Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

24. August 2010

Ansprechpartner bbkult.net

David Vereš
Projektbetreuer Kulturdatenbank bbkult.net
Freyung 1 
92539 Schönsee
Tel.: 09674 - 92 48 79
Fax: 09674 - 91 30 67
Mail: david.veres@cebb.de, center@bbkult.net

24. August 2010

Kontaktní osoba portálu bbkult.net

David Vereš
Administrátor kulturní databanky bbkult.net
Freyung 1  D-92539 Schönsee
Tel. +49(0)9674 - 92 48 79
Fax: +49(0)9674 – 91 30 67
Mail: david.veres@cebb.de, center@bbkult.net

Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,48 MB