Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

23. Januar 2014

Forum "Wissenschaft ohne Grenzen 2014" - Referenten gesucht

Bereits zum 6. Mal sucht das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Studierende, Absolventen und MitarbeiterInnen universitärer Projekte, die ihre Arbeiten zu grenzüberschreitenden Themen beim Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" vorstellen. Das Forum mit interessanten Vorträgen und anregenden Diskussionen findet am Donnerstag, 24.04.14 statt. Interessierte können sich bis 31.01.14 für ein Referat anmelden.
Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und für einen breiten Interessentenkreis über Abschlussarbeiten mit grenzüberschreitendem Hintergrund zu informieren. Damit erhält die Öffentlichkeit einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten / Forschungen zu deutsch-tschechischen Themen. Außerdem werden StudentenInnen angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für ihre Abschlussarbeiten zu wählen.

Studenten/innen, Absolventen/innen und Mitarbeiter/innen universitärer Projekte können sich ab sofort für ein Referat anmelden!

StudentenInnen, die im Jahr 2014 an einer Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktorarbeit zu einem Thema mit deutsch-tschechischem Bezug schreiben bzw. die Arbeit im Jahr 2013 abgegeben haben, bietet das CeBB ein Forum, um über ihre wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Forschungen zu referieren. Die WissenschaftlerInnen stellen die wesentlichen Inhalte ihrer Arbeit kurz vor und beantworten im Anschluss Fragen, die sich in der Diskussion mit den Forumsgästen ergeben. (Bericht zum Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" 2013)

Zur Veranstaltung werden Busshuttles von Regensburg und Pilsen nach Schönsee organisiert. Das Forum wird simultan gedolmetscht.

Das Forum findet auch 2014 wieder mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt. Die Fahrtkosten der Referenten können erstattet werden.


Interesse? Anmelden!
Wissenschaftler, die ihre Arbeit bzw. ihr Projekt beim Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" vorstellen möchten, schicken ihre Anmeldung mit Titel und Kurzinformation zum Inhalt der Arbeit bzw. des Projekts bitte bis 31.01.14 ans Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).

Ansprechpartnerin:
Maika Victor-Ustohal
Tel.: 09674-92 48 77
Mail: maika.victor@cebb.de

23. Januar 2014

Fórum "Věda bez hranic 2014" - Hledáme referenty

Již pošesté dává fórum "Věda bez hranic" v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nahlédnout do přeshraničních vědeckých projektů a aktuálních výzkumů na česko-německá témata studentů, absolventů a pracovníků angažujících se v univerzitních projektech. Fórum zajímavých přednášek a podnětných diskuzí se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 14 od 13.00 h v CeBB v Schönsee. Zájemci mohou přihlásit svůj referát do 31. 1. 14.
Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích s přeshraniční tematikou. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají.
 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zve studenty, vědecké pracovníky na vysokých školách a univerzitách, média, vedoucí kulturních institucí a zájemce o vědu, aby se stali hosty fóra "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie" a informovali se o aktuálních tématech / výzkumech přesahujících hranice země.

Studenti, absolventi a vědečtí pracovníci univerzitních projektů se mohou okamžitě hlásit jako referenti!

Studentům, kteří v roce 2014 píší bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci věnující se česko-německým tématům, nebo svou práci předložili v roce 2013 k obhajobě, nabízí CeBB fórum, na kterém mohou referovat o výsledcích své práce a výzkumu. Vybraní referenti krátce představí podstatné části obsahu své práce a následně budou odpovídat na otázky, které vyplynou z diskuze s hosty. (Zpráva z Fóra "Věda bez hranic" 2013)

Na akci budou vypraveny autobusy z Regensburgu a Plzně do Schönsee a zpět. Fórum bude simultánně tlumočeno.

Fórum se v roce 2014 opět koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Referentům mohou být uhrazeny cestovní náklady.


Zaujala Vás tato nabídka? Přihlaste se!
Vědci, kteří by chtěli své práce nebo projekty na fóru "Věda bez hranic" představit, se mohou hlásit v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) do 31. 1. 14.


Kontaktní osoba:
Jiří Křivánek
Tel.: +49 9674-92 48 77
Mail: evs@cebb.de

Fotogalerie • Fotogalerie

Das Forum bietet einen Überblick über aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen auf grenzüberschreitendem Gebiet | Fórum nabízí přehled o výzkumu v oblasti přeshraničních témat
Das Publikum beteiligt sich mit interessanten Beiträgen und Fragen an der Diskussion | Publikum se zapojovalo do diskuze svými zajímavými příspěvky a otázkami
Forumsgäste und Referenten haben die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen | Hosté i referenti fóra měli možnost navázat přeshraniční kontakty a vyměnit si navzájem své zkušenosti
Gäste des Forums sind Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen an Hochschulen und Universitäten, Medienvertreter und wissenschaftlich Interessierte | Hosté Fóra jsou studenti, vědečtí pracovníci, zástupci médií a zájemci o vědu z řad veřejnosti
2013 - Die Referenten und Referentinnen des 5. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2013 - Referenti a referentky 5. ročníku "Věda bez hranic"
2013 - Die Referenten und Referentinnen des 5. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2013 - Referenti a referentky 5. ročníku "Věda bez hranic"
2012 - Die Referenten und Referentinnen des 4. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2012 - Referenti a referentky 4. ročníku "Věda bez hranic"
2011 - Die Referenten und Referentinnen des 3. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2011 - Referenti a referentky 3. ročníku "Věda bez hranic"
2010 - Die Referenten und Referentinnen des 2. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2010 - Referenti a referentky 2. ročníku "Věda bez hranic"
2009 - Die Referenten und Referentinnen des 1. Forums "Wissenschaft ohne Grenzen" | 2009 - Referenti a referentky 1. ročníku "Věda bez hranic"
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB