Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

30. Dezember 2012

Kulturtouren - Rückblick 2011

Im Jahr 2011 nahmen über 350 Teilnehmer an den von Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia organisierten Fahrten teil. Ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm, bspw. Konzertabende, Opern- und Ballettaufführungen, Festival- und Clubszenetouren, geboten.
Kulturtouren-Termine 2011
 • 23.02.11 I Galakonzert der Prager Symphoniker
 • 12.03.11 I Clubszene-Tour nach Pilsen
 • 20.05. 11 I Kultour-Tour zur Pilsner Museumsnacht
 • 29.05.11 I Opernaufführung "Die Zauberflöte"
 • 13.-14.08.11 I Sommer-Kulturtour nach Böhmen
 • 27.08.11 I Festival-Tour zum Pilsner Fest
 • 15.10.11 I Kulturtour nach Prag
 • 18.12.11 I Weihnachstour nach Pilsen

Nachberichte:

30. Dezember 2012

Cesty za kulturou - v roce 2011

V roce 2011 se Cest za kulturou, organizovaných spolkem Bavaria Bohemia e.V. / Centrem Bavaria Bohemia, zúčastnilo přes 350 cestujících.
Cesty za kulturou 2011
 • 23. 2. 11 I Galakoncert Pražských symfoniků
 • 12. 3. 11 I Cesta za klubovou scénou do Plzně
 • 20. 5. 11 I Cesta za kulturou na plzeňskou Muzejní noc
 • 29. 5. 11 I Operní představení "Kouzelná flétna"
 • 13. - 14. 8. 11 I Letní kulturní cesta do Čech
 • 27. 8. 11 I Festivalová cesta na Pilsner Fest
 • 15. 10. 11 I Cesta za kulturou do Prahy
 • 18. 12. 11 I Vánoční cesta do Plzně

Zprávy z cest:
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,50 MB