Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

17. April 2014

Brückenbauer 2014 - Preisverleihung | 16.04.14 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Bei einer Festveranstaltung im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee - mit dem Kulturminister der Tschechischen Republik Daniel Herman als Ehrengast - erhielten fünf Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2014 für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Oberbürgermeister Hans Schaidinger, Regensburg, und Oberbürgermeister Martin Baxa, Pilsen, wurden mit dem Brückenbauer–Ehrenpreis 2014 ausgezeichnet. 

Bei einer Festveranstaltung am Mittwoch, 16.04.14 hat Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, den Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" zum 8. Mal verliehen. Die Preisverleihung stand auch in diesem Jahr unter dem Patronat der Gerresheimer Regensburg GmbH, die Preise aus Glas gestaltete das Schönseer Unternehmen Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Projekst Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2014, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) unterstützt wird.  

Die Auszeichnung "Brückenbauer - Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 verliehen wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens. 

Die feierliche Preisverleihung in der historischen Gewölbehalle des CeBB fand in Anwesenheit von ca. 150 Gästen aus Kultur, Politik, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft aus beiden Ländern statt. Anne Gierlach, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des CeBB, begrüßten die Gäste, unter ihnen den Kulturminister der Tschechischen Republik, Daniel Herman, Regierungspräsident Axel Bartelt, Generalkonsul Josef Hlobil und Landrat Volker Liedtke, der die Festrede hielt. Für ihn war es die Abschiedsrede als Landrat und Kuratoriumsvorsitzender. „In diesem Kreis heute die Festrede halten zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz.“ Liedtke erinnerte an die schwierige Überzeugungsarbeit, die notwendig war, um das CeBB zu realisieren. „In den acht Jahren seines Bestehens hat sich das Haus eine hohe Wertschätzung erarbeitet." Dazu habe er aus Überzeugung seinen Beitrag geleistet.  

Zuvor unterstrichen Kulturminister Daniel Herman und der Regierungspräsident Axel Bartelt in ihren Grußworten die wichtige Rolle des CeBB für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und sprachen den Brückenbauer–Preisträgern ihre große Anerkennung aus. „Das CeBB ist schon seit acht Jahren fester Bestandteil der deutsch-tschechischen Begegnung und eine wichtige Kontaktstelle“, so der Kulturminister der Tschechischen Republik.  

Er bedankte sich auch namentlich beim Leiter des CeBB, Hans Eibauer und beim Repräsentanten der Region Pilsen, Václav Vrbík.  

Die Verleihung der Preise leiteten bei jedem Preisträger Filmportraits mit kurzen Interviews ein. Mitglieder des Kuratoriums des CeBB und des Vorstandes von Bavaria Bohemia e.V. übergaben unter dem großen Beifall des Auditoriums Brückenbauerpreise mit Urkunden an die Geehrten. Für Gerresheimer und die Firmen des Partnerkreises sprach Dipl.-Ing. Armin Henning das Schlusswort. Er bedankte sich bei allen, die geholfen haben, Grenzen einzureißen und sich mit viel Sensibilität am Bau europäischer Brücken beteiligen.

Höhepunkt des Festabends war die Verleihung der Brückenbauer–Ehrenpreise an die beiden Oberbürgermeister Hans Schaidinger, Regensburg und Martin Baxa, Pilsen.

Das anschließende Buffet, gesponsert von der Firma Gerresheimer, nützten die vielen Gäste zu anregenden Gesprächen und neuen Kontakten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Švejk-Band aus Pilsen. 

Die Auszeichnung "Brückenbauer | Stavitel mostů" soll motivieren, es den von Bavaria Bohemia e.V. Geehrten gleich zu tun. Um das kulturelle und partnerschaftliche Leben in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen vom Nebeneinander zu mehr Miteinander zu führen, werden viele Menschen, Kulturinitiativen und Institutionen gebraucht, die sich in vielfältiger Weise der Vertiefung und Belebung der guten Nachbarschaft widmen.  

Der Preis zeigt das Logo von Bavaria Bohemia als Silhouette in Glas. Er wird mit einer Urkunde verliehen.  

Preisträger 2014:  
Kategorie Kulturinitiativen | Partnerprojekte

 • Kindergartenprojekt der Partnergemeinden Waldthurn und Hostouň / Hostau
 • Karl-Klostermann-Verein, Karl Klostermann – Dichter des Böhmerwaldes e.V., Sektionen Grafenau und Srní / Rehberg

Kategorie Persönlichkeiten

 • Friedrich Brandl, Amberg, Schriftsteller
 • Emil Kronschnabl, Zwiesel, Mitinitiator und langjähriger 1. Vorsitzender des Kulturvereins Über d‘Grenz e.V.
 • PhDr. Václav Maidl, Klatovy / Klattau, Prag, Projektkoordinator für Literatur und Geisteswissenschaften am Österreichischen Kulturforum Prag
 • Stephan Unglaub, Bischofsgrün, 1. Bürgermeister der Gemeinde Bischofsgrün

Kategorie Wirtschaft

 • Hartmut Wolff, Furth im Wald, Reiseunternehmer

Brückenbauer-Ehrenpreise

 • Hans Schaidinger, Regensburg, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 
 • Mgr. Martin Baxa, Pilsen, Oberbürgermeister der Stadt Pilsen


Brückenbauer 2014 - Presseecho

17. April 2014

Udílení cen Stavitel mostů 2014 | 16. 4. 14

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2014 oceňující přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi, obdrželo na slavnostním udílení cen v Centru Bavaria Bohemia Schönsee pět osobností a dva partnerské projekty. Přítomen byl také ministr kultury České republiky Daniel Herman. Čestnou cenou 2014 byli oceněni primátor města Plzně Martin Baxa a primátor města Řezna Hans Schaidinger.

Při slavnostním večeru ve středu 16. 4. 2014 udílel spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, již po osmé cenu "Brückenbauer - Stavitel mostů". Udílení cen se opět konalo pod patronátem společnosti Gerresheimer Regensburg GmbH, hodnotné ceny ze skla vyrobila společnost Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH. Slavnostní akt se konal v rámci projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - setkávání Čechy - Bavorsko 2014, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) .

Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává občany za jejich neúnavnou práci, která významně přispívá porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.

Udílení cen v historickém klenbovém sále CeBB se konalo za přítomnosti téměř 150 hostů z oblasti kultury, politiky, hospodářství, vzdělávání a veřejného života z obou zemí. Anne Gierlach, předsedkyně zřizovatelského spolku Bavaria Bohemia, a ředitel CeBB Hans Eibauer přivítali hosty. Mezi nimi byli také ministr kultury České republiky Daniel Herman, hejtman Horní Falce Axel Bartelt, generální konzul Josef Hlobil a předseda okresního úřadu Volker Liedtke, který pronesl slavnostní řeč. "Jsem velmi hrdý na to, že mohu dnes promluvit v této společnosti." Liedtke připomněl těžká léta přesvědčování, které bylo ke vzniku CeBB nutné. "Za osm let svého působení si centrum získalo velké úcty." Liedtke k tomu přispěl svým přesvědčením o užitečnosti CeBB.

Ministr kultury Daniel Herman a hejtman Axel Bartelt předtím ve svých projevech zdůraznili důležitou roli CeBB pro přeshraniční spolupráci a vyjádřili laureátům velké uznání. "CeBB je už po osm let pevnou součástí česko-německého setkávání a důležitým kontaktním místem", nechal se slyšet ministr Herman.

Jmenovitě poděkoval řediteli CeBB Hansi Eibauerovi a reprezentantu Plzeňského kraje, Václavu Vrbíkovi.

Krátký film představil každého oceňovaného a jeho činnost. Členové kuratoria CeBB a představenstva spolku Bavaria Bohemia e. V. předali laureátům za velkého potlesku pamětní listiny a skleněné ceny. Závěrečnou řeč pronesl za Gerresheimer a další partnerské firmy Dipl.-Ing. Armin Henning. Poděkoval všem, kteří pomáhají při boření a překonávání hranic a podílejí se na stavbě pomyslných mostů. 

Vyvrcholením večera bylo předání čestných cen Stavitel mostů oběma primátorům Martinu Baxovi a Hansi Schaidingerovi.

Následný raut, sponzorovaný firmou Gerresheimer, se jako obvykle stal místem podnětných rozhovorů. O hudební doprovod se postarala kapela Švejk-Band z Plzně. 

Ocenění "Brückenbauer | Stavitel mostů" by mělo do budoucna povzbudit další k následování takto oceněných spolkem Bavaria Bohemia e.V. Aby se kulturní a partnerský život v bavorských a českých sousedních regionech změnil ze života vedle sebe větší měrou na život společný, je zapotřebí mnoha lidí a institucí, které se rozličným způsobem věnují prohlubování a oživování dobrého sousedství. 

Cena zobrazuje logo spolku Bavaria Bohemia v podobě skleněné siluety a je udělována s listinou. 

Laureáti 2014:  
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty

 • Projekt mateřských škol mezi partnerskými obcemi Waldthurn a Hostouň
 • Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, sekce Srní a Grafenau

Kategorie osonosti

 • Friedrich Brandl, Amberg, Spisovatel
 • Emil Kronschnabl, Zwiesel, Spoluzakladatel a dlouholetý předseda kulturního spolku Über d' Grenz e. V.
 • PhDr. Václav Maidl, Klatovy / Klattau, Prag, Lektor, akademický pracovník a literární průvodce
 • Stephan Unglaub, Bischofsgrün, starosta obce Bischofsgrün

 Kategorie hospodářství

 • Hartmut Wolff, Furth im Wald, podnikatel v oblasti cestovního ruchu

Čestná cena

 • Hans Schaidinger, Regensburg, primátor města Řezna (1996–2014)
 • Mgr. Martin Baxa, Pilsen, Primátor města Plzně


Stavitel mostů 2014 - Mediální odezva

Fotogalerie • Fotogalerie

Gruppenfoto mit allen Preisträgern 2014 | Udílení cen Stavitel mostů 2014 dne 16. 4. 2014; © G. Grimm
© G. Grimm |
Hans Schaidinger, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg | Hans Schaidinger, primátor města Řezna; © G. Grimm
Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz und Josef Hlobil, Generalkonsul der Tschechischen Republik, München | Axel Bartelt, hejtman Horní Falce, a Josef Hlobil, generální konzul České republiky v Mnichově; © G. Grimm
Für die musikalische Umrahmung sorgte der Violinist Kryštof Kohout aus Pilsen. | O hudební doprovod se postaral Kryštof Kohout z Plzně; © G. Grimm
Anne Gierlach, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., und CeBB-Leiter Hans Eibauer begrüßen die Preisträger und Gäste. | Anne Gierlach, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e. V., a ředitel CeBB Hans Eibauer vítají hosty. © G. Grimm
© G. Grimm |
Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz, bei seiner Festrede | Axel Bartelt, hejtman Horní Falce, při slavnostním proslovu. © G. Grimm
Mgr. Daniel Herman, Kulturminister der Tschechischen Republik | Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky; © G. Grimm
Landrat des Landkreises Schwandorf Volker Liedtke | Předseda okresního úřadu Volker Liedtke; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Friedrich Brandl | Laudator | laudátor: Anne Gierlach; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Emil Kronschnabl | Laudator | laudátor: Hans Eibauer; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Václav Maidl | © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Václav Maidl | Laudator | laudátor: Ondřej Černý; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Stephan Unglaub | Laudator | laudátor: Tobias Appl; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Kindergartenprojekt der Partnergemeinden Waldthurn und Hostouň / Hostau | Projekt mateřských škol mezi partnerskými obcemi Waldthurn a Hostouň | Laudator | laudátor: Wolfgang Kunert; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Karl-Klostermann-Verein | Občanské sdružení Karla Klostermanna | Laudator | laudátor: Dr. Peter Deml; © G. Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Hartmut Wolff | Laudator | laudátor: Richard Brunner; © G. Grimm
© G. Grimm |
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Hans Schaidinger | Laudator | laudátor: Dr. Gerhard Sabathil; © G. Grimm
© G. Grimm |
Brückenbauer | Stavitel mostů 2014: Martin Baxa | Laudator | laudátor: Josef Hlobil; © G. Grimm
© G. Grimm |
Oberbürgermeister der Stadt Pilsen Martin Baxa und Repräsentant der Region Pilsen Václav Vrbík | Primátor města Plzně Martin Baxa a Reprezentant Plzeňského kraje v CeBB Václav Vrbík; © G. Grimm
Schlusswort: Armin Henning, Gerresheimer Regensburg GmbH für den Partnerkreis | Závěrečná řeč: Armin Henning, Gerresheimer Regensburg GmbH za okruh partnerů CeBB © G. Grimm
Hans Eibauer und Horst Frickinger: Dank und Geschenkübergabe an Hans Eibauer | Hans Eibauer a Horst Frickinger: poděkování a předání daru Hansi Eibauerovi; © G. Grimm
Preisverleihung Brückenbauer 2014 am 16.04.14 | Udílení cen Stavitel mostů 2014 dne 16. 4. 2014; © G. Grimm
Josef Hlobil, Daniel Herman und Hans Eibauer | Josef Hlobil, Daniel Herman a Hans Eibauer; © G. Grimm
Beim anschließenden Stehempfang sorgte die Švejk-Band aus Pilsen für Unterhaltung. | Při rautu se o zábavu postarala kapela Švejk-Band z Plzně.© G. Grimm
Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,35 MB / 3,59 MB