Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

25. August 2010

Vereins-Information Bavaria Bohemia e.V.

Der Verein Bavaria Bohemia e.V. wurde im November 2004 gegründet, um zur Völkerverständigung beizutragen und um die Trägerschaft für das Centrum Bavaria Bohemia zu übernehmen.

 
Ziele und Aufgaben
Der gemeinnützige Verein steht allen Bürgerinnen und Bürgern grenzüberschreitend offen und ist eine Gemeinschaft von natürlichen und juristischen Personen des öffentlichen wie des Privatrechts.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit des gemeinnützigen Vereins stehen die Förderung des Kulturlebens und der Völkerverständigung zwischen Bayern und Tschechien, insbesondere in den benachbarten Regionen. Natürliche und juristische Personen, die dem Projektaufgeschlossen gegenüber stehen, sind als Mitglieder herzlich willkommen.


Ziele von Bavaria Bohemia e.V.
 • zur guten Nachbarschaft zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen und damit zur Völkerverständigung beizutragen
 • mit Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Theater, Fotografie, Film und Architektur das Kulturleben zu bereichern
 • die Bewohner über das Kulturleben zu informieren und für Kultur zu begeistern
 • die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zu beleben und die Sprachbarriere abzubauen und
 • die partnerschaftlichen Kontakten zu fördern

Aufgaben von Bavaria Bohemia e.V.
 • das von der Stadt Schönsee errichtete Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Projektträger zu führen
 • Kulturinteressierte und die tschechischen Nachbarregionen zweisprachig im CeBB als Kulturdrehscheibe und virtuell im grenzüberschreitenden Kulturportal www.bbkult.net zu informieren
 • das Kulturleben der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen vom Nebeneinander zum vielgestaltigen Miteinander zu bringen
 • zur stärkeren grenzüberschreitenden Vernetzung des Kulturangebots beizutragen
 • Partner zu gewinnen, die den grenzüberschreitenden kulturellen Austauschund die kulturelle Zusammenarbeit fördern

25. August 2010

Informace o spolku Bavaria Bohemia e.V.

Spolek Bavaria Bohemia e.V. byl založen v listopadu 2004, aby přispěl k porozumění národů a převzal úlohu nositele Centra Bavaria Bohemia.
Cíle a úkoly
Spolek je otevřený všem občanům z obou stran hranice a je společenstvím fyzických a právnických osob veřejného a soukromého práva.

Hlavní činností obecně prospěšného spolku je podpora kulturního života a porozumění mezi Českou republikou a Bavorskem s důrazem na sousední příhraniční oblasti. Členy spolku se mohou stát všechny fyzické a právnické osoby, které jsou tomuto projektu nakloněny.


Cíle spolku Bavaria Bohemia e.V.
 • Přispět k dobrému sousedství mezi bavorským a českým pohraničím a k porozumění národů,
 • obohatit kulturní život kulturními akcemi z oblasti umění, hudby, tance, literatury, divadla, fotografie, filmu a architektury,
 • nadchnout obyvatele a návštěvníky pro kulturu, šířit obsáhlé informace o kulturním životě obou příhraničních oblastí,
 • oživit přeshraniční kulturní spolupráci, odbourávat jazykovou bariéru,
 • podporovat, pečovat a navazovat kulturní a partnerské vztahy.

Úkoly spolku Bavaria Bohemia e.V.
 • Vedení Centra Bavaria Bohemia (CeBB) zřízeného městem Schönsee,
 • podávání dvoujazyčných informací o kulturní nabídce na obou stranách hranice v Centru Bavaria Bohemia jako kulturní točně a ve virtuální oblasti prostřednictvím přeshraničního portálu www.bbkult.net,
 • převést kulturní život českých a bavoských sousedních regionů od prosté sousední existence k mnohostrannému soužití,
 • posílení přeshraničního propojení kulturních nabídek a partnerských iniciativ vhodnými projekty,
 • získávání partnerů na podporu přeshraniční kulturní výměny a kulturní spolupráce.
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB