Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

20. Dezember 2010

bbkult.net immer aktuell!

Im 2. Halbjahr 2010 wurde das zweisprachige Kulturportal www.bbkult.net umfassend überarbeitet. bbkult.net präsentiert sich nun in neuem Layout und mit erweiterten Inhalten moderner und benutzerfreundlicher. Jetzt startet das Portal eine große Aktualisierungsaktion! Alle Nutzer sind aufgerufen, sich ihre Einträge anzuschauen, die Inhalte auf Aktualität zu überprüfen und Änderungen über das LOG-IN selbst einzustellen oder der Redaktion mitzuteilen.
Die veröffentlichten Einträge lassen sich am schnellsten über die Suchfunktion auf der Startseite oder über die Ortedatenbank im Ort finden.

So ändern Sie Ihren Eintrag
Im Kulturportal www.bbkult.net klicken Sie im Menü auf „Log In“. Sie können sich  hier mit den Zugangsdaten Mailadresse und Passwort im Bereich „My bbkult.net“ anmelden. Das Passwort können Sie nach der Anmeldung unter „Mein Passwort ändern“ neu vergeben. Unter „Meine Einträge“ finden Sie alle unter Ihrer Mailadresse erfassten Einträge in den Datenbanken Kultur-Adressen, Veranstaltungen und Projekte + Partnerschaften.

Bei jedem Beitrag haben Sie nun die Möglichkeit, diesen  mit dem Klick auf das Stift-Symbol selbst zu bearbeiten ( oder sich diesen in www.bbkult.net anzusehen (Klick auf die Weltkugel).

Aus Übersetzungsgründen können Sie nur Datenfelder ändern, bei denen keine Übersetzung erforderlich ist, z.B. Ansprechpartner, Telefonnummer usw.

Die grau hinterlegten Felder können Sie nicht ändern.
Falls Sie Änderungen in den Textfeldern wünschen,  fügen Sie diese bitte in das gelb hinterlegte Feld „Korrekturen + Ergänzungen“ ein. Das Redaktionsteam von bbkult.net wird sich um die Aktualisierung kümmern, Änderungen einarbeiten und übersetzen.

Nach der Überarbeitung ist es nun auch möglich, Fotos in besserer Auflösung einzustellen und durch einen Klick das Foto vergrößert anzeigen zu lassen.

Bitte vergessen Sie nicht, diese Änderungen abzuspeichern.

Fragen?
bbkult.net Datenbankbetreuer Jürgen Fuchs (Tel. 09674 - 924879, Mail: center@bbkult.net) hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie Fragen haben bzw. wenn Sie Ihre LOGIN-Daten nicht mehr parat haben sollten.

Veranstaltungen eintragen
Nutzen Sie bbkult.net aktiv und tragen Sie Ihre Veranstaltungstermine in die Datenbank VERANSTALTUNGEN ein.

Dies können Sie selbst vornehmen, indem Sie sich über das „Log In“ auf der Startseite im Bereich „My bbkult.net“ anmelden. Die Einträge werden von uns übersetzt und nach einer redaktionellen Prüfung freigegeben.

Das Kulturleben in Bayern und Böhmen auf einen Klick
Die zweisprachige Kulturdatenbank www.bbkult.net lebt von ihren Nutzern, die Inhalte suchen und auch selbst einstellen.
Klicken Sie sich deshalb durch Kulturadressen, Orte und Projektinformationen.

Neu ist, dass Sie in der Orte-Datenbank in jedem Ortseintrag alle in bbkult.net veröffentlichten Kulturadressen und Veranstaltungen finden.

Sie werden viel Spannendes aus dem vielfältigen Kulturleben der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen entdecken.

In vielen tausend Einträgen informiert das durchgehend zweisprachige Internetportal über das aktive Kulturleben und das vielfältige Kulturangebot in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen

Verantwortlich für bbkult.net ist das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. Für die tschechische Seite ist das bbkult.net Redaktionsbüro in Klatovy zuständig. 
bbkult.net ist Teil des EU-Ziel 3 Projekts „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic“ im Projektschwerpunkt „zweisprachiges virtuelles Kulturnetz“.

Ansprechpartner bbkult.net

20. Dezember 2010

bbkult. net stále aktuální!

Ve 2. polovině roku 2010 byl dvojjazyčný kulturní portál bbkult.net kompletně přepracován, rozšířil svůj obsah a nyní se prezentuje v modernější, pro uživatele jednodušší podobě. Nyní zahajuje portál velkou aktualizaci! Všechny uživatele vyzýváme, aby si prohlédli své příspěvky, oveřili jejich aktuálnost a prostřednictvím fuknce Log-In nebo kontaktováním redakce provedli změny.
Nejrychlejší cestou pro vyhledání zveřejněných příspěvků je za pomoci vyhledávače na hlavní stránce nebo nahlédnutím do databáze míst.

Jak je možné upravit Váš příspěvek?
Na stránkách www.bbkult.net klikněte v nabídce na "Log In". Zde se můžete pomocí e-mailové adresy a hesla přihlásit do části "My bbkult.net". Funkce "změnit heslo" umožňuje zadat po přihlášení nové heslo. Rubrika "Moje příspěvky" obsahuje všechny příspěvky zadané pod Vaší e-mailovou adresou v databankách: kulturní adresy, akce a projekty + partnerství.

Kliknutím na symbol tužky máte možnost upravit každý Váš příspěvek (nebo se na něj podívat na www.bbkult.net (kliknutí na zeměkouli).

Z důvodů překladu můžete měnit jen ta textová pole, u kterých není překladu zapotřebí, např.: kontaktní osoby, telefonní číslo, atd.

Šedě vyplněná pole nemůžete upravovat. Pokud byste chtěli provést změnu v těchto textových polích, vypište ji do žlutě vyplněného pole "úpravy + doplnění". Redakční tým bbkult.net se postará o aktualizaci a překlad a provede potřebné změny.

Po přepracování portálu je nyní možné nahrávat fotografie v lepším rozlišení, které se po kliknutí zobrazí v plné velikosti.

Prosím nezapomínejte provedené změny ukládat.

Otázky?
Správce databanky Tomáš Petrus (tel.: 378 315 761, e-mail: bbkult@epin.cz) Vám je v případě dotazů k dispozici.

Zapisování akcí
Využívejte bbkult.net aktivněji a vkládejte do databanky AKCE údaje o Vašich akcích.

Zapsání můžete provádět sami po přihlášení přes Log In na hlavní stránce v části "My bbkult.net". Příspěvky budou přeloženy a po redakční úpravě zveřejněny.

Kulturní život v Čechách a Bavorsku jedním kliknutím
Dvojjazyčná kulturní databanka www.bbkult.net existuje díky svým uživatelům, kteří na stránkách hledají i sami vkládají. Proklikejte se proto i Vy kulturními adresami, místy a informacemi o projektech.

Novinkou je, že v rubrice Místa najdete v každém příspěvku všechny kulturní adresy a akce, které jsou uloženy na stránkách bbkult.net.

Objevíte zde spoustu zajímavých informací o rozmanitém česko-bavorském kulturním životě.

Dvojjazyčný internetový portál průběžně informuje několika tisíci příspěvky o aktivním kulturním životě a kulturních možnostech v českých a bavorských sousedních regionech.

bbkult.net je provozován Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Příspěvky české strany spravuje redakční kancelář v Klatovech.
bbkult.net je součástí projektu EU Cíl 3 "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" v rámci těžiště projektu "dvojjazyčná virtuální kulturní síť".

Kontaktní osoby portálu bbkult.net
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB