Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 Infos • regio2015 Informace

17. November 2011

Projekt Impuls 2015!

Impuls 2015! ist ein im EU-Programm Ziel 3 gefördertes Projekt des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee zur Vorbereitung der bayerischen Beiträge zum europäischen Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015.
Impulse aus Bayern für Pilsen, Kulturhauptstadt 2015

In der ersten Projektphase rief das CeBB Kulturakteure der bayerischen Seite auf, kreative Beiträge für das Programm von Pilsen 2015 zu entwickeln und diese zu formulieren. Die über 100 eingereichten Ideen wurden im Frühjahr 2012 in Workshops diskutiert, ausgearbeitet und von den Partnern in Pilsen bewertet.

Ein Teil der Beiträge wurde in der Ausstellung Impuls 2015! – Ideenvielfalt aus Bayern für Pilsen 2015 (bis 30.09.12) gezeigt. In einem nächsten Schritt werden Überlegungen zur Umsetzung konkretisiert und Wege gesucht, wie die besten Ideen Teil des Programms von Pilsen 2015 werden können.

Zu den weiteren Projektschwerpunkten gehören:
Information, Marketing und PR für Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015, auf der bayerischen Seite. 
  • Träger + Leadpartner: Bavaria Bohemia e.V.
  • Projektumsetzung: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
  • tschechischer Partner: Plzeň 2015 o.p.s.
  • weiterer Partner: Stadt Regensburg
  • Projektlaufzeit: 01.11.11 bis 31.12.13

Interessierte Kulturakteure und Institutionen können sich laufend registrieren (siehe Formular unter Download). Sie erhalten dann aktuelle Projektinformationen per Mail und werden zu Veranstaltungen eingeladen. Ideen für Projekte und Veranstaltungen für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 können über das Formular "Ideenskizze" im CeBB eingereicht werden.


Projektadresse:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1 | 92539 Schönsee | Tel. 09674 – 92 48 77 |
Internet: www.bbkult.net  

Ansprechpartner:
Hans Eibauer (Projektleitung), Mail: hans.eibauer@cebb.de

17. November 2011

Projekt Impuls 2015!

Impuls 2015! je projekt Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee podpořený programem EU Cíl 3 pro přípravu bavorských příspěvků k roku evropského hlavního města kultury 2015.
Impulsy z Bavorska pro Plzeň, EHMK 2015

V první fázi projektu vyzvalo CeBB bavorské kulturní aktéry k vytvoření kreativních příspěvků pro program Plzeň 2015. Přes sto přihlášených návrhů bylo na jaře ve fázi workshopů prodiskutováno, dále promýšleno a zhodnoceno plzeňskými partnery.  

Část těchto příspěvků byla prezentována na výstavě Impuls 2015! – rozmanitost nápadů z Bavorska pro Plzeň 2015 (do 30. 9. 12). V další fázi budou konkretizovány možnosti realizace a hledána řešení, jak zařadit tyto nápady do programu Plzeň 2015.  

Dalším těžištěm projektu je: informace, marketing a PR pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015 na bavorské straně.    
  • Nositel projektu: Bavaria Bohemia e.V.
  • Realizace projektu: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
  • Český partner: Plzeň 2015 o.p.s.
  • Další partner: město Řezno
  • Trvání projektu: 01.11.11 - 31.12.13

Zájemci z řad kulturních aktérů a institucí se mohou i nadále registrovat (viz formulář v sekci Download). Obdrží pak aktuální informace o projektu mailem a budou zváni na akce. Návrhy projektů a akcí pro rok Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 mohou být podány v CeBB prostřednictvím formuláře "Ideenskizze".

Adresa:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1 | 92539 Schönsee |
Tel. +49(0)9674 – 92 48 77 |
Internet: www.bbkult.net  

Kontaktní osoba:
Hans Eibauer (ředitel projektu), Mail: hans.eibauer@cebb.de
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB