Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

27. September 2012

Projekt- und Förderpartner

Das Centrum Bavaria Bohemia arbeitet derzeit parallel an zwei Projekten:

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen (Laufzeit 01.11.11 - 31.12.12, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds) 
 • Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 (Laufzeit 01.07.16 - 31.12.17), gefördert vom Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH)
Projektpartner

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen, Tschechischer Partner: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM, Pilsen  
 • Kulturregion Bayern-Böhmen 2017, ohne tschechischen Partner

Projektschwerpunkte

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen
  Das Projekt wird in drei Projektschwerpunkten umgesetzt:
 1. Kulturbegegnung grenzenlos und Kultur und Gesellschaft im grenzüberschreitenden Dialog
 2. Zweisprachigkeit bei der Programmumsetzung mit den dazugehörigen Veröffentlichungen
 3. grenzüberschreitende Kulturinformation, Kulturvernetzung und Kulturkooperationen

 • Kulturregion Bayern-Böhmen 2017
  Umsetzung des Projekts zum kulturellen Austausch im bayerischen und tschechischen Grenzraum in der Kultur- und Tourismusregion Zwiesel / Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Niederbayern

27. September 2012

Projektoví a kooperační partneři

Centrum Bavaria Bohemia pracuje v současné době na dvou projektech:

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko (doba trvání projektu 1. 11. 11 - 31. 12. 12, dotace z Česko-německého fondu budoucnosti) 
 • Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017 (doba trvání projektu 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017), dotačně podporováno bavorským Ministerstvem financí, pro rozvoj země a vlasti (StMFLH)
Partneři projektů

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko, český partner: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, Plzeň
 • Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017, bez českého partnera

Projektové oblasti

 • Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy-Bavorsko
  Projekt je realizován ve třech projektových oblastech:  
 1. kulturní setkávání bez hranic a kultura a společnost v přeshraničním dialogu,
 2. dvojjazyčnost při realizaci programu a souvisejících publikací,
 3. přeshraniční kulturní informace, kulturní propojování a kulturní kooperace.

 • Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017
  Realizace projektu ke kulturní výměně v českém a bavorském pohraničí v kulturním a turistickém regionu Zwiesel / Bavorská Železná Ruda, okres Regen, Dolní Bavorsko
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB