Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

13. Juni 2013

Ausstellungseröffnung "Forum Junge Kunst Bayern – Tschechien" am 13.06.13 in Pilsen

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt das im letzten Jahr begonnene erfolgreiche Ausstellungsprojekt"„Forum Junge Kunst Bayern-Tschechien" im Jahr 2013 mit Präsentationen in Pilsen und Regensburg fort.
Zum diesjährigen Forum wählte die Jury aus 118 Bewerbungen 25 bayerische und tschechische Künstler aus, die mit sehr interessanten Arbeiten das künstlerische Schaffen der jungen Kunstszene der Nachbarländer abbilden. Einige von Ihnen studieren noch an Universitäten, Kunstakademien und Kunst/Design-Hochschulen in Regensburg / Nürnberg und Pilsen, andere von Ihnen arbeiten bereits in künstlerischen Berufen.  

Das "Forum Junge Kunst Bayern-Tschechien" wird am Donnerstag, 13.06.13 um 17 Uhr in der renommierten Städtischen Galerei in Pilsen (am Hauptplatz neben dem Rathaus) eröffnet und zeigt Werke von 8 Künstlerinnen / Künstlern aus Bayern und 17 aus Tschechien.

Ziel des grenzüberschreitenden, vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Ausstellungsprojekts ist es, jungen Künstlerinnen und Künstlern der Nachbarländer ein öffentliches Präsentationsforum in großen Galerien der Partnerstädte Regensburg und Pilsen zu bieten, sich gegenseitig kennen zu lernen und das kunstinteressierte Publikum auf die junge Kunstszene beiderseits der Grenze aufmerksam zu machen.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie in Pilsen ist bis 11.07.13 zu sehen. Im Dezember 2013 / Januar 2014 werden die Arbeiten in Regensburg in der Städtischen Galerie "Leerer Beutel" gezeigt.

13. Juni 2013

Vernisáž výstavy "Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko" v Plzni 13. 6. 13

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pokračuje letos v projektu "Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko", zahájeném v minulém roce. Výstava bude představena v Plzni a Řezně.
Porota vybrala na letošní fórum ze 118 přihlášených 25 českých a bavorských umělců, kteří svými velmi zajímavými pracemi prezentují uměleckou tvorbu mladé scény obou sousedních zemí. Někteří z nich ještě studují výtvarné obory na univerzitě, navštěvují umělecké akademie v Plzni, Řezně či Norimbrku, jiní již v umělecké oblasti pracují.

Výstava s názvem "Fórum mladé umění Česká republika-Bavorsko" bude zahájena 13. června 2013 v 17.00 hod. v Galerii města Plzně a představí osm umělců z Bavorska a sedmnáct z České republiky.

Cílem přeshraničního projektu podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti je poskytnout mladým umělcům ze sousedních zemí možnost prezentace jejich děl ve velkých výstavních prostorech galerií parnterských měst Plzně a Řezna. Naskytne se jim zároveň možnost seznámení s dalšími mladými umělci a upozorní veřejnost na výtvarnou scénu na obou stranách hranice.

Výstava bude v Galerii města Plzně k vidění do 11. července 2013. V prosinci 2013 a lednu 2014 pak výstava poputuje do městské galerie v kulturním centru "Leerer Beutel" v Řezně.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB