Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

21. September 2010

Geschichte des Kommunbräuhauses

Eigentümerin des ehem. Kommunbräuhauses, einem wertvollen Baudenkmal, ist die Stadt Schönsee.
Seit 2006 ist das Centrum Bavaria Bohemia im sanierten und erweiterten dreiflügeligen Gebäude untergebracht.
Noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrh. diente das Kommunbräuhaus als Braustätte für die Schönseer Bürger.

Die Geschichte des Kommunbräuhauses und des Bierbrauens in Schönsee ist in der Chronik der Stadt Schönsee (Autorin Dr. Theresa Guggenmoos) interessant beschrieben. Auszüge aus der Chronik stehen unten als Download zur Verfügung.

21. September 2010

Historie obecního pivovaru

Majitelem tohoto bývalého obecního pivovaru, cenné stavební památky, je město Schönsee.
Od roku 2006 sídlí v rekonsturované a rozšířené tříkřídlové budově Centrum Bavaria Bohemia.
Ještě do 50. let 20. stol. sloužila budova jako pivovar pro obyvatele města Schönsee.

Historie pivovaru a vaření piva v Schönsee je zajímavě popsána v kronice města Schönsee (autorka: Theresa Guggenmoos). Ukázky z kroniky níže je možno stáhnout.

Fotogalerie • Fotogalerie

Kommunbräuhaus Schönsee 1980 |
Kommunbräuhaus Schönsee 1980 |
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB