Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. September 2013

Pilsner Kulturfabrik-Woche

Vom 16. bis 20.09.13 findet in Pilsen eine Kulturfabrik-Woche statt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Seminaren, Workshops und Ausstellungen, in denen es um Räume für Kultur, Kunst und die Entfaltung des Gemeindelebens in ehemaligen Industrieobjekten gehen wird. Nach Pilsen werden Experten aus dem Ausland kommen, die Erfahrung mit dem Betrieb von Kulturzentren ähnlich der geplanten Kulturfabrik Světovar in Pilsen haben, die zu den Hauptprojekten der Kulturhauptstadt Europas 2015 gehört. Die Fachleute werden ihre Kenntnisse in den Bereichen Finanzierung, Betrieb, Marketing und Programm-Management in Seminaren an Interessierte weitergeben, die aktuell oder zukünftig Kultureinrichtungen betreiben.   
Höhepunkt des Programms ist eine internationale Konferenz, an der Gäste aus der Schweiz, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Polen teilnehmen. Eingeladen sind neben Betreibern von Kultureinrichtungen, auch Urbanisten und Architekten, Politiker und die breite Öffentlichkeit. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung ist über ein Formular unter www.plzen2015.eu möglich.

Zum Abschluss der eintägigen Konferenz wird in der Parkanlage Smetanový sady eine Ausstellung eröffnet, die ausgewählte Beispiele der Umgestaltung industrieller Denkmäler in europäischen Städten für kulturelle, künstlerische oder gemeinschaftliche Zwecke vorstellt. Diese soll als Information bzw. Inspiration für den erfolgreichen Betrieb von Kulturfabriken dienen.   

Den symbolischen Schlusspunkt der Aktivitäten in der ehemaligen Brauerei Světovar vor dem Umbau wird ein Konzert setzen.

Die Pilsner Kulturfabrik-Woche wird von der Kulturhauptstadt Europas 2015 in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für industrielles Erbe an der technischen Hochschule in Prag und dem Kollegium für technische Denkmäler der Tschechischen Ingenieur- und Bautechnikerkammer (ČKAIT) und der Tschechischen Vereinigung der Bauingenieure (ČSSI) als Teil des Projektes "Industrielle Spuren" (Industriální stopy) organisiert. Die Veranstaltung wird durch das Programm Schweizerisch-tschechische Zusammenarbeit unterstützt.

Programm:

  • 16. - 18.09.13: WORKSHOPS in SVĚTOVAR

16.09.13 / 14.00 - 17.00 Uhr
Wie leitet und finanziert man eine Kulturfabrik? Wie kann die Einbindung in das Kulturgeschehen in der Stadt erfolgen? Wie pflegt man gute Beziehungen zu den Stakeholdern?

Rote Fabrik, Zürich, und Kulturwerkstatt, Chur (tbc), es moderiert Roman Černík, Johan, o.s., Plzeň

17.09.013 / 9.00 - 13.00 Uhr
Unternehmensmodelle für kreative Zusammenarbeit

Wie können öffentlicher und privater Sektor bei der Belebung von Industriedenkmälern vernetzt werden? Wie lassen sich Bürgerschaft sowie Kunst- und Kulturvereinigungen einbinden? Welche Modelle sollten gewählt werden und welche funktionieren am besten?
Im Rahmen des EU-Projektes CreativeCH

18.09.13 / 10.00 - 13.00 Uhr
Wie erreicht und hält man sein Publikum? Welche Form des Marketings sollte man wählen? Welche Programmstruktur zieht Publikum an und wie lassen sich Informationen darüber gewinnen?

Rote Fabrik, Zürich, und Kaserne, Basel, es moderiert Roman Černík, Johan, o.s., Plzeň

18.09.13 / 15.00 - 18.00 Uhr
INSPIRÁLA – Präsentation studentischer Projekte (DAMU,VŠE,FA ČVUT) im Schnelldurchlauf
  Wissenschaft und Technik als Inspirationsquelle für künstlerisches Schaffen. Entwürfe für die Umwandlung von Industrieobjekten. Kunst in ungewöhnlichen Räumen.

  • 19.09.13 -  Internationale Konferenz   Kulturfabriken und Stadt 
Konferenzsprache: Englisch, simultan gedolmetscht
Detailliertes Programm und Registrierung unter www.plzen2015.cz
8.45 - 9.45 Uhr Registrierung der Teilnehmer
9.00 - 9.45 Uhr Světovar-Führung

10.00 - 11.30 Uhr
Was sind architektonische und urbanistische Gesichtspunkte bei der Umwandlung von Industrieobjekten?

Urbanistische, architektonische und politische Herangehensweisen, die dazu beitragen, spontan entstandene kulturelle Aktivitäten in Industrieobjekten und ihre schrittweise Umgestaltung in bedeutenden Zentren aufrechtzuerhalten.
Světovar, Architekturstudio Helika; Benjamin Fragner, VCPD FA ČVUT; Isa Stürm, Lokremise, St. Gallen; Grzegorz Piątek, Zentrum für Architektur, Warschau.

11.40 - 12.50 Uhr
Was sind soziale Aspekte des Bestehens von Kulturfabriken im Stadtzentrum? Werden Kulturfabriken als alternative und fremdartige Elemente wahrgenommen oder schaffen sie es, Bestandteil der kulturellen und gesellschaftlichen Infrastruktur der Städte zu werden?

David Kašpar, Praha 14 kulturní; Tabea Michaelis, Basel, Bertram Schultze, Baumwollspinnerei, Leipzig.

14.00 - 15.10 Uhr
Welche Formen der Nutzung von Industriearealen gibt es? Welche Programmstruktur erreicht das Publikum und hält das Publikumsinteresse aufrecht, ohne dass das Zentrum seine programmatischen Grundsätze aufgibt? Und welche Risiken bringt dies mit sich?

Pavel Štorek, 4+4 dny v pohybu; Leo van Loon, Kreativfrabik, Rotterdam; Carlota Álvarez Basso, Matadero, Madrid

15.20 - 16.30 Uhr
Wie lässt sich ein Kulturzentrum finanzieren? Lässt sich seine ökonomische Eigenständigkeit gewährleisten? Welche Rolle spielt dabei die Stadt? Wie lässt sich der öffentliche und private Sektor erfolgreich einbinden und wie stellt man die funktionierende Leitung von Kulturfabriken sicher? 

Jiří Sulženko, Plzeň 2015 o.p.s.; Thomas Keller, Kaserne, Basel; Carlota Álvarez Basso, Matadero, Madrid.

19.09.13
Internationale Fotoausstellung: ARCHITEKTURA K MÁNÍ!
(Architektur erhältlich!)
Dokumentation erfolgreicher Modelle der Umwandlung von Industriegebäuden und -arealen in europäischen Städten  


Weitere Informationen:

Quelle: www.plzen2015.eu

14. September 2013

Plzeňský týden kulturních fabrik

V týdnu od 16.-20. 9. 2013 proběhne v Plzni Týden kulturních fabrik. Půjde o sérii seminářů, workshopů a výstav se zaměřením na prostory pro kulturu, umění a rozvíjení komunitního života v bývalých průmyslových objektech. Do Plzně přijedou zahraniční odborníci se zkušenostmi s provozováním kulturních center podobných budoucí Kulturní továrně na Světovaru, která je jedním z hlavních projektů Evropského hlavního města kultury 2015. Své poznatky z oblastí financování, provozu, marketingu a programového managementu předají během seminářů zájemcům z řad provozovatelů současných i budoucích kulturních prostor.
Program vyvrcholí mezinárodní konferencí 19. září, kde vystoupí hosté ze Švýcarska, Španělska, Německa, Holandska a Polska. Konference bude otevřená nejen kulturním provozovatelům, ale i urbanistům, architektům, politikům i široké veřejnosti. Účast na ní je bezplatná, přihlašování bude probíhat na webu www.plzen2015.eu od začátku srpna.

Na závěr jednodenní konference bude ve Smetanových sadech v Plzni otevřena výstava, která představí vybrané příklady konverzí průmyslového dědictví pro kulturní, umělecké a komunitní využití z řady evropských měst, jako připomínka či inspirace úspěšně provozovaných "kulturních fabrik".

Celý týden pak uzavře koncert a setkání v prostorách Světovaru, které budou symbolickou tečkou za aktivitami ve starém areálu před jeho rekonstrukcí.

Plzeňský týden kulturních fabrik pořádá Evropské hlavní město kultury 2015 ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, jako součást Industriálních stop 2013. Akce je podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Program:

  • 16. 9. - 18. 9. 2013: WORKSHOPY NA SVĚTOVARU 

16. 9. 2013 / 14:00 - 17:00
JAK ŘÍDIT A FINANCOVAT KULTURNÍ FABRIKU? JAK SE PROPOJIT S KULTURNÍM DĚNÍM VE MĚSTĚ A PĚSTOVAT DOBRÉ VZTAHY SE STAKEHOLDERY?
Rote Fabrik, Curych, a Kulturwerkstatt, Chur (tbc), moderuje Roman Černík, Johan, o.s., Plzeň.  

17. 9. 2013 / 9:00 - 13:00
PODNIKATELSKÉ MODELY PRO TVŮRČÍ SPOLUPRÁCI

Jak propojit veřejný a soukromý sektor při oživení objektů průmyslového dědictví? Jak zapojit občanskou společnost a kulturní a umělecká sdružení? Jaké modely zvolit a které fungují nejlépe?
V rámci evropského projektu CreativeCH.  

18. 9. 2013 / 10:00 - 13:00
JAK ZÍSKAT A UDRŽET PUBLIKUM? JAKOU FORMU MARKETINGU ZVOLIT? JAKÁ PROGRAMOVÁ SKLADBA PŘILÁKÁ PUBLIKUM A JAK TO ZJISTIT?

Rote Fabrik, Curych, a Kaserne, Basilej, moderuje Roman Černík, Johan, o.s., Plzeň.  

18. 9. 2013 / 15:00 - 18:00
INSPIRÁLA - PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ (DAMU,VŠE,FA ČVUT) VE SVIŽNÉM TEMPU

Věda a technika jako inspirační zdroj pro uměleckou tvorbu. Náměty řešení přeměn průmyslových objektů. Umění v netradičních prostorech.  

  • 19. 9. 2013: MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KULTURNÍ FABRIKY A MĚSTO
V angličtině se simultánním tlumočením, podrobný program a registrace na www.plzen2015.cz
8:45 - 9:45 registrace účastníků
9:00 - 9:45 komentovaná prohlídka Světovaru

10:00 - 11:30
JAKÁ JSOU ARCHITEKTONICKÁ A URBANISTICKÁ HLEDISKA KONVERZE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ?
Urbanistické, architektonické i politické přístupy, které napomáhají udržení spontánně vzniklých kulturních aktivit v průmyslových objektech a jejich postupné přeměně ve významná centra.
Světovar, architektonické studio Helika; Benjamin Fragner, VCPD FA ČVUT; Isa Stürm, Lokremise, St. Gallen ; Grzegorz Piątek, Centrum architektury, Varšava.

11:40 - 12:50
JAKÉ JSOU SOCIÁLNÍ ASPEKTY EXISTENCE KULTURNÍCH FABRIK VE MĚSTĚ? JSOU KULTURNÍ FABRIKY VNÍMÁNY JAKO ALTERNATIVNÍ A CIZORODÝ PRVEK, NEBO SE DOKÁŽÍ PROPOJIT S KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU INFRASTRUKTUROU MĚSTA?
David Kašpar, Praha 14 kulturní; Tabea Michaelis, Basilej, Bertram Schultze, Baumwollspinnerei, Lipsko.

14:00 - 15:10
JAKÉ JSOU FORMY VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A BUDOV? JAKÁ PROGRAMOVÁ STRUKTURA ZÍSKÁ A DLOUHODOBĚ UDRŽÍ ZÁJEM PUBLIKA, ANIŽ BY CENTRUM SLEVILO ZE SVÝCH PROGRAMOVÝCH ZÁSAD? A JAKÁ TO S SEBOU NESE RIZIKA?

Pavel Štorek, 4+4 dny v pohybu; Leo van Loon, Kreativní fabrika, Rotterdam; Carlota Álvarez Basso, Matadero, Madrid.

15:20 - 16:30
JAK FINANCOVAT KULTURNÍ CENTRUM? LZE ZAJISTIT JEHO EKONOMICKOU SOBĚSTAČNOST? JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTA? JAK ÚSPĚŠNĚ PROPOJIT VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR A JAK ZABEZPEČIT FUNGUJÍCÍ ŘÍZENÍ KULTURNÍ FABRIKY.

Jiří Sulženko, Plzeň2015 o.p.s.; Thomas Keller, Kaserne, Basilej; Carlota Álvarez Basso, Matadero, Madrid.

19. 9. 2013
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ARCHITEKTURA K MÁNÍ !

Výstava je letmým, ale ne náhodným přeletem nad několika evropskými městy. 


Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webech: 
Zdroj: www.plzen2015.eu
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB