Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Info • Info

14. Januar 2013

Pilsen 2015 - Newsletter IX

Seit April 2012 informiert das Pilsen 2015-Team regelmäßig mit einem Newsletter über die Geschehnisse und Neuigkeiten in der Kulturhauptstadt Pilsen 2015. Im Rahmen des Projektes "Impuls 2015!" übersetzt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) den Newsletter und veröffentlicht ihn im Kulturportal bbkult.net.


Aktion 365 – Geben Sie Ihre Stimme für Pilsen 2015!
Machen Sie mit und formulieren Sie ein kurzes Statement zu Pilsen 2015. Werden Sie eine von 365 Stimmen, die im Jahr 2013 auf die Kulturhauptstadt Europas, ihre Chancen und Visionen aufmerksam machen. Im Rahmen des Projektes "Impuls 2015!" hat das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee die PR-Aktion 365 Tage ins Leben gerufen. Pilsen 2015 verspricht als "Olympiade der Kultur" ein herausragendes Kulturereignis zu...

Košice und Marseille sind die neuen Kulturhauptstädte Europas
Mit dem neuen Jahr übernehmen die Slowakei und Frankreich das imaginäre europäische "Kultur-Zepter". Wir stellen die Kulturhauptstädte Europas 2013 vor und wünschen ihnen viel Erfolg! Die beiden Kulturhauptstädte Europas sind die zweitgrößten Städte in ihren jeweiligen Ländern. Dennoch unterscheiden sie sich stark von einander.

Sammlung für Kirchenglocken
Die Römisch-Katholische Pfarrgemeinde der Kathedrale St. Bartholomäus, Plzeň 2015, o.p.s. und die Gesellschaft CrossCafe Original erlauben sich, auf einen Aufruf des Pilsner Bischofs, Mons. František Radkovský, aufmerksam zu machen:
Unterstützen Sie die Anschaffung neuer Glocken für die Kathedrale St. Bartholomäus mit einer Spende von mindestens 10.000 CZK und in die neue Glocke wird Ihr Name eingegossen.Impressum:
Pilsen 2015 - Kulturhauptstadt Europas 2015
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz

14. Januar 2013

Plzeň 2015 - Newsletter IX

Od dubna 2012 informuje tým Plzeň 2015 ve svém newsletteru pravidelně o dění a novinkách v hlavním městě kultury Plzeň 2015. V rámci projektu "Impuls 2015!" překládá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) newsletter do němčiny a zveřejňuje jej na kulturním portálu bbkult.net.
AKCE 365 – Poselství Evropskému hlavnímu městu kultury z Bavorska
Co napadne lidi v Bavorsku, když se řekne Plzeň? Od ledna letošního roku se v 365 dnech dostanou ke slovu kulturní aktéři, umělci, osobnosti z politiky, hospodářství, vzdělávání, spolků a sdružení, státních institucí a médií, osobnosti, které se angažují v česko-německé spolupráci, aby se vyjádřili k projektu PlzeňEvropské hlavní město kultury 2015. Počínaje 18. lednem se každý večer jejich příspěvky... 

Novými Evropskými hlavními městy kultury jsou Košice a Marseille
S novým rokem přebírají pomyslné evropské kulturní žezlo Slovensko a Francie. Představujeme Evropská hlavní města kultury (EHMK) pro rok 2013 Košice a Marseille a přejeme jim hodně úspěchů!! Obě EHMK jsou druhými největšími městy své země, přesto jsou ale velmi odlišná. Zahajovací ceremoniály proběhnou 12. - 13. Ledna v Marseille a 19. – 20. ledna v Košicích.

REFERENDUM – Výzva k účasti
V pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna 2013 se v Plzni koná referendum o výstavbě obchodního centra v místě bývalého Domu kultury. 

Výstava REKLAMA NA NEKONEČNO
Ústav umění a designu ZČU Vás srdečně zve do Galerie Ladislava Sutnara na autorskou výstavu Vladimíra Merty REKLAMA NA NEKONEČNO.

Pozvánka – FESTIVAL JAPONSKÝCH FILMŮ A KULTURY
Eiga-Sai 2013, 6. ročník festivalu japonských filmů a kultury proběhne 6. – 10. 2. 2013 v kině Beseda.Impresum:
Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB