Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

26. August 2010

Architektur des CeBB

Nach den Plänen des Architekturbüros „Brückner & Brückner“, Tirschenreuth, wurde das ehem. Kommunbräuhaus in Trägerschaft der Stadt Schönsee zur Nutzung für das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) saniert und erweitert (2004 - 2006).
Die Planung erhielt mit dem best architects Award 2008 eine hohe Auszeichnung. In deutschen und internationalen Architekturzeitschriften erschienen ausführliche Text- und Fotobeiträge. Das Projekt erhielt mit der Nr. 33 eine eigene Veröffentlichung in der Reihe „Baukulturführer“. 

Für die architektonische Qualität der Sanierung / Erweiterung erhielt die Stadt Schönsee den Bayerischen Bauherrenpreis 2009 und den Regionalpreis 2009 des Bund Deutscher Architekten (BDA), Kreisverband Niederbayern-Oberpfalz. Die Baumaßnahme in Trägerschaft der Stadt Schönsee wurde im März 2006 abgeschlossen. Für Bau, Einrichtung und Medientechnik entstanden Kosten in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro.

Das ehem. Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee gehört zu den wertvollsten Baudenkmälern der Region. Das Gebäude mit Westflügel (Sudhaus / 19. Jahrhundert), Ostflügel (Bierlagerkeller / wahrscheinlich 17./18. Jahrhundert) und Mittelbau (frühere Malzdarre) diente den brauberechtigten Bürgern der Stadt Schönsee bis Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts als Braustätte.

26. August 2010

Informace o architektuře budovy CeBB

Bývalý komunální pivovar města Schönsee byl přestavěn a rozšířen podle plánů architektonické společnosti "Brückner & Brückner" z Tirschenreuthu v letech 2004 - 2006 a je nyní využíván Centrem Bavaria Bohemia.
Projekt obdržel vyznamenání best architects Award 2008. V německých a mezinárodních architektonických časopisech vycházejí podrobné textové a obrazové příspěvky. Projekt byl zveřejněn také v "Průvodci kulturními stavbami" (Baukulturführer) č. 33.

Město Schönsee získalo za sanaci a rozšíření střediska řadu architektonických ocenění, mimo jiné i Bavorskou cenu stavitelů 2009. Stavební práce byly ukončeny v březnu 2006. Náklady za stavební práce, zařízení a mediální technické vybavení dosáhly cca 2,5 mil. euro.

Bývalý obecní pivovar města Schönsee patří k nejvzácnějším architektonickým památkám regionu. Budova se západním křídlem (varna / 19. stol.), východním křídlem (ležácký sklep / pravděpodobně 17./18. stol.) a střední částí (dřívější sladovnický hvozd) sloužila občanům města Schönsee, kteří měli právo vařit pivo, až do začátku 50. let minulého století jako pivovar.

Fotogalerie • Fotogalerie

Nordansicht Centrum Bavaria Bohemia / Foto: Peter Manev |
Nordansicht Ostflügel und Turm / Foto: Peter Manev |
Nachtansicht mit beleuchtetem Biberschwanzdach / Foto: Peter Manev |
CeBB im Winter |
CeBB-Südansicht |
 |
bb-central, Treppenaufgang |
bb-forum, historische Gewölbehalle |
bb-media, Bodenlandkarte |
bb-central, Treppenaufgang (Foto Peter Manev) |
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,52 MB