Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

04. Juli 2013

Auf das Ziel 3-Projekt "Impuls 2015!" folgt "regio2015"

Seit November 2011 bereitet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit den Projektpartnern Plzeň 2015, o.p.s. und der Stadt Regensburg Beiträge bayerischer Kulturakteure für das Kulturhauptstadtprogramm Pilsen 2015 im Rahmen des Projekts "Impuls 2015!" vor. Als sich im 1. Halbjahr 2012 die große Resonanz abzeichnete – Kulturakteure der bayerischen  Seite reichten über 100 Ideen ein – bemühte sich das CeBB, in einem weiteren EU-Ziel 3 Projekt mit dem Titel "regio2015" die Umsetzung herausragender bayerischer Beiträge für Pilsen 2015 zu ermöglichen.
Der zuständige Begleitausschuss hat im Juni 2013 das von Bavaria Bohemia e.V. zusammen mit seinen Partnern Plzeň 2015, o.p.s. und Stadt Regensburg beantragte Projekt regio2015 einstimmig befürwortet. Damit ist der Weg zur Realisierung wichtiger Ideen der bayerischen Seite für das Top- und Begleitprogramm von Pilsen 2015 frei.  

regio2015
hat eine Projektlaufzeit vom 01.01.2014 bis 30.09.2015 mit folgenden Budgets:
Bavaria Bohemia e.V. / CeBB als Leadpartner: 468.400 Euro Plzeň 2015, o.p.s. als tschechischer Partner: 212.917 Euro Stadt Regensburg als weiterer bay. Partner: 96.600 Euro

Das CeBB in Schönsee konnte mit den über 100 von bayerischen Kulturakteuren eingereichten Ideen nach den Vorbereitungen, Workshops und Diskussionen im vergangenen Jahr einen umfangreichen Projektpool anlegen. In einem intensiven Abstimmungsprozess hat das CeBB gemeinsam mit den Partnern das Projekt regio2015 inhaltlich konzipiert, um wichtige bayerische Projektideen, vor allen Dingen die Top-Projekte, organisatorisch weiterentwickeln und auch umsetzen zu können.  

Zu den Veranstaltungen, die im Projekt regio2015 realisiert werden, gehört u.a. der Zug zur Kultur, eine Idee des Geschäftsführers des Regensburger Reiseveranstalters "Begegnung mit Böhmen" Dr. Erwin Aschenbrenner, die vom CeBB umgesetzt wird. Fahrgäste des ALEX werden an den Wochenenden von Januar bis September 2015 im Zug mit einem abwechslungsreichen Kultur- und Informationsprogramm auf ihrer Reise von Regensburg in die Kulturhauptstadt Pilsen begeleitet.

Teil von regio2015 sind weiter das Tanzperformanceprojekt News garden – info:reload des Münchner Choreografen Michael Purucker, ein Musikprojekt mit Kindern mit Handicap zusammen mit leitenden Mitarbeitern von Unternehmen unter dem Titel Klangbrücken, der 1. bayerisch-böhmische Kunstschultag, das Theater- und Musikprojekt Theater-Campus Chotěšov - Pilsen 2015 und mehrere Projekte von Kulturakteuren aus der Partnerstadt Regensburg. Auch die bayerisch-böhmische Nachbarregion wird mit zahlreichen Veranstaltungen, die in den Dachprojekten Kulturorte | Treffpunkte 2015 und Musikbrücke 2015 gebündelt und vermarktet werden, einbezogen.

regio2015 macht es möglich, dass der tschechische Partner Plzeň 2015, o.p.s. ab 2014 das Kulturhauptstadtteam mit einer Koordinatorin / einem Koordinator mit guten Deutschkenntnissen verstärken kann mit der Aufgabe, die Umsetzung der bayerischen Beiträge in Pilsen zu begleiten und eng mit dem CeBB und der Stadt Regensburg zusammenzuarbeiten. Petr Šimon, Manager für internationale Beziehungen bei Plzeň 2015, o.p.s. war maßgeblich am Auswahl- und Antragsprozess von regio2015 beteiligt. Er bezeichnete in der letzten Partnerbesprechung am 11.06.13 "die Aktivitäten auf der bayerischen Seite mit der Einbeziehung des Centrum Bavaria Bohemia, der Partnerstadt Regensburg und vieler kreativer Kulturakteure" als äußerst wichtig.      

Die Pilsner Programmverantwortlichen werden im 2. Halbjahr 2013 gemeinsam mit dem CeBB, der Stadt Regensburg und den bayerischen Kulturakteuren Fragen zur Programmeinbindung 2015, zur Realisierung vor Ort und zum Veranstaltungstermin klären.  

Seit Anfang des Jahres 2013 führt CeBB-Leiter Hans Eibauer Gespräche mit verschiedenen Förderinstitutionen, um den Autoren der bayerischen Beiträge Finanzierungswege aufzuzeigen, denn nur ein Teil der Ideen konnte in regio2015 Berücksichtigung finden. Das CeBB wird die Kulturakteure in Finanzierungsfragen beratend begleiten und hofft, dass viele der bayerischen Ideengeber ergänzend zu den eigenen Mitteln Zuschüsse aus dem Bayerischen Kulturfonds, von der kommunalen Seite (Bezirke, Landkreise, Gemeinden), von Sponsoren und aus anderen öffentlichen und privaten Förderquellen erhalten. Hoch qualitative Programmideen der bayerischen Seite können auch mit Unterstützung seitens der Organisationsgesellschaft Plzeň 2015, o.p.s. rechnen.  

Das Projekt regio2015 wird aus dem EU Ziel 3-Programm Freistaat Bayern – Tschechische Republik auf bayerischer Seite mit 60 % und auf tschechischer Seite mit 85 % gefördert. Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Leadpartner, Plzeň 2015, o.p.s. als tschechischer Partner und die Stadt Regensburg müssen die nicht durch die EU-Zuschüsse gedeckten Kosten selbst aufbringen. Bavaria Bohemia e.V. / CeBB hofft auch bei diesem Projekt auf die Unterstützung von kommunaler Seite und seitens des Partnerkreises.  

Ansprechpartner:
Hans Eibauer
Leitung CeBB, Projektleitung Impuls 2015!
Tel.: 09674 - 92 48 78
Mail: hans.eibauer@cebb.de

04. Juli 2013

Na projekt dotačního programu Cíl 3 "Impuls 2015!" navazuje projekt "regio2015"

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) připravuje v rámci projektu "Impuls 2015!" společně s partnery projektu Plzní 2015, o. p. s. a městem Řezno od listopadu 2011 příspěvky bavorských kulturních aktérů pro program Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Velký zájem projevený bavorskými kulturními aktéry v prvním pololetí roku 2012, kteří přihlásili přes 100 projektových návrhů, podnítil CeBB k sepsání žádosti o další projekt dotačnho programu EU Cíl 3 s názvem "regio2015", který by umožnil realizaci výjimečných projektů pro Plzeň 2015.
Odpovědný monitorovací výbor se v červnu 2013 za projekt regio2015, navržený spolkem Bavaria Bohemia e.V. a kooperačními partnery Plzní 2015, o.p.s. a městem Řezno, jednohlasně přimluvil. Bude tak umožněná realizace vybraných bavorských projektů pro hlavní a doprovodný program Plzně 2015. 

Doba trvání projektu regio2015 je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015 s následujícím rozpočtem: 
Spolek Bavaria Bohemia e.V. / CeBB jako vedoucí partner: 468.400 Euro
Plzeň 2015, o.p.s. jako český partner: 212.917 Euro
Město Řezno jako bavorský partner: 96.600 Euro

CeBB v Schönsee disponuje po přípravných workshopech a diskuzích v minulém roce databází 100 projektů, podaných bavorskými kulturními aktéry. CeBB společně s partnery intenzivně prodiskutovával a obsahově koncipoval projekt regio2015, aby bylo možné zrealizovat vybrané bavorské nápady, především ty, které byly zařazeny mezi top projekty. 

K akcím, které se uskuteční v rámci projektu regio2015, patří mimo jiné Vlak za kulturou, nápad ředitele řezenské organizace "Setkávání s Čechami" Dr. Erwina Aschenbrennera, který zrealizuje CeBB. Cestující vlaku ALEX bude o víkendu od ledna do září 2015 na cestě vlakem z Řezna do Plzně doprovázet rozmanitý kulturní a informační program. 

Součástí projektu regio2015 je také:
taneční performance projekt News garden – info:reload mnichovského choreografa Michaela Puruckera, hudební projekt s handicapovanými dětmi a vedoucími podniků pod názvem Akustické mosty, 1. česko-bavorský den uměleckých škol, divadelní a hudební projekt Divadelní kampus Chotěšov - Plzeň 2015 a další projekty kulturních aktérů z partnerského města Řezna. Do zastřešujícího projektu Kulturní místa | Místa setkávání 2015 a Hudební most 2015 se mnoha akcemi zapojí také česko-bavorský sousední region.

Díky projektu regio2015 posílí českého partnera Plzeň 2015, o. p. s. od roku 2014 koordinátor s dobrými znalostmi němčiny, jehož náplní práce bude pomoc s realizací bavorských projektů v Plzni a komunikace s CeBB a městem Řezno. Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů společnosti Plzeň 2015, o. p. s., hrál důležitou roli při výběru bavorských projektů a sestavování žádosti projektu regio2015. Na poslední schůzce partnerů projektu dne 11. 6. 13 označil Šimon "aktivity v Bavorsku se zapojením Centra Bavaria Bohemia, partnerského města Řezna a dalších kreativních kulturních aktérů" za velmi důležité.

Tým Plzně 2015, o. p. s. bude v druhém pololetí roku 2013 společně s CeBB, městem Řezno a bavorskými kulturním aktéry vyjasňovat otázky zapojení do programu v roce 2015, k místě realizace a termínu konání akcí.

Od začátku roku 2013 podniká ředitel CeBB Hans Eibauer rozhovory s různými poskytovateli dotací, aby upozornil autory bavorských příspěvků na možnosti financování, neboť v projektu regio2015 mohla být zohledněna jen jejich část. CeBB poradí kulturním aktérům v otázce financování a doufá, že bavorští iniciátoři projektů naleznou ke svým prostředkům další příspěvky z Bavorských kulturních fondů, příspěvky obcí a krajů, sponzorů a dalších veřejných a privátních dotačních zdrojů. Kvalitní bavorské projekty mohou počítat s podporou společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

Projekt regio2015 je podpořen z dotačního programu EU Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na bavorské straně s 60 % a na české straně 85 %. Spolek Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) jako vedoucí partner, Plzeň 2015, o. p. s. jako český partner a město Řezno musí však pokrýt náklady nedotované EU. Spolek Bavaria Bohemia e.V. / CeBB doufá i v tomto projektu v podporu obcí, kraje a okruhu partnerů a sponzorů.

Kontaktní osoba: 
Hans Eibauer 
ředitel CeBB, vedoucí projektu Impuls 2015! 
Tel.: +49(0)9674 - 92 48 78
Mail: hans.eibauer@cebb.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB