Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

14. Mai 2013

14.05.2003 bis 14.05.2013 – 10 Jahre bbkult.net

Am 14. Mai 2003, heute vor 10 Jahren, wurde unter der Trägerschaft der Stadt Schönsee, unterstützt vom Landkreis Schwandorf, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und von Sponsoren das Internetportal www.bbkult.net als durchgehend zweisprachige Kulturinformationsplattform für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern, Pilsen, Karlsbad und Südböhmen im Internet freigeschaltet.
bbkult.net war der erste und ganz wichtige Schritt, den die Stadt Schönsee und der Landkreis Schwandorf hin zur Verwirklichung der Idee eines bayerisch-böhmischen Kulturzentrums in der Grenzregion machten. Im ehemaligen Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee eröffnete dann drei Jahre nach dem Start von bbkult.net das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Damit erhielt die virtuelle grenzüberschreitende Verbindung im März 2006 ihr reales Pendant in einem preisgekrönten sanierten Baudenkmal.

bbkult.net hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren als Internetadresse etabliert und sich in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen als durchgehend zweisprachiges Portal einen hervorragenden Ruf aufgebaut. Pionierarbeit hat insbesondere das paritätisch deutsch-tschechisch besetzte Redaktionsteam der ersten Jahre mit Mirka Vacková, Olga Kalčiková, Franz Pfeffer und Hans Eibauer geleistet. Datenbankbetreuer war von 2002 bis 2011 Jürgen Fuchs. Einige Jahre wurde dank der Förderung der Region Pilsen und der EU sogar ein eigenes tschechisches Redaktionsbüro in Klatovy eingerichtet.  

bbkult.net wurde in den zehn Jahren seines Bestehens zweimal grundlegend überarbeitet. Der erste Relaunch erfolgte Ende 2005. Nach weiteren 5 Jahren bekam bbkult.net im Rahmen des EU-geförderten Ziel-3 Projekts "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" 2010 ein völlig neues Webdesign, eine umfassende Überarbeitung und viele neue Module, u.a. einen Blog, Fotogalerien und viele Seiten für aktuelle Beiträge. Den Zuschlag für die technische Realisation erhielt nach Wettbewerbsverfahren die Amberger Agentur Contrast GmbH.

www.bbkult.net bietet den Kulturanbietern, Kulturakteuren, Kultureinrichtungen, Kulturprojekten, Partnerprojekten, Orten und Kunstschaffenden eine Informationsplattform in deutscher und tschechischer Sprache. Den sehr wichtigen und am meisten besuchten Teil des Portals bildet der durchgehend zweisprachige Kulturkalender, in den die Veranstalter ihre Termine selbst über die Log-in Funktion in deutscher oder tschechischer Sprache einfügen. Die bbkult.net-Redaktion in Schönsee und ein mehrköpfiges Übersetzerteam sorgen vor der Veröffentlichung für die Übersetzung. Zum Übersetzerteam gehören von der ersten Stunde bis heute Radka Tupová, Zuzana Holá und Vladimír Dobrík.

Das Portal entwickelte sich zu einer immer stärker genutzten grenzüberschreitenden Informationsquelle. Von 6.495 Besuchern im Jahr 2003 steigerten sich die Zugriffe auf 384.313 im Jahr 2012. Seit dem Start vor zehn Jahren summiert sich die Gesamtbesucherzahl auf inzwischen über 2,75 Millionen.

bbkult.net ging mit der Eröffnung des CeBB im Jahr 2006 von der Stadt Schönsee auf Bavaria Bohemia e.V. als Träger über. Die Internetplattform wird seit November 2011 von Online-Redakteurin Mgr. Helena Vendová als zweisprachige Mitarbeiterin im CeBB betreut. Sie ist anteilig im Projekt "Impuls 2015!" tätig, hat zuletzt auch ein Dispofonds-Projekt mit der Region Südböhmen betreut und ist die Ansprechpartnerin für die Kulturadressen, die bbkult.net als Medium nutzen. Dass bbkult.net heute noch online ist - und erfolgreicher denn je - ist der langjährigen Unterstützung von kommunaler Seite, durch Sponsoren, durch die Region Pilsen, die EU-Förderung und der aktiven Mitarbeit vieler Kulturakteure zu verdanken. Bavaria Bohemia e.V. als Träger zollt den Förderpartnern höchsten Respekt für die hervorragende und langjährige Unterstützung.

Zuletzt wurde das Portal im Jahr 2012 im Rahmen des Projekts „Impuls 2015!“ erneut um Module erweitert, die über das Projekt und vor allem über Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015 informieren. Signifikant ist heuer die Aktion 365 auf der Startseite von bbkult.net. Jeden Tag im Jahr 2013 äußert sich eine andere Persönlichkeit zu Pilsen als europäische Kulturhauptstadt. Von April 2012 bis April 2013 wurde zusätzllich das Projekt "Kulturelle Vielfalt Südböhmens zweisprachig online" realisiert, das sich die Steigerung der Beiträge aus der Region Südböhmen als Ziel setzte. Eine Fortsetzung mit dem Schwerpunkt Region Karlsbad ist beantragt. Ziel ist, eine größere Ausgewogenheit der Regionen in den bbkult.net-Datenbanken zu erreichen. Mit dem bbkult.net Newsletter, betreut von CeBB-Mitarbeiterin Maika Victor-Ustohal, informiert das CeBB knapp 900 Bezieher monatlich über grenzüberschreitend interessante Themen. Eingebunden in die redaktionelle Arbeit ist das ganze CeBB-Mitarbeiterteam, das hohe Aktualität gewährleistet.

Die Redaktion von bbkult.net, Bavaria Bohemia e.V. und das CeBB bedanken sich bei allen Kulturakteuren für die Zusammenarbeit und freuen sich über jeden Internetnutzer, der über bbkult.net das aktuelle Geschehen in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen verfolgt.


bbkult.net in Zahlen:

  • 15.05.2003
Kulturadressen: 351
Projekte und Partnerschaften: 26
Orte: 129
Kalender: 710
Newsletter-Bezieher: 0

  • 15.05.2013
Kulturadressen: 5.376
Projekte und Partnerschaften: 657
Orte: 336
Kalender: 19.440
Newsletter-Bezieher: 865

14. Mai 2013

14. 5. 2003 - 14. 5. 2013 – 10 let bbkult.net

14. května 2003, dnes před deseti lety, spustilo město Schönsee za podpory okresu Schwandorf, Česko-německého fondu budoucnosti a sponzorů internetový portál www.bbkult.net, který se záhy etabloval jako dvojjazyčná kulturně-informační platforma českých a bavorských sousedních regionů - Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje a Horní Falce, Horních Franků a Dolního Bavorska.
bbkult.net byl prvním velmi důležitým krokem, který podniklo město Schönsee a okres Schwandorf, k uskutečnění idey česko-bavorského kulturního centra v příhraničí. V bývalém obecním pivovaru města Schönsee pak bylo tři roky po zahájení činnosti portálu bbkult.net otevřeno Centrum Bavaria Bohemia (CeBB). Tím získalo přeshraniční virtuální spojení v březnu 2006 reálný pendant ve zrekonstruované, několika cenami vyznamenané, kulturní památce.

bbkult.net se v uplynulých deseti letech etabloval jako internetová adresa a v českých a bavorských sousedních regionech získal výborné jméno. Prvotní práce na portálu podnikal především česko-německý redakční tým tvořený Mirkou Vackovou, Olgou Kalčikovou, Franzem Pfefferem a Hansem Eibauerem. Správcem databanky byl v letech 2002-2011 Jürgen Fuchs. Pár let fungovala díky podpoře Plzeňského kraje a EU také česká pobočka redakce v Klatovech.

bbkult.net byl za deset let dvakrát zcela přepracován. První změny proběhly v roce 2005. Po dalších pěti letech se bbkult.net v rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" dotačního programu Cíl 3 Evropské unie v roce 2010 představil se zcela novým designem, s rozsáhlými úpravami, mnoha novými moduly a mimo jiné i s rubrikou blogů, fotogalerií a mnoha stránkami aktualit. Zakázku na technickou realizaci obdržela na základě soutěže amberská agentura Contrast GmbH.

www.bbkult.net nabízí kulturním institucím, aktérům, projektům, partnerským projektům, místům a umělcům informační platformu v českém a německém jazyce. Velmi důležitou a nejvíce navštěvovanou rubriku portálu tvoří stále aktuální dvojjazyčný kulturní kalendář, do kterého organizátoři zadávají jednojazyčně své akce prostřednictvím funkce Log in. Redakce bbkult.net v Schönsee a tým překladatelů zajišťují překlady. Do týmu překladatelů patří od prvních dnů bbkult.net až do dnes Radka Tupová, Zuzana Holá a Vladimír Dobrík.

Portál se stal stále více užívaným přeshraničním informačním zdrojem. Z 6 495 návštěvníků v roce 2003 vzrostlo číslo na 384 313 návštěv v roce 2012. Od spuštění před deseti lety tak potál zaznamenal 2,75 milionů návštěv.

Zřizovatelem bbkult.net se založením CeBB v roce 2006 po městě Schönsee stal spolek Bavaria Bohemia e.V. Internetovou platformu spravuje od listopadu 2011 online redaktorka Mgr. Helena Vendová, která je dvojjazyčnou pracovnicí CeBB. Je činná jak v projektu "Impuls 2015!" tak v projektu dispozičního fondu s Jihočeským krajem a je zároveň kontaktní osobou pro registrované kulturní adresy, které bbkult.net využívají k účelům propagace. Za to, že může být bbkult.net ještě dnes online, a že je úspěšnější než kdy předtím, vděčíme dlouholeté podpoře města, sponzorů, Plzeňského kraje, podpoře EU a aktivní spolupráci mnohých kulturních aktérů. Zřizovatel portálu, spolek Bavaria Bohemia e.V., je svým parnterům za vynikající dlouholetou podporu zavázán.

Portál byl v roce 2012 rozšířen v rámci projektu Impuls 2015! o další moduly, které informují o projektu samotném, ale především přinášejí aktuality o Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015. Ve středu pozornosti bbkult.net je letos Akce 365 na úvodní stránce. Každý den v roce 2013 se vyjadřuje jiná osobnost k EHMK Plzni 2015. Od dubna 2012 do dubna 2013 byl prostřednictvím portálu realizován projekt "Kulturní rozmanitost Jihočeského kraje dvojjazyčně online", jehož cílem bylo navýšení příspěvků z Jihočeského kraje v databankách bbkult.net. Následníkem má být projekt s Karlovarským krajem. Cílem je větší vyváženost jednotlivých regionů v databankách bbkult.net. Prostřednictvím newsletteru bbkult.net, který sestavuje pracovnice CeBB Maika Victor-Ustohal, informuje CeBB měsíčně téměř 900 abonentů o zajímavých přeshraničních tématech. Do redakčních prací je zapojen celý tým pracovníků CeBB, který zajišťuje vysokou aktualitu příspěvků.

Redakce bbkult.net, spolek Bavaria Bohemia e.V. a CeBB děkují všem kulturním aktérům za spolupráci a těší se na další uživatele, kteří budou prostřednictvím bbkult.net sledovat aktuální dění v česko-německých sousedních regionech.


bbkult.net v číslech:

  • 15. 5. 2003
Kulturní adresy: 351
Projekty a partnerství: 26
Místa: 129
Kalendář: 710
Abonenti newsletteru: 0

  • 15. 5. 2013
Kulturní adresy: 5.376
Projekty a partnerství: 657
Místa: 336
Kalendář: 19.440
Abonenti newsletteru: 865

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB