Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

13. Oktober 2010

Neuer CeBB-Newsletter: Gleich bestellen!

Seit der umfassenden Überarbeitung präsentiert sich das zweisprachige Kulturportal bbkult.net in neuem Layout und mit erweiterten Inhalten moderner und benutzerfreundlicher. In neuer Form erscheint auch der Newsletter von bbkult.net. Dieser bündelt die bisherigen Informationsangebote des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).
In die Neugestaltung und Erweiterung von bbkult.net wurden sämtliche Funktionen einbezogen mit dem Ziel, den aktuellen Informationsgehalt und die Attraktivität des zweisprachigen Kulturportals zu steigern. Mit verändertem Layout verbesserten sich die Übersichtlichkeit, die Navigation und die Suchfunktion. Die neuen Module Fotogalerien, Blogs und Karten machen bbkult.net lebendiger, aktueller und interaktiver.

Ab sofort können sich Interessenten den Newsletter nach drei thematischen Schwerpunkten selbst zusammenstellen. Das CeBB bietet regelmäßige Informationen zu folgenden Themen:

  • Kultur-News – aktuelle Veranstaltungshinweise und Informationen über das grenzüberschreitende Kulturleben
  • Centrum Bavaria Bohemia – Neues über Projekte und Veranstaltungen des CeBB
  • PARTNERaktiv – Informationen zu aktuellen deutsch-tschechischen Projekten, Suchanfragen nach Kooperationspartnern, Informationen zu Förderthemen und zu grenzüberschreitenden Initiativen

Die bereits 2. Ausgabe des neuen Newsletters lesen Sie hier

Über einen Klick können Sie das neue Informationsangebot des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) schnell und unkompliziert über das Online-Formular bestellen. Dort wählen Sie außerdem aus, über welche Themenkomplexe Sie zukünftig informiert werden wollen.

13. Oktober 2010

Nový zpravodaj CeBB: Ihned objednávejte!

Po přepracování se dvojjazyčný kulturní portál bbkult.net prezentuje v novém designu moderněji a přehledněji, navíc rozšířen o další obsahy. V nové formě se představuje také zpravodaj bbkult.net, který do budoucna spojí informační nabídku Centra Bavaria Bohemia (CeBB).
Nové uspořádání a rozšíření obsahuje funkce, které zvyšují obsahovou hodnotu a atraktivitu tohoto dvojjazyčného kulturního portálu. Nový design přispívá k lepší přehlednosti, navigaci a vyhledávání. Díky novým modulům fotogalerií, blogů a map se bbkult.net stává poutavějším, aktuálnějším a interaktivnějším.

Nyní si můžete zpravodaj sestavit sami výběrem ze tří tematických okruhů. Nabízíme Vám pravidelné informace k následujícím tématům:

  • Kultur-News - Kulturní novinky, obdržíte aktuální tipy na akce a informace o přeshraničním kulturním životě
  • Centrum Bavaria Bohemia – budeme Vás informovat o novinkách, projektech a akcích CeBB
  • PARTNERaktiv – obdržíte informace o aktuálních česko-německých projektech, poptávkách kooperačních partnerů, informace na téma podpory o přeshraničních iniciativách

První nový zpravodaj si můžete přečíst zde.

Jedním kliknutím si můžete objednat novou nabídku informací Centra Bavaria Bohemia (CeBB). Je to snadné, zpravodaj si objednáte prostřednictvím formuláře. Zde si mimo jiné zvolíte, o jakých tématech Vás máme v budoucnu informovat.
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB