Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. November 2011

Ausstellung "Farbe in den Tönen des Jazz"

Am Sonntag 13.11.11 wurde im Centrum Bavaria Bohemia mit dem Konzert des Festivals "Jazz ohne Grenzen | Jazz bez hranic" die Ausstellung „Farbe in den Tönen des Jazz“ mit 18 großformatigen und ausdrucksstarken Bildern des Malers und Musikers Jindřich Bílek aus Klatovy eröffnet, die bis Sonntag, 20.11.11 zu sehen ist.
Jindřich Bílek ist ein Künstler, der seine Emotionen, Stimmungen und Erlebnisse, inspiriert von der Musikwelt des Jazz mit seinem Pinsel ausdrückt. Seine Werke haben einen expressiven Charakter und tragen seine unverwechselbare Handschrift. Bílek spielt mit kräftigen Farben, mischt Abstraktion mit Expressionismus. Er gibt selbst zu, dass er sich von seinen Sinnen leiten lässt und die Realität in den Hintergrund rückt. Die Hauptmotive der Bilder sind vor allem Tanz, musikalisches Erleben und Jazzmusiker.  

Jindřich Bílek ist Mitglied der Union bildender Künstler der Region Pilsen, der Assoziation bildender Künstler Südböhmen und der Pilsner Künstlergruppe P 89. Er stellte schon bei 98 eigenen und Gruppenausstellungen, nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch im Ausland, darunter oft in Deutschland aus.

Bis auf zwei Werke können alle ausgestellten Bilder gekauft werden.

14. November 2011

Výstava "Barva v tónech jazzu"

V neděli 13.11.11 byla v Centru Bavaria Bohemia při příležitosti koncertu v rámci festivalu "Jazz bez hranic | Jazz Ohne Grenzen" zahájena výstava "Barva v tónech jazzu". Výstava osmnácti velkoformátových obrazů malíře a hudebníka Jindřicha Bílka z Klatov bude k vidění pouze do neděle 20.11.11.
Jindřich Bílek je umělec, který své emoce, nálady
a prožitky vyjadřuje pomocí jazzové hudby a štětce. Jeho obrazy jsou velmi osobité, charakteristické nezaměnitelným rukopisem. Bílek si hraje se sytými barvami, spojuje abstrakci s expresionismem a přiznává, že se nechává unášet svými smysly a realitu odsunuje do pozadí. Hlavními motivy jeho obrazů jsou především tanec, hudební zážitky a jazzoví muzikanti.  

Jindřich Bílek je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Asociace jihočeských výtvarníků a Tvůrčí skupiny P 89. Představil se již na 98 samostatných i společných výstavách nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

Až na dva exponáty jsou všechny obrazy vystavené v CeBBu prodejné.

Fotogalerie • Fotogalerie

"In der Gefangenschaft der Musik" | "V zajetí hudby"
Ausstellung "Farbe in den Tönen des Jazz" im CeBB | Výstava "Barva v tónech jazzu" v CeBBu
Jindřich Bílek |
Die Ausstelung im Treppenhaus im CeBB | Výstava na schodišti v CeBBu
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB