Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

31. Oktober 2012

Deutsche und Tschechen im 20. Jahrh. im Schatten zweier totalitärer Systeme

"Wir wollen nichts verstecken" ist die Botschaft, die von der am Montag im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) eröffneten Ausstellung "Vergessenes Erbe Teil III - Deutsche und Tschechen im 20. Jahrh. im Schatten zweiter totalitärer Regime" ausgeht. Die tschechische Nachbarseite, sie hat die Präsentation konzipiert und gestaltet, weicht der kritischen Auseinandersetzung mit diesem zeitgeschichtlich brisanten Geschichtsabschnitt vom 1. Weltkrieg bis zum Ende der kommunistischen Herrschaft 1989 nicht aus. Eine ebenfalls miteröffnete Ausstellung widmet sich einem Landstrich zwischen Waldsassen und Eger (Cheb), "Fraisch" genannt.
Groß war das Publikumsinteresse an der Eröffnung dieser hochinteressanten Ausstellungen. Hans Eibauer, Leiter des CeBB, dankte eingangs den Autoren, die sich in der Ausstellung mit der schlimmsten Epoche für Deutsche und Tschechen auseinandersetzen. Ihnen gelang es, die acht Jahrzehnte, in teils dramatischer Weise, mit immens vielen Dokumenten und Exponaten anschaulich zu gliedern. Unter den zahlreichen Gästen aus beiden Nachbarländern begrüßte Hans Eibauer besonders Landrat Volker Liedtke, Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Bavaria Bohemia e.V. Vorsitzende Anne Gierlach und den Verwaltungschef der Regionsbehörde Pilsen, Jiři Leščinský, der mit vielen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Kulturverantwortlichen aus der Region Pilsen nach Schönsee kam.

Als erste Grußwortrednerin betonte Dr. Jana Hutníková, Leiterin des Böhmerwald-Museums in Tachov (Tachau) und Exekutivmitglied der Vereinigung der Museen und Galerien der Tschechischen Republik, dass jeder von uns ein „Stück Totalitarismus“ in sich trüge. Deshalb sei die Auseinandersetzung mit diesem Abschnitt der Geschichte ein wichtiger Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung.

Die einführenden Worte zur Ausstellung „Deutsche und Tschechen im 20. Jahrhundert im Schatten zweier totalitärer Regime“ sprachen die beiden Autoren, Dr. Irena Bukačová, Leiterin des Museums und der Galerie Pilsen-Nord und Dr. Pavel Suk, Historiker und Leiter der Kulturabteilung der Region Pilsen. Thema sind die historischen Hintergründe deutscher und tschechischer Schicksale im 20. Jahrhundert in zwei aufeinander folgenden totalitären Systemen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Fotografien, Veröffentlichungen, Dokumente und Gegenstände, die sehr anschaulich den Übergang von der ersten auf die zweite Republik, die Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren, das Münchner Abkommen, die Besetzung der Tschechoslowakei durch Hitler mit all ihrem Leid im II. Weltkrieg und die anschließende Vertreibung der Sudetendeutschen zeigen. Der letzte Teil der Ausstellung befasst sich mit dem erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs möglichen Aufbau guter nachbarschaftlicher und freundschaftlicher deutsch-tschechischer Beziehungen in einem erweiterten Europa. Dr. Irena Bukačová äußerte die Bitte, sich von den Schatten der Vergangenheit nicht entmutigen oder gar „depressiv" machen zu lassen.

Die zweite Ausstellung über die "Fraisch", einer bayerisch-böhmischne Region zwischen Waldsassen und Eger, ist eine Leihgabe des Bayerischen Grenzmuseums Schirnding. Der Historiker Dr. Karl W. Schubsky nahm die Besucher in seiner mit Leidenschaft vorgetragenen Einführung mit in die Zeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, als in diesem Gebiet, ausgelöst von einem Mord im Jahr 1589, die Herrschaft über die dortigen Gemeinden bis 1862 jedes Jahr zwischen Bayern und Böhmen wechselte.

Das Pilsner Gesangstrio, alle drei sind Mitglieder der Vereinigung der Deutschen in Böhmen, setzte zwischen den Reden für deutsche Ohren vertraute gesangliche Akzente. Im Anschluss an den offiziellen Teil trafen sich die Gäste dicht gedrängt zum Stehempfang mit kulinarischen Köstlichkeiten, beigesteuert vom Kreismuseum Pilsen-Nord und musikalisch umrahmt vom JD.&FN. Jazz Trio.

Am 14.11.12, 18 h, stellen sich die beiden Autoren der Ausstellung, Dr. Irena Bukačová und Dr. Pavel Suk im CeBB einer Diskussion zu den Inhalten und geschichtlichen Abläufen. Diese geben bestimmt genügend Diskussionsstoff. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern, dies kann vorab schon über die Facebook-Seite des CeBB geschehen. Die Ausstellungen sind bis 25.11.12 täglich zu sehen.

31. Oktober 2012

Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů

"Nechceme nic skrývat" - to je poselství vycházející z výstavy, která byla zahájena v pondělí v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) a nese název "Zapomenuté dědictví III - Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů". Čeští sousedé, kteří prezentaci koncipovali a ztvárnili, se nevyhýbají kritickému vypořádání se s touto historickou etapou od 1. světové války až po konec nadvlády komunistů v roce 1989. Současně zahájená výstava se věnuje oblasti "Frais" mezi Waldsassenem a Chebem.
Zájem publika o vernisáž dvou velmi zajímavých výstav byl veliký. Hans Eibauer, vedoucí CeBB, poděkoval při zahájení autorům, kteří se při koncipování výstavy zabývali tou nejhorší epochou pro Čechy a Němce. Pomocí mnohých dokumentů a exponátů - občas ztvárněných poněkud dramatickým způsobem - se jim podařilo názorně rozčlenit osm desetiletí. Mezi četnými hosty přivítal Hans Eibauer obzvláště zemského radu Volkera Liedtke, starostku Birgit Höcherl, předsedkyni spolku Bavaria Bohemia e. V. Anne Gierlach a ředitele krajského úřadu Plzeňského kraje Jiřího Leščinského, který do Schönsee dorazil s kolegy z Plzeňského kraje.

Dr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově a členka exekutivy Asociace muzeí a galerií České republiky, zdůraznila jakožto první řečník, že každý z nás v sobě nosí "kus totality". Proto je vypořádání se s touto historickou etapou důležitým příspěvkem k překonání minulosti.

Úvodní slovo k výstavě "Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů" pronesli oba autoři - PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska a PhDr. Pavel Suk, historik a vedoucí oddělení kultury krajského úřadu Plzeňského kraje. Tématem výstavy je historický rámec osudů Čechů a Němců ve 20. století, kteří prožili dvě analogické totality. V centru pozornosti výstavy stojí fotografie, dobové texty a sbírkové předměty, které velmi názorně prezentují přechod od první republiky ke druhé, období protektorátu Čechy a Morava, Mnichovskou dohodu, obsazení Československa Hitlerem a celé utrpení druhé světové války a následný odsun sudetských Němců. Poslední část výstavy se zabývá budováním sousedských a přátelských česko-německých vtazhů, které bylo možné až po pádu železné opony v rozšířené Evropě. PhDr. Irena Bukačová vyjádřila přání, nenechat se zastrašit stíny minulosti.

Druhá z výstav o území "Frais", česko-bavorském proměnlivém regionu mezi Waldsassenem a Chebem, je zapůjčena Bavorským pohraničním muzeem Schirnding. Historik Dr. Karl W. Schubsky zavedl posluchače svým zaníceným projevem do období mezi 16. a 19. stoletím, kdy se na tomto území až do roku 1862 každý rok střídala vláda Čechů a Bavorů nad místními obcemi, a to kvůli vraždě v roce 1589.

Plzeňské vokální trio - všichni tři jsou členy Spolku Němců v Čechách - vyplňovalo pauzy mezi proslovy pro Němce známými melodiemi. Po ukončení oficiální části vernisáže byli hosté pozváni na pohoštění, které připravilo Muzeum severního Plzeňska a hudebně bylo doprovozeno formací JD.&FN. Jazz Trio.

14. 11. 12 v 18.00 hod. budou autoři výstavy - PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska a PhDr. Pavel Suk, historik a vedoucí oddělení kultury krajského úřadu Plzeňského kraje - hosty diskuse zaměřené na obsah výstavy a dějinné události, které poskytnou dostatek témat k diskusi. Otevřené debaty se má aktivně účastnit publikum. Zájemci mohou již s předstihem klást otázky na Facebooku CeBB a vyjadřovat se k tématu. Výstavy jsou k vidění do 25. 11. 12.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB