Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. April 2013

Ausstellungseröffnung "Kunst auf Reisen" und Musikbrücke Oberpfalz - Pilsen, 25.04.13

Mit Kunst aus renommierten tschechischen Biennale-Wettbewerben und einer Musikbrücke bot das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am vergangenen Donnerstag bei der Eröffnung der dreiteiligen Ausstellung „Kunst auf Reisen“ einen niveauvollen Vorgeschmack auf Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015.
Mit Wettbewerbsbeiträgen der „Internationalen Biennale der Zeichenkunst Pilsen“ in der historischen Gewölbehalle, mit Arbeiten der „Biennale der Grafik Rokycany 2012“ im Treppenhaus und mit einer Präsentation von Fotografien des „Internationalen Festivals PAF Tachov 2013 - Die Unterwasserwelt in Fotografie, Film und Kunstwerken von Kindern“ steht das CeBB bis zum 02.06.13 im Blickpunkt für Kunstinteressierte.

Als musikalische Pfeiler der in die Vernissage eingebetteten Musikbrücke gastierten die „Dieterskirchner Sänger“ mit volkstümlichen Klängen und der schwungvolle 30-köpfige Chor „Canticorum“ aus Pilsen.

26. April 2013

Zahájení výstavy "Umění na cestách" a Hudební most Plzeň - Horní Falc, 25. 4. 13

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) přichystalo pro návštěvníky čtvrteční vernisáže „Umění na cestách“ bohatý program na vysoké úrovni. Umělecká díla renomovaných českých soutěžních Bienále a Hudební most je tak naladil na Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.
Do 2. června 2013 nabízí CeBB milovníkům umění k vidění soutěžní příspěvky z výstavy „Mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2012“, díla z „Bienále grafiky Rokycany 2012“ a prezentaci fotografií z „PAF Tachov - Mezinárodního potápěčského festivalu filmu, fotografie a dětské výtvarné tvorby“.

Vernisáž v rámci Hudebního mostu doprovodili lidovými zpěvy „Dieterskirchner Sänger“ a temperamentní 30členný pěvecký soubor „Canticorum“ z Plzně.

Fotogalerie • Fotogalerie

Gruppenfoto mit den Verantwortlichen für die Ausstellungen, Vladimir Líbal (4.v.l.), Anne Gierlach, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Mgr. Václav Vrbík vom CeBB. | Společné foto zástupců jednotlivých výstav, Vladimír Líbal (4. zleva), Anne Gierlach, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. a Mgr. Václav Vrbík z CeBB.
Mit der dreiteiligen Ausstellung "Kunst auf Reisen" bot das CeBB einen niveauvollen Vorgeschmack auf Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. | Trojdílnou výstavou „Umění na cestách“ nabídlo CeBB program na vysoké úrovni a navnadilo přítomné na Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.
Die Dieterskirchner Sänger begleiteten die Ausstellungseröffnung mit volkstümlichen Klängen. | Vernisáž hudebně doprovodili lidovými zpěvy Dieterskirchner Sänger.
PhDr. Jana Potužáková, Präsidentin der Biennale der Zeichenkunst Pilsen, stellte die Biennale vor. | PhDr. Jana Potužáková, prezidentka Bienále kresby Plzeň, při představení Bienále.
Die Leiterin des Dr. Bohuslav Horák Museums in Rokycany, Dr. Miroslava Šandová freute sich, bereits zum dritten Mal Grafiken der Biennale in Schönsee zeigen zu können. | Ředitelka muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Dr. Miroslava Šandová představila v Schönsee Bienále grafiky již potřetí.
Mit einem nicht alltäglichen Grußwort überraschte Vladimir Líbal als Vertreter für die Stadt Pilsen. Er glänzte mit gesungenen Reimen auf die beiden Biennalen. | Nevšedním úvodním slovem překvapil v roli zástupce města Plzně Vladimír Líbal, který přítomné oslnil zazpívanými verši o Bienále.
Bohumír Kráčmar, Präsident des PAF Festivals Tachov, überreichte dem Münchner Filmemacher Florian Guthknecht den Festivalpreis. | Bohumír Kráčmar, prezident PAF festivalu Tachov, předal mnichovskému filmovému tvůrci Florianu Guthknechtovi festivalovou cenu.
Bis 02.06.13 lädt das CeBB Kunstinteressierte ein. | Do 2. 6. 2013 zve CeBB milovníky umění k prohlídce výstav.
Kunst und Musik - die verbindenden Elemente der Ausstellungseröffnung. | Umění a hudba – snoubení dvou prvků při zahájení výstavy.
Ausgelassene Stimmung und frische grüne Farbakzente brachte der 30-köpfige gemischte Chor "Canticorum" aus Pilsen ins CeBB. | Rozpustilou náladu a osvěžující zelenou barvu vnesl do CeBB 30hlavý smíšený pěvecký sbor "Canticorum" z Plzně.
Die jungen Canticorum-Chormitglieder lieferten ein energiegeladenes Konzert mit witzigen Choreografien. | Maldí členové pěveckého sboru „Canticorum“ upoutali dynamickým koncertem s vtipnou choreografií.
Mit klassischen Stücken und Popsongs zeigten die Canticorum-Mitglieder ihr sängerisches Können. | Členové sboru „Canticorum“ předvedli klasickými i popovými skladbami svůj pěvecký um.
Begleitet wurde der Chor von Beat Boxern. | Sbor doprovázeli také beatboxeři.
Das Konzert kam beim Publikum bestens an und war ein gelungener Abschluss der Eröffnung der Ausstellung "Kunst auf Reisen". | Koncert se publiku velmi líbil a byl skutečně vydařeným zakončením vernisáže „Umění na cestách“.
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,54 MB