Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

22. September 2011

1 Jahr CeBB-Newsletter in neuem Layout und mit erweiterten Inhalten

Seit einem Jahr erscheint der Newsletter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im modernen Layout und mit neuen Inhalten. In 17 Ausgaben hat das CeBB in den vergangenen 12 Monaten über Neuigkeiten und Wissenswertes aus dem deutsch-tschechischen Umfeld informiert. Über 700 Abonnenten zeigen, dass das zweisprachige Informationsangebot auf breites Interesse stößt.
Der Newsletter bündelt Informationen über Projekte und Veranstaltungen im CeBB, zum Thema Förderung und zu grenzüberschreitenden Initativen. Die Rubrik PARTNERaktiv informiert über Seminar- und Workshopangebote, veröffentlicht Such- und Kooperationsanfragen und berichtet über grenzüberschreitende Aktionen. Regelmäßig steht das Kulturleben in den Nachbarregionen im Blickfeld.
 
Interessenten können sich den Newsletter unkompliziert über das Online-Formular bestellen, sich die Themenkomplexe (Centrum Bavaria Bohemia, PARTNERaktiv und Kultur-News) selbst zusammenstellen und zwischen den Sprachversionen Deutsch und Tschechisch wählen.
 
Zur aktuellen Ausgabe vom 24.11.11

Aktuelle Informationen und Veröffentlichungswünsche senden Sie bitte an
CeBB-Mitarbeiterin Maika Victor, Mail: maika.victor@cebb.de

22. September 2011

1 rok CeBB-newsletteru v nové podobě a s rozšířeným obsahem

Již rok vychází newsletter Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v modernější a přehlednější podobě. V 17 vydáních informoval CeBB o novinkách a zajímavostech z česko-německého okolí. Přes 700 abonentů je jasným důkazem, že dvojjazyčná informační nabídka je žádaným zbožím.
Newsletter seskupuje informace o projektech a akcích v CeBB, k tématu podpory a přeshraničním iniciativám. Rubrika PARTNERaktiv informuje o nabízených seminářích a workshopech, uveřejňuje poptávku a nabídky spolupráce a prezentuje přeshraniční akce. Pravidelně je také prezentován kulturní život v sousedních regionech.

Zájemci si mohou newsletter snadno objednat přes online formulář, kde si zároveň mohou sami zvolit témata (Centrum Bavaria Bohemia, PARTNERaktiv a kulturní novinky), o něž mají zájem, a vybrat jazykovou verzi, češtinu nebo němčinu.

K aktuálnímu vydání z 24.11.11

Aktuální informace a přání a nápady k uveřejnění posílejte na adresu CeBB pracovnice Maiky Victor: maika.victor@cebb.de


Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB