Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

20. August 2010

bbkult.net ist seit 30.08.10 umfassend überarbeitet online

bbkult.net ging am 15.05.2003 online. Der erste Relaunch erfolgte Ende 2005. Nach 5 Jahren bekam bbkult.net im Rahmen des EU-geförderten Ziel-3 Projekts "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" 2010 ein neues Webdesign, eine umfassende Überarbeitung und viele neue Module.
Unter dem Dach des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) präsentiert sich www.bbkult.net als zugriffsstarkes grenzüberschreitendes Internetportal.

Um den veränderten Ansprüchen der Nutzer besser gerecht und aktueller zu werden, um die Übersichtlichkeit zu verbessern und um auf die ständige Erweiterung des Datenbankvolumens reagieren zu können, wurde im Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" eine umfassende Überarbeitung vorgesehen.

Nach einem Ausschreibungsverfahren mit umfangreichen Aufgabenkatalog erhielt die Amberger Agentur Contrast GmbH den Zuschlag.


Was ist neu auf der Startseite von bbkult.net?
 • Neues übersichtlicheres Layout.
 • Blickfang auf der Startseite sind unter dem Logo und der Menüleiste 3 große, bei jedem Seitenaufruf wechselnde Fotos aus der Adressdatenbank Kulturschätze in Bayern und Böhmen mit 238 Zielen.
 • Die Menüführung wurde neu und klarer geliedert.
 • Alle Informationen zum Centrum Bavaria Bohemia sind schneller zu finden.
 • Auf die ständig wachsende Zahl der Einträge in die Datenbank führt die Zahl hin, die ganz oben unter der Titelbildzeile steht.
 • Auf die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen, auf die bbkult.net den Blick richtet, weist eine Karte hin.
 • Auf der Startseite folgen darunter drei aktuelle Bereiche mit den Titeln AKTUELLES, CeBB-AKTUELL und VERANSTALTUNGEN mit Titelgeschichte und drei weiteren aktuellen Beiträgen.
 • Es folgen zwei neue Module: Fotogalerien und Blogs.
 • Den Schluss der Startseite bilden die Logos der Förder- und Kooperationspartner und nochmal Links zu wichtigen Inhalten von bbkult.net
Was ist neu in den Datenbanken:
 • Die Datenbanken sind gegliedert in Veranstaltungen / Kulturadressen / Projekte + Partnerschaften / Orte / Links.
 • Alle Datenbankeinträge sind mit Kartenansichten verbunden.
 • Karten zeigen alle Kulturadressen der jeweiligen (insgesamt 51) Rubriken in einer Übersicht an.
 • Die Seiten haben Druck-, pdf und Weiterleitungsfunktion.
 • Die Projektdatenbank wurde um den Bereich Projektdetails erweitert. Hier kann bei neuen Projekten auch über die Förderquellen, die Budgets und die Projektzeiträume informiert werden (freiwillig).
Der bbkult.net Service ist unverändert:
 • Ein Team von Übersetzerinnen aus dem Umfeld der Westböhmischen Universität Pilsen übersetzt die Einträge in die deutsche und tschechische Sprache.
 • Beiträge können über die Log In Funktion von jedem Kulturakteur selbst in bbkult.net eingegeben werden.
 • Die Einträge in bbkult.net sind kostenlos.
 • Das Redaktionsbüro im CeBB ist weiter der direkte Ansprechpartner.

www.bbkult.net bietet den Kulturanbietern, Kulturakteuren, Kultureinrichtungen, Kulturprojekten, Partnerprojekten, Orten und Kunstschaffenden eine Informationsplattform in deutscher und tschechischer Sprache.

In der Datenbank Kulturadressen stehen alleine 51 Rubriken für Einträge mit ausführlicher Beschreibung zur Verfügung. In den Rubriken findet sich das gesamte Kulturleben wieder: von Museen über Galerien, Künstler, Kunsthandwerker, Musikensembles, Bands und Sehenswürdigkeiten.

Das Centrum Bavaria Bohemia stärkt die Bemühungen um mehr kulturelles Miteinander zwischen den Nachbarregionen. Deshalb sollten soviel Kulturanbieter, Kulturschaffende und Kultureinrichtungen wie möglich ihre Informationen in die Datenbanken von bbkult.net eintragen.

Log In

Der Eintrag von Kulturinformationen in www.bbkult.net kann direkt über die Log In Funktion auf der Startseite erfolgen. Nach Zuteilung eines Passworts kann ein Eintrag in das Hauptmenü KULTURADRESSEN erfolgen. Nach Veröffentlichung des "Adress-Eintrags" ist das Einstellen von Veranstaltungen in das Menü KALENDER möglich. Nach redaktioneller Prüfung der Einträge und Übersetzung in die tschechische oder deutsche Sprache erfolgt die Online-Schaltung.

20. August 2010

bbkult.net je od 30.08.10 po rozsáhlém přepracování online

bbkult.net funguje od 15.05.2003. První přepracování proběhlo roku 2005. Po pěti letech dostává bbkult.net v rámci Evropskou unií podporovaného projektu Cíl-3 "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" v roce 2010 nový design, je rozsáhle přepracován a obohacen o mnoho nových modulů.
www.bbkult.net je hojně navštěvovaný přeshraniční internetový portál, který je provozovaný Centrem Bavaria Bohemia (CeBB).

Aby bbkult.net dokázal čelit měnícím se požadavkům uživatelů, byl aktuálnější, přehlednější a dokázal reagovat na stále se zvětšující objem dat, bylo v rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" realizováno jeho rozsáhlé přepracování.

V náročném výběrovém řízení zvítězila Agentura Contrast s.r.o z Amberku.


Co je na úvodní stránce bbkult.net nového?
 • Nový přehlednější vzhled.
 • Poutačem na startovní stránce jsou 3 velké fotografie nacházející se pod logem a nabídkou, které se mění při každém vyvolání stránky a patří do rubriky "Adresy: Kulturní poklady v Čechách a Bavorsku" (celkem obsahují 238 kulturních cílů).
 • Nabídka (menu) je přehledněji rozčleněna.
 • Všechny informace o Centru Bavaria Bohemia naleznete snadněji.
 • Počet stále přibývajících příspěvků ukazuje číslo, které vidíte v horní části hlavní stránky pod třemi obrázky "Kulturních pokladů".
 • České a bavorské sousední regiony, na které zaměřuje bbkult.net svoji pozornost, jsou zobrazeny na mapě.
 • Na úvodní stránce pak následují tři aktuální rubriky s názvy: AKTUÁLNĚ, CeBB-AKTUÁLĚ a AKCE vždy s jedním titulním příspěvkem a třemi dalšími.
 • Následují dva moduly: Fotogalerie a Blogy.
 • Na konci úvodní stránky se nacházejí loga spolupracujících a podporujících partnerů a opět odkazy na důležité obsahy bbkult.net.
Co je v databankách nového:
 • Databanky jsou rozděleny na části: Kalendář akcí / Kulturní adresy / Projekty + partnerství/ Místa / Odkazy.
 • Všechny příspěvky v databankách doplňuje mapka.
 • Mapy zobrazují v přehledu kulturní adresy těch kterých rubrik (celkem 51).
 • Stránky mají navíc funkce: tisk, vytvoření formátu pdf a zaslání tipu na stránku.
 • Databanka obsahující projekty byla doplněna o oblast "Detaily o projektu". Zde se u nových projektů zobrazují informace o financování projektu, rozpočtu a době trvání projektu (dobrovolně zapisované údaje).
Servis bbkult.net se nemění:
 • Tým překladatelů ze Západočeské univerzity v Plzni překládá příspěvky do češtiny či němčiny.
 • Kulturní aktéři mohou sami zadávat příspěvky prostřednictvím svého Log In.
 • Příspěvky jsou zveřejňovány bezplatně.
 • Redakční kancelář v CeBB je i nadále kontaktním partnerem.

www.bbkult.net nabízí poskytovatelům kulturních akcí, kulturním aktérům, kulturním zařízením, kulturním projektům, partnerským projektům, místům a umělecky činným osobám informační platformu v češtině a němčině.

Databáze kulturních adres Vám je s 51 rubrikami pro Vaše příspěvky k dispozici. V rubrikách opět naleznete informace o kulturním životě: od muzeí přes galerie, umělce, umělecké řemeslníky, hudební formace, skupiny a pamětihodnosti.

Centrum Bavaria Bohemia intenzivně usiluje o propojení kulturního života sousedních regionů. Proto žádá pořadatele kulturních akcí, osobnosti kulturně tvůrčí a také vedoucí kulturních zařízení o ukládání co možná nejvíce informací o jejich akcích na bbkult.net.

Log In

Příspěvek o kulturní akci můžete na bbkult.net vložit po přihlášení (Log In) na úvodní stránce. Po přidělení hesla se příspěvek zařadí do hlavní nabídky KULTURNÍ ADRESY. Po zveřejnění "Kulturní adresy" je pak možné vložení akce do rubriky KALENDÁŘ. Po redakční kontrole a překladu do češtiny či němčiny následuje online zveřejnění.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB