Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Info • Info

02. August 2013

Pilsen 2015 - Newsletter XIV

Seit April 2012 informiert das Pilsen 2015-Team regelmäßig mit einem Newsletter über die Geschehnisse und Neuigkeiten in der Kulturhauptstadt Pilsen 2015. Im Rahmen des Projektes "Impuls 2015!" übersetzt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) den Newsletter und veröffentlicht ihn im Kulturportal bbkult.net.
Pilsner Kulturfabrik-Woche
Vom 16. bis 20.09.13 findet in Pilsen eine Kulturfabrik-Woche statt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Seminaren, Workshops und Ausstellungen, in denen es um Räume für Kultur, Kunst und die Entfaltung des Gemeindelebens in ehemaligen Industrieobjekten gehen wird. Nach Pilsen werden Experten aus dem Ausland kommen... mehr

Drei Wochen Barock
Bereits in diesem Jahr startet Pilsen als Kulturhauptstadt Europas 2015 die regionale Programmlinie "Westböhmischer Barock" mit einer Reihe von Konzerten und Begleitveranstaltungen unter dem Titel "Drei Wochen Barock". Die Barockwochen beginnen am 27.07.13 und laufen mit Pausen bis zum 22.09.13. Unter dem übergreifenden Thema Barock verbinden sie bisher eigenständige Veranstaltungen bedeutender Organisatoren. Insgesamt sind mehr als 20 Konzerte geplant... mehr

Auf das Ziel 3-Projekt "Impuls 2015!" folgt "regio2015"
Seit November 2011 bereitet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit den Projektpartnern Plzeň 2015, o.p.s. und der Stadt Regensburg Beiträge bayerischer Kulturakteure für das Kulturhauptstadtprogramm Pilsen 2015 im Rahmen des Projekts "Impuls 2015!" vor. regio2015 hat eine Projektlaufzeit vom 01.01.2014 bis 30.09.2015. Zu den Veranstaltungen, die im Projekt regio2015 realisiert werden... mehr

Tanzresidenz in der zukünftigen Kulturfabrik Světovar in Pilsen
In den Räumen der früheren Brauerei Světovar findet vom 25.06. bis 18.07.13 das erste Residenzprogramm... mehrImpressum: 

Pilsen 2015 - Kulturhauptstadt Europas 2015
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz

02. August 2013

Plzeň 2015 - Newsletter XIV

Od dubna 2012 informuje tým Plzeň 2015 ve svém newsletteru pravidelně o dění a novinkách v hlavním městě kultury Plzeň 2015. V rámci projektu "Impuls 2015!" překládá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) newsletter do němčiny a zveřejňuje jej na kulturním portálu bbkult.net.
Plzeňský týden kulturních fabrik
V týdnu od 16.-20. 9. 2013 proběhne v Plzni Týden kulturních fabrik. Půjde o sérii seminářů, workshopů a výstav se zaměřením na prostory pro kulturu, umění a rozvíjení komunitního života v bývalých průmyslových objektech. Do Plzně přijedou zahraniční odborníci ... více

Tři týdny baroka
Evropské hlavní město kultury 2015 otevírá již letos regionální programovou linii "Západočeské baroko", která nabízí sérii koncertů a doprovodných akcí pod názvem Tři týdny baroka. Ty začnou 27. 7. 13 a s přestávkami poběží do 22. 9. 13. Spojují pod společné téma baroka doposud samostatné akce významných pořadatelů a v součtu připravují více než dvacet hudebních představení... více

Na projekt dotačního programu Cíl 3 "Impuls 2015!" navazuje projekt "regio2015"
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) připravuje v rámci projektu "Impuls 2015!" společně s partnery projektu Plzní 2015, o. p. s. a městem Řezno od listopadu 2011 příspěvky bavorských kulturních aktérů pro program Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Doba trvání projektu regio2015 je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. K akcím, které se uskuteční v rámci projektu regio2015... více

Taneční rezidence na Světovaru
V areálu někdejšího pivovaru na Světovaru probíhá od 25. 6. do 18. 7. 13 historicky první umělecký rezidenční pobyt... víceImpresum:

Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB