Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

23. Januar 2013

Filmangebot des CeBB

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bietet Besuchergruppen die Möglichkeit, sich im Raum bb-media Filme / DVD's zu grenzüberschreitenden Themen mit Fokus auf die bayerisch-böhmischen Nachbarregionen anzusehen.
Eine Übersicht der deutsch-, tschechisch-, bzw. mehrsprachigen Filme, die das CeBB nach vorheriger Absprache zeigt, finden Sie hier.
Filme auf Deutsch / Tschechisch:
 • Auf die Grenze fertig los (Judith Schöffel und Jana Kofranková; 30 min)
 • Der Eiserne Vorhang - an der tschechisch-bayerischen Grenze (OTV)
 • Offene bayerisch-tschechische Grenze. Natur&Menschen - Herrschaftssitze&Kirchen - Städtische Architektur - Technische Errungenschaften&Volksarchitektur
 • Gschicht´n von dahoam (25 min)
 • Unauslöschlich im Gedächtnis - Die Tauser Heimat im Böhmerwald (Miroslav Anton; 45 min)
 • Pascher - die Nacht der langen Schatten. Freilichtspiel um Schmuggel, Hass und Liebe am Eulenberg in Friedrichshäng bei Schönsee (Martin Winklbauer; 105 min)
 • Die innere Grenze. 7 Grenzgeschichten von der Ostsee bis zur Adria (Simon Brunel u. Nicolas Pannetier; www.border-speaking.eu; 69 min)
 • Die Bienen flogen schön. Die Geschichte des Fotoateliers Seidel in Český Krumlov (Film & Sociologie s.r.o. / Česká televize; 70 min)

Filme auf Deutsch / Tschechisch / Englisch:
 • 50 der besten Werke der Pilsner Architektur (Stadt Pilsen; 14 min)
 • Große Weine aus einem kleinen Land (Tschechisches Zentrum München; 60 min)
 • Eureka. What's moving in Berlin, Poznan, Cracow, Bratislava, Sumperk, Prague (Netzwerk Migration in Europa e. V. & be-productions; 32 min)
 • Prag und die touristischen Perlen der Tschechischen Republik (Touristische Perlen ohne Grenzen)

Filme auf Deutsch:
 • Bayern und Tschechien - "Böhmen - ein Sommernachtstraum" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Mähren - Wein, Weib und Gesang" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Der Süden - Europas größter Wald" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Der Norden - Ein Gefühl wie zu Hause" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Unter unserem Himmel - "Herbst in der Oberpfalz" (Bayerisches Fernsehen; 42 min)
 • Ein Sommer in der Oberpfalz (Bayerisches Fernsehen; 44 min)
 • Der Historische Handelszug. Cheb / Eger - Arzberg - Höchstädt (Gerald Bäumler; 75 min)
 • Grenzenlos - Oberpfalz und Tschechien - Hand in Hand (Oberpfalz TV; 30 min)
 • Ašlerky ahoj - Ein Film der Gruppe Lampenfieber. Vom großen Abenteuer junger Theaterleute diesseits und jenseits der Grenze (45 min)
 • Nicht jeder Hietler ist ein Hitler - Dokumentarfilm zum Thema nationale Identität (Václav Reischl ; 54 min)
 • Die Kugel aus den eigenen Reihen oder Heim nach Böhmen - Dokumentarfilm (Václav Reischl; 60 min) 
 • Die Stadt Klatovy (6 min)
 • Privatbrauerei Chodovar (Familienbrauerei Chodovar; 10 min)
 • Was passiert mit unserem Müll -- Abfallwirtschaft für Kids (Zweckverband Müllverwertung SAD; 12 min) 
 • Aus Müll wird Energie (Zweckverband Müllverwertung SAD; 13 min)
 • Willkommen in der Oberpfalz (OTV ; 52 min)
 • Pilsen enjoy it !! (Stadt Pilsen)
 • Südböhmen (Dokumentation zum Thema Sehenswürdigkeiten - Landschaft - Kultur; 50 min)

Filme auf Tschechisch:
 • Privatbrauerei Chodovar (Familienbrauerei Chodovar; 10 min)
 •  Z odpadu se stane energie - Aus Müll wird Energie (Zweckverband Müllverwertung SAD; 13 min)

23. Januar 2013

Nabídka filmů CeBB

Centrum Bavaria Bohemia (CEBB) nabízí skupinám návštěvníků  možnost shlédnout v místnosti bb-media filmy / DVD s přeshraniční tématikou se zaměřením na česko-bavorské sousední regiony.
Zde naleznete přehled německých, českých nebo vícejazyčných filmů, které Vám CeBB po předchozí domluvě promítne.
Filmy v němčině / češtině:
 • Na hranici připravit teď (Judith Schöffel a Jana Kofranková; 30 min)
 • Železná opona - na česko-bavorské hranici (OTV)
 • Otevřená česko-bavorská hranice. Příroda&lidé - panská sídla&kostely - městská architektura - technické výdobytky&lidová architektura
 • Gschicht´n von dahoam (25 min)
 • Paměť Českého lesa (Miroslav Anton; 45 min)
 • Pašerák - noc dlouhých stínů. Lidová hra o pašeráctví, nenávisti a lásce na Eulenbergu ve Friedrichshängu u Schönsee ((Martin Winklbauer; 105 min)
 • Vnitřní hranice. 7 příběhů z hranic od Baltského po Jaderské moře (Simon Brunel a Nicolas Pannetier; www.border-speaking.eu; 69 min)
 • Včely letěly krásně. Dějiny Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově (Film & Sociologie s.r.o. / Česká televize; 70 min)

Filmy v němčině / češtině / angličtině:
 • 50 nejlepších děl plzeňské architektury (Město Plzeň; 14 min)
 • Velká vína z malé země (České centrum v Mnichově; 60 min)
 • Eureka. What's moving in Berlin, Poznan, Cracow, Bratislava, Sumperk, Prague (Síť migrace v Evropě e. V. & be-productions; 32 min)
 • Praha a turistické perly České republiky (Turistické perly bez hranic)

Filmy v němčině:
 • Bayern und Tschechien - "Böhmen - ein Sommernachtstraum" - Česko a Bavorsko - "Čechy - sen letní noci (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Mähren - Wein, Weib und Gesang" - Česko a Bavorsko - "Morava - víno, ženy, zpěv" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Der Süden - Europas größter Wald" - Česko a Bavorsko - "Jih - největší les v Evropě" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Bayern und Tschechien - "Der Norden - Ein Gefühl wie zu Hause" - Česko a Bavorsko - "Sever - pocit jako doma" (Bayerisches Fernsehen; 28 min)
 • Unter unserem Himmel - "Herbst in der Oberpfalz" - Pod naším nebem - "Podzim v Horní Falci" (Bayerisches Fernsehen; 42 min)
 • Ein Sommer in der Oberpfalz - Léto v Horní Falci (Bayerisches Fernsehen; 44 min)
 • Der Historische Handelszug. Cheb / Eger - Arzberg - Höchstädt - Historický obchodní vlak (Gerald Bäumler; 75 min)
 • Grenzenlos - Oberpfalz und Tschechien - Hand in Hand - Bez hranic - Horní Falc a Česko - ruku v ruce (Oberpfalz TV; 30 min)
 • Ašlerky ahoj - Ein Film der Gruppe Lampenfieber. Vom großen Abenteuer junger Theaterleute diesseits und jenseits der Grenze - Film skupiny Tréma. Z velkého dobrodružství mladých divadelníků z jedné a druhé strany hranice (45 min)
 • Nicht jeder Hietler ist ein Hitler - Dokumentarfilm zum Thema nationale Identität - Ne každý Hietler je Hitler - dokument na téma národní identita (Václav Reischl ; 54 min)
 • Die Kugel aus den eigenen Reihen oder Heim nach Böhmen - Dokumentarfilm - Kulka z vlastních řad nebo domů do Čech - dokument (Václav Reischl; 60 min) 
 • Die Stadt Klatovy - Město Klatovy (6 min)
 • Privatbrauerei Chodovar - Soukromý pivovar Chodovar (Familienbrauerei Chodovar; 10 min)
 • Was passiert mit unserem Müll -- Abfallwirtschaft für Kids - Co se stane s naším odpadem - Hospodaření s odpadem pro děti (Zweckverband Müllverwertung SAD; 12 min) 
 • Aus Müll wird Energie - Z odpadu se stane energie (Zweckverband Müllverwertung SAD; 13 min)
 • Willkommen in der Oberpfalz - Vítejte v Horní Falci (OTV ; 52 min)
 • Pilsen enjoy it !! (Stadt Pilsen)
 • Südböhmen - Jižní Čechy (Dokumentation zum Thema Sehenswürdigkeiten - Landschaft - Kultur - Dokument na téma památky - krajina - kultura; 50 min)

Filmy v češtině:
 • Soukromý pivovar Chodovar (Rodinný pivovar Chodovar, 10 min)
 • Z odpadu se stane energie (Zweckverband Müllverwertung SAD; 13 min)
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB