Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

18. Oktober 2011

Bräuche in Westböhmen: Kirchweih, Allerheiligen, Martinstag, Bullenhochzeit

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat im Frühsommer 2011 gemeinsam mit dem Ethnografische Museum Pilsen (Národopisné muzeum) die Ausstellung "Sitten und Bräuche in Westböhmen" realisiert. Sie informierte zweisprachig über die Traditionen und Bräuche in der Region Pilsen im Verlauf eines Kalenderjahres. An dieser Stelle veröffentlicht das CeBB die Ausstellungstexte passend zur jeweiligen Jahreszeit.
Kirchweih
Zu den beliebten Bräuchen, die an manchen Orten bis heute erhalten geblieben sind, gehört die Kirchweih. Dieses Fest wurde gewöhnlich am Sonntag nach dem Gallustag (16. Oktober) gefeiert, manchmal ist der Stichtag jedoch auch die Einweihung der Pfarrkirche. Zur Kirchweih wird reichlich getafelt und in manchen Orten werden Kirchweihkolatschen (posvícenské koláče) gebacken. Das Fest dauert in einigen Dörfern auch mehrere Tage lang. Ein bspw. in der Region südlich von Pilsen bis heute erhaltener Brauch ist die schöne Stunde (pěkná hodinka) – ein nachmittägliches Tanzfest in einer Gaststätte. Manchmal wurde so ausgelassen gefeiert, dass die Kirchweih lokal verboten wurde, diese Tatsache wurde z.B. im Jahr 1545 in Pilsen erwähnt.

Allerheiligen und Allerseelen
Das am 1. November begangene Fest Allerheiligen erinnert die Christen an alle Heiligen, die kanonisiert wurden, und auch an die, über derer Heiligkeit nur Gott weiß. Mit diesem Fest ist Allerseelen am darauf folgenden Tag verbunden - der Gedenktag für alle Verstorbenen. An diesem Tag gehen die Leute auf den Friedhof und zünden hier Kerzen für alle Seelen an. Früher wurde in der Region Pilsen das den Judas (jidáše) ähnliche Gebäck gebacken, das Seelen (dušičky) genannt wurde. Dieses Gebäck wurde in der Kirche auch an Bettler verteilt. In den Dörfern gab es eine Tradition, nach der für verirrte Seelen Milch in Schüsseln gegeben und auch an das Dienstpersonal verteilt wurde.

Martinstag und Bullenhochzeit
Der Martinstag (11. November) ist ein weiterer Übergangstag, der eine markante Wetterveränderung vorhersagen sollte, denn die Wetterregel besagt: „Der Heilige Martin kommt auf einem weißen Pferd“ (Sv. Matin přijíždí na bílém koni). Man begann nun endgültig mit den Vorbereitungen für den Winter. Der Martinstag war auch der Tag, an dem das Gesinde des Hofes ausgetauscht wurde und an dem über den Gemeindehirt und -schmied entschieden wurde. Die mit dem Wechsel verbundene Zeremonie hieß Bullenhochzeit (bejčí svatba). Die Vertragsunterzeichnung endete mit einem Festmahl im Bürgermeisterhaus, für die der neue Hirt und der Schmied Fleisch liefern mussten. In den anderen Häusern wurde eine Martinsgans gebraten.

Texte: Daniel Bechný, Abteilung für Volkskunde, Westböhmisches Museum in Pilsen


Die Ausstellung kann ausgeliehen werden.

Ansprechpartner für Interessenten:  
Maika Victor
Tel.: +49(0)9674 – 92 48 77
maika.victor@cebb.de

18. Oktober 2011

Zvyky západních Čech: Posvícení, Všichni svatí, sv. Martin, bejčí svatba

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) připravilo společně s Národopisným muzeem v Plzni výstavu "Zvykosloví západních Čech", která byla v CeBB k vidění na jaře 2011. Výstava návštěvníky seznámila se zvyky a tradicemi Plzeňského kraje, které se udržují v průběhu kalendářního roku. Texty z výstavních panelů zveřejňuje CeBB vždy v příslušném časovém období.
Posvícení
K oblíbeným zvykům, které se drží na mnoha místech dodnes, patří posvícení. Svátek se držel obvykle v neděli po sv. Havlu (16. října), ale někdy je rozhodným dnem vysvěcení farního kostela. O posvícení se bohatě hoduje a místy se pečou posvícenské koláče. Hodování v některých vsích trvá i více dní a zvykem dodržovaným dodnes například na jižním Plzeňsku je pěkná hodinka, odpolední zábava v hospodě. Někdy to zašlo tak daleko, že bylo posvícení lokálně zakázáno, například v Plzni o tom existuje zmínka z roku 1545.

Svátek Všech svatých a Dušičky
Svátek Všech svatých slavený 1. listopadu, připomíná křesťanům všechny svaté, kteří byli kanonizování, ale i ty, o jejichž svatosti ví jen Bůh. K tomuto svátku se druhý den pojí takzvané Dušičky, kdy lidé vzpomínají na zemřelé blízké. V tento den chodili a stále chodí lidé na hřbitovy a zapalují zde svíčky za dušičky. Dříve se na Plzeňsku peklo i pečivo podobné jidášům, kterému se říkalo dušičky. Toto pečivo se dávalo také žebrákům u kostela. Na vesnicích existovala tradice, kdy se dávalo do misek mléko pro bloudící duše a mléko se dávalo i služebným.

Sv. Martin a bejčí svatba
Sv. Martin (11. listopadu) je dalším z přechodových dní věštících výraznou proměnu počasí, protože pranostika říká: „Sv. Matin přijíždí na bílém koni“. Tím vymezuje definitivní přípravu na příchod zimy. Sv. Martin byl rovněž dnem, kdy se měnila čeleď v hospodářství a kdy se rozhodovalo o obecním pastýřovi a kováři. Obřad spojený s výměnou se jmenoval bejčí svatba. Stvrzení smlouvy skončilo hostinou u starosty, na kterou musel nový pastýř a kovář dodat maso. V ostatních staveních se pekla martinská husa.

Texty: Daniel Bechný, národopisné oddělení, Západočeské muzeum v Plzni


Výstava může být zapůjčena k další prezentaci.

Kontaktní osoba:
Mgr. Václav Vrbík
Tel.: +49(0)9674 – 92 48 77
vaclav.vrbik@cebb.de

Fotogalerie • Fotogalerie

Vor jeder Kirchweih wurde ein Schwein geschlachtet, K. Koubek nach M. Alše, 1930 | Zabijačka předchází každému posvícení, K. Koubekdle M. Alše, kolem 1930
Kirchweihfest, M. Aleš | Posvícení, M. Aleš
Zur Kirchweih gehören auch Jahrmarktsattraktionen, Gemeinde Prádlo, Foto: D. Bechný, 2007 | K posvícení patří i pouťové atrakce, obec Pládlo, foto: D. Bechný, 2007
Hl. Martin, Hinterglasmalerei, Böhmen, um 1900 | Sv. Martin, podmalba na skle, Čechy, kolem 1900
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB