Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Info • Info

27. Juli 2012

Pilsen 2015 - Newsletter V

Seit April 2012 informiert das Pilsen 2015-Team regelmäßig mit einem Newsletter über die Geschehnisse und Neuigkeiten in der Kulturhauptstadt Pilsen 2015. Im Rahmen des Projektes "Impuls 2015!" übersetzt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) den Newsletter und veröffentlicht ihn im Kulturportal bbkult.net.


Pilsner Bischof unterstützt Sammlung für neue Glocken der St.-Bartholomäus-Kathedrale
Helfen Sie mit Ihren Ideen die Glocken der Pilsner Kathedrale wieder erklingen zu lassen! Zur Unterstützung der öffentlichen Spendensammlung "Ze srdce zvon / Von Herzen" nahmen Pilsner Künstler ein Lied auf, zu dem der Pilsner Bischof, Mons. František Radkovský, den Text gesprochen hat. Die Spendensammlung für die neuen Glocken der Pilsner Kathedrale steht unter seiner Schirmherrschaft. Sie wurde im Zusammenhang mit dem Architekturwettbewerb "Dvě věže/Zwei Türme" ausgerufen.

Projekt "Bedrohte Kirchen" / Ausstellungseröffnung Wiederentdeckung
Plzeň 2015 lädt in Zusammenarbeit mit Studenten des Instituts für Kunst und Design unter der Leitung von Prof. Jiří Beránek zur ersten Ausstellungseröffnung des gemeinsamen Projektes "Bedrohte Kirchen" / "Ohrožené kostely" ein. Diese findet am 27.07.12 um 16 Uhr in Otín bei Planá bei Marienbad statt. Dort werden die Arbeiten der Studentin Štěpánka Kotková vorgestellt, die mit Objekten aus Glasfasern in den Räumen der verlassenen Kirche arbeitet.

Einladung / Museum für Kirchenkunst der Diözese Pilsen
Seit 16.06.12 ist das Museum für Kirchenkunst der Diözese Pilsen in der Straße Františkánská ulice Nr. 11 geöffnet.
Die ganze Ausstellung ist so konzipiert, dass die Geschichte der Diözese und die Entwicklung des Christentums auf ihrem Gebiet den BesucherInnen auf verständlichem und attraktivem Weg vermittelt wird. Durch bildkünstlerische Werke aus verschiedenen Epochen, gottesdienstliche Gerätschaften, Gewänder und Texte gewährt es einen Einblick in das Leben der Christen und erklärt die Bedeutung der Objekte.

Pilsen 2015-Blog - Was verbindet die belgische Stadt Liége und Pilsen?
Mitte Juli besuchten Vertreter der Stadt Pilsen und Verantwortliche des Projektes Pilsen 2015 die Partnerstadt Liége im Osten von Belgien.

Ausstellung / Fríšova-Villa
Am 08.08.12 sind Interessierte um 18 Uhr zu einer Ausstellungseröffnung in die Fríšova-Villa, Straße Boženy Němcové 9, Pilsen eingeladen. Gezeigt werden Bilder, Schmuckobjekte, Grafiken und Fotografien.   Impressum:
Pilsen 2015 - Kulturhauptstadt Europas 2015
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz

27. Juli 2012

Plzeň 2015 - Newsletter V

Od dubna 2012 informuje tým Plzeň 2015 ve svém newsletteru pravidelně o dění a novinkách v hlavním městě kultury Plzeň 2015. V rámci projektu "Impuls 2015!" překládá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) newsletter do němčiny a zveřejňuje jej na kulturním portálu bbkult.net.
Plzeňský biskup nahrál píseň pro zvon do chrámu sv. Bartoloměje
Pomozte svými nápady znovu rozeznít zvony v plzeňské katedrále! Na podporu veřejné sbírky "Ze srdce zvon" nazpívali plzeňští umělci píseň, ke které namluvil text biskup Mons. František Radkovský. Pod jeho patronátem běží sbírka na nové zvony do plzeňské katedrály, vyhlášená v návaznosti na ideovou architektonickou soutěž "Dvě věže". Během ní vyplul na povrch příběh, o kterém málokdo z Plzeňanů věděl: před sedmdesáti lety zabavili nacističtí okupanti z katedrály čtyři z pěti zvonů a nechali je roztavit.

Projekt Ohrožené kostely / Vernisáž Znovunacházení
Srdečně zveme na první vernisáž z projektu Ohrožené kostely, který připravuje Plzeň 2015 ve spolupráci se studenty UUD pod vedením pana profesora Beránka. Vernisáž s názvem ZNOVUNACHÁZENÍ se uskuteční 27.7.2012 od 16 hod. v Otíně u Plané u Mariánských lázní. Představena bude instalace studentky Štěpánky Kotkové, pracující s objekty ze skelného vlákna v prostoru opuštěného kostela.

Pozvánka / Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni
Od 16. 6. 2012 je pro Vás otevřeno Muzeum církevního umění ve Františkánské ulici 11 v Plzni.
Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy.

Blog Plzeň 2015 - Co pojí belgické město Liége a Plzeň?
V polovině července navštívili zástupci města Plzně a projektu Plzeň 2015 partnerské město Liége na východě Belgie.

Výstava / Fríšova vila
Dne 8. 8. 2012 od 18:00 Vás zveme na vernisáž k výstavě, která bude probíhat ve Fríšově vile, Boženy Němcové 9, Plzeň. Program výstavy a informace o vystupujících naleznete níže.Impresum:
Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
Plzeň 2015, o.p.s, Pražská 19, 301 00 Plzeň
+420 378 035 360
info@plzen2015.cz
www.plzen2015.cz

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB