem 2. Weltkrieg zu sehen ist.

Gegen Abend erklingen auf dem Platz der Republik Jazzrhythmen und um 20.30 Uhr wird die Musik von einer einzigartigen, großformatigen Open-Air-Projektion abgelöst. Gezeigt wird der Film "General Patton" von Regisseur Franklin J. Schaffner, der im Jahr 1970 mit acht Oskars ausgezeichnet wurde. Der Film stellt Patton als genialen Feldherren, Strategen und Schlüsselfigur des Sieges der US-Armee vor.

Am Samstag findet im Großen Saal des Kulturhauses Peklo ein Treffen mit Veteranen des 2. Weltkriegs inklusive  Autogrammstunde statt. Am Nachmittag kommt der Convoy of Remembrance 1945 hinter dem Einkaufszentrum Plaza an. Bereits um 12 Uhr beginnt das umfangreiche Kulturprogramm auf dem Platz der Republik. Auf dem Programm stehen u. a. Auftritte der bewährten Taxmani, der Musiker der Burgwache, des Liedermachers Jimmy Bozeman, bekannt als Mitglied der Band "Lazy Pigs", und der "Band of Jakeys". Ebenso auf dem Platz der Republik werden sich die Jeeps des Wrangler Clubs und die Motorräder des Harley Davidson Clubs einfinden. Das Highlight des Abendprogramms ist der Auftritt der tschechischen Sängerin Marta Kubišová.

Hauptprogrammpunkt am Sonntag ist ein Korso aus Militärfahrzeugen durch Pilsen - der Convoy of Liberty, der um 11 Uhr in der Straße "Sukova ulice" startet und etwa um halb 1 auf dem Platz eintreffen sollte. Das sonntägliche Musik- und Kulturprogramm bietet Swing, schottische Dudelsackklänge und die beliebten Fallschirmspringer, die gegen vier Uhr von oben ins Herz Pilsens schweben, direkt auf den Platz der Republik.

Wichtiger Bestandteil des Freiheitsfestes sind auch zahlreiche Begleit- und Gedenkveranstaltungen. Eine Gedenkversammlung beim Denkmal "Danke, Amerika" findet am Dienstag, den 6. Mai um 15.30 Uhr statt.

Aktuelle Informationen auf Tschechisch finden Sie unter: www.slavnostisvobody.cz
www.facebook.com/slavnostisvobody.

Quelle: www.plzen.eu 

28. April 2014

69. slavnosti svobody v Plzni

První květnový týden bude v Plzni již tradičně patřit oslavám osvobození Plzně americkou armádou. Letos, v roce 69. výročí vítězství nad nacismem, se Slavnosti svobody uskuteční od pátku 2. do úterý 6. května.
„Při letošních oslavách se budeme připravovat i na Slavnosti svobody v roce 2015, kdy se bude Plzeň pyšnit titulem Evropské hlavní město kultury a kdy zároveň oslavíme 70. výročí osvobození, které patří mezi hlavní události příštího roku. I proto spolupracujeme s dalšími místy v Evropě, která Američané osvobodili. Samozřejmě s Normandií, ale také s městy v Ardenách, které propojujeme projektem D day to V day,“ zdůraznila náměstkyně primátora Eva Herinková.

Slavnosti svobody 2014 odstartují v pátek 2. května kluby vojenské historie. Program za obchodním centrem Plaza nabídne nejen ukázky vojenské historické techniky a předvedení života ve vojenských táborech dříve i nyní, ale umožní návštěvníkům projížďky v džípech či na koních nebo air-softovou střelnici pro děti. 

Před Patton Memorial Pilsen v kulturním domě Peklo najdou zájemci Checkpoint Raiders, kontrolní bod současné US Army, s komentovanými prohlídkami každou celou hodinu. V prostoru pod Lochotínským amfiteátrem se bude rozkládat dobový kemp americké 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné armády s ukázkami z vojenského života a výstavou těžké pancéřové a dobové techniky z druhé světové války.

V podvečer se rozezní jazzovými rytmy náměstí Republiky a ve 20.30 hodin vystřídá hudbu jedinečná velkoformátová projekce pod širým nebem. Promítat se bude film General Patton režiséra Franklina J. Schaffnera, který v roce 1970 získal 8 Oscarů. Představuje Pattona jako geniálního válečníka, stratéga a nepostradatelnou osobnost vítězství americké armády.

V sobotu se ve Velkém sále kulturního domu Peklo uskuteční beseda s veterány II. světové války a autogramiáda, odpoledne dorazí za Plazu Convoy of Remembrance 1945. Už ve 12 hodin začne velký kulturní program na náměstí Republiky. Vystoupí v něm mimo jiné tradiční Taxmani, hudba Hradní stráže, písničkář Jimmy Bozeman, známý z kapely Lazy Pigs, a Band of Jakeys. Rovněž na náměstí Republiky přijedou džípy Wrangler clubu a motorky Harley Davidson Clubu. Večerní program na náměstí ozdobí Marta Kubišová.

Hlavním bodem nedělního programu bude průjezd vojenských historických vozidel Plzní – Convoy of Liberty, který vyjede v 11 hodin ze Sukovy ulice a na náměstí by měl dojet zhruba v půl jedné. Hudebně kulturní program v neděli nabídne swing, skotské dudáky a oblíbené parašutisty, kteří se snesou před čtvrtou hodinou do srdce Plzně, na náměstí Republiky.

Součástí Slavností svobody bude celá řada doprovodných akcí a pietní akty. Vzpomínkové setkání u památníku Díky, Ameriko! se bude konat v úterý 6. května od 16.30 hodin. 

Aktuální informace ke Slavnostem svobody jsou k dispozici na www.slavnostisvobody.cz a na
www.facebook.com/slavnostisvobody.

Zdroj: www.plzen.eu

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,092 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB