Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

06. September 2010

Projekt- und Kooperationspartner

Das Centrum Bavaria Bohemia kooperiert im laufenden Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" mit einer Vielzahl von Initiativen, Projekten und Institutionen auf bayerischer und tschechischer Seite.

Tschechische Projektpartner des CeBB

 • seit 2008: Westböhmisches Museum Pilsen (Träger Region Pilsen / Plzeňský kraj)
 • ab November 2011: Plzeň 2015 o.p.s. (gemeinnützige Organisationsgesellschaft Kulturhauptstadt Europas Plzeň 2015 o.p.s.), tschechischer Projektpartner des Ziel 3-Projekts "Impuls 2015!" zur Vorbereitung von Beiträgen der bayerischen Seite für Pilsen 2015

Kooperationspartner des CeBB

 • Busunternehmen DaTa-Expres, Pilsen, Partner der regelmäßigen Kulturfahrten von Pilsen ins CeBB 
 • Tschechisches Zentrum München, Partner verschiedener kultureller Aktivitäten
 • Tandem Pilsen (Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch). Das CeBB ist Partner des Freiwilligenzentrums von Tandem Pilsen (Entsendung von EVS-Freiwilligen ins CeBB im Rahmen des EU-Freiwilligenprogramms) und Partner bei verschiedenen Projekten im Jugendbereich
 • Museen auf bayerischer und tschechischer Seite Gemeinsames grenzüberschreitendes Marketing zum Int. Museumstag 2009, 2010 und 2011, jährliche Ausstellung "Museen aus Bayern und Böhmen" im CeBB
 • Union der Bildenden Künstler in Pilsen, Partner bei der Präsentation der Pilsner Ausstellung "Farbe auf der Straße - the wall of art" im CeBB seit 2009
 • ITEP Pilsen - regionale Tourismusmesse - Partner für die Präsentation des Oberpfälzer Waldes
 • Deutsch-tschechischer Repräsentations- und Kulturball in Pilsen - Das CeBB ist bayerischer Partner des seit 2009 jährlich stattfindenden Balls
 • "Forum Grenzgemeinden" - gemeinsame Veranstaltung mit dem Generalkonsulat der Tschechischen Republik in München im Jahr 2010
 • "Kulturort Unternehmen" - Kunstprojekt mit der Firma emz, Nabburg und dem Zweibetrieb von emz in Cernosin
 • "Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen" - grenzüberschreitendes Kulturmarketingprojekt des CeBB zusammen mit den Landkreisen, kreisfreien Städten in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern und den Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen (2010)
 • Westböhmische Universität Pilsen, Partner verschiedener Projekte und Initiativen
 • Universität Regensburg, Fachbereich Kunsterziehung, Partner bei verschiedenen Ausstellungsprojekten
 • Institut für Kunst und Design der Westböhmischen Universität Pilsen, Partner bei verschiedenen Ausstellungsprojekten
 • "Forum Wissenschaft - grenzüberschreitende Studien im Fokus" - Kooperation mit Universitäten und Hochschulen zur Durchführung des Forums 2009, 2010 und 2011
 • Rockbrücke | Rockový most - grenzüberschreitendes Open-Air in Kooperation mit dem Jugend & Musik Club in Schönsee
 • Musikfestival Hudební rej in Pilsen - das CeBB ist bayerischer Projektpartner und vermittelt jedes Jahr Bands der bayerischen Seite
 • Max-Reger-Tage Weiden, CeBB als Veranstaltungsort für einen Kammermusikabend des "Sikorski-Quartetts"
 • Via Carolina Bikemarathon Regensburg - Pilsen - Prag (2009, 2010, 2011), Partner als erste Zwischenstation auf der 280 km Tour nach Prag
 • Paneuropa-Halbmarathon Stadlern - Poběžovice, Mitorganisationspartner seit 2009
 • Filmprojekt "Unauslöschlich im Gedächtnis – verschwundene Dörfer im Böhmerwald" (2009)
 • Museum der Stadt Ustí nad Labem, Partner beim Ausstellungsprojekt "Vergessene Helden" 2009 und bei Fortbildungsseminaren  
 • Museum der Region Karlsbad, Museum Cheb/Eger, Partner beim Ausstellungsprojekt "Das verschwundene Egerland" 2009
 • Verlag Český les in Domažlice, Buchprojekt über barocke Plastiken (Skulpturen / Statuen) und die Arbeit der Steinmetze und über andere interessante Steindenkmäler im Böhmerwald
 • CHKO Český les (Naturpark Böhmerwald) - Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
 • Comenius – Projekt der Staatl. Realschule Vohenstrauß, des Gymnasiums Střibro und des Collège Charles Péguy     

06. September 2010

Partneři pro projekty a spolupráci

Centrum Bavaria Bohemia spolupracuje v probíhajícím projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" s velkým počtem iniciativ, projektů a institucí na české i bavorské straně.
Český partner projektu CeBB

 • od 2008: Západočeské muzeum v Plzni (příspěvková organizace KÚ PK)
 • od listopadu 2011: Plzeň 2015 o.p.s., český partner projektu "Impuls 2015!" (dotovaný z programu Cíl 3), který bude zajištovat přípravu příspěvků bavorské strany pro Plzeň 2015

Kooperační partneři CeBB

 • Dopravní společnost DaTa-Expres, Plzeň, partner pravidelných kulturních výletů z Plzně do CeBB
 • České centrum v Mnichově, partner různých kulturních aktivit
 • Tandem Plzeň (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže). CeBB je bavorským partnerem dobrovolnického centra Tandemu v Plzni (vysílání EVS-dobrovolníků do CeBB).
 • Muzea na české a bavorské straně. Společná přeshraniční marketingová akce k Mezinárodnímu dni muzeí 2009, 2010 a 2011, každoroční výstava "Muzea z Čech a Bavorska" v CeBB
 • Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, prezentace plzeňské výstavy "Barva na ulici - the wall of art", od roku 2009
 • ITEP Plzeň - regionální  veletrh cestovního ruchu - CeBB působí jako partner Hornofalckého lesa
 • Česko-německý reprezentační ples v Plzni. CeBB je bavorským partnerem plesu od roku 2009.
 • "Fórum příhraniční obce" - společná akce s generálním konzulátem České republiky v Mnichově 17.05.10
 • „Kulturní místo podnikání“ -  umělecký projekt s firmou emz v Nabburgu a v Černošíně
 • "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - kulturní pestrost českých a bavorských sousedních regionů" - přeshraniční marketingový kulturní projekt CeBB ve spolupráci se zemskými okresy a městy v regionech: Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko a kraji Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský (2010)
 • Západočeská univerzita v Plzni, partner různých projektů a iniciativ
 • Univerzita Řezno, studijní obor Umělecká výchova, partner různých výstavních projektů
 • Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, partner různých výstavních projektů
 • "Fórum Věda" - zaměřeno na přeshraniční studie - spolupráce s vysokými školami na realizaci Fóra v letech 2009, 2010 a 2011
 • "Rockbrücke | Rockový most" - přeshraniční  open-air akce ve spolupráci s Klubem hudby a mládeže v Schönsee
 • Festival Hudební rej v Plzni - CeBB je bavorským  partnerem projektu a zajišťuje každým rokem bavorské hudební skupiny
 • Dny Maxe Regera ve Weidenu 2009, CeBB jako místo konání komorního koncertu "Sikorskiho Kvartetu"
 • Cyklomaraton Via Carolina Řezno - Plzeň - Praha (2009, 2010, 2011) - CeBB je první mezistanicí na 280km dliuhé trase do Prahy
 • Panevropský půlmaraton Stadlern-Poběžovice, spoluorganizátor od roku 2009
 • Filmový projekt „Paměť Českého lesa“ (2009)
 • Muzeum města Ústí nad Labem, partner výstavy "Zapomenutí hrdinové" 2009 a vzdělávacích seminářů
 • Muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, partner výstavy "Zmizelé Chebsko" 2009
 • Nakladatelství Český les v Domažlicích, knižní projekt o barokních plastikách a práci kameníků a o dalších zajímavých kamenných památkách v Českém lese
 • CHKO Český les - spolupráce v oblasti práce s veřejností a marketingu
 • Comenius – Projekt Státní reální školy ve Vohenstraußu, gymnázia Stříbro a Collège Charles Péguy
Rendert Time: 0,084 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB