Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

24. März 2010

Brückenbauer 2010 - Preisverleihung und Preisträger | 24.03.10

Bereits zum 4. Mal hat Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, am 24.03.2010 im Rahmen eines Festakts vor 120 Gästen den Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" verliehen. Preisträger sind 10 Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Dr. Jiří Gruša, tschechischer Schriftsteller, Journalist, Diplomat und PEN-Präsident a.D., wurde der Brückenbauer-Ehrenpreis verliehen.
Zehn Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte aus dem Kulturleben der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen wurden am 24.03.10 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee mit dem Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" für ihr grenzüberschreitendes Engagement ausgezeichnet. Bavaria Bohemia e.V., der Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia, vergab 2010 die Preise zum vierten Mal. Der Preis honoriert den unermüdlichen und oftmals ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens.

Den Festakt eröffneten Anne Gierlach, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia. Hochrangige Gäste erwiesen der Preisverleihung die Ehre, unter ihnen Josef Hlobil, Generalkonsul der Tschechischen Republik in München, der die Würdigung von Ehrenpreisträger Dr. Jiří Gruša vornahm. Unter den Gästen waren Jiří Struček, Regionsrat für Schulen, Jugend und Sport; Doc. Ing. Josef Průša, CSc., Rektor der Westböhmischen Universität Pilsen; Dr. Jan Mergl, stellv. Leiter des Westböhmischen Museums in Pilsen, tschechischer Projektpartner des CeBB; Mgr. Zuzana Jürgens PhD., Leiterin des Tschechischen Zentrums München und Kuratoriumsvorsitzender Landrat Volker Liedtke. In seiner Festrede würdigte Landrat Volker Liedtke das Völker verbindende Engagement der mit dem Preis "Brückenbauer - Stavitel mostů" ausgezeichneten Persönlichkeiten und Projekte. Er dankte dem Centrum Bavaria Bohemia für die impulsreiche grenzüberschreitende Arbeit.

Bei der anschließenden Preisverleihung wurde vor der Preisübergage über jeden Preisträger ein Filmportrait eingespielt. Mitglieder des Kuratoriums des CeBB und des Vorstands von Bavaria Bohemia e.V. übergaben mit großem Beifall die Urkunde und den Brückenbauerpreis aus Glas an die Geehrten, gesponsert von der Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH aus Schönsee. Mit dem Schlusswort von Dr.-Ing. Gösta Pretel, Gerresheimer Regensburg GmbH, die das Patronat über die Preisverleihung übernommen hatte, schloss der offizielle Teil der Preisverleihung. Der Festakt klang mit einem bayerisch-böhmischen Abendessen mit Dessertbuffet aus. Musikalisch wurde der Abend durch das Trio Fletz und seiner Saitenmusik aus der Oberpfalz umrahmt.

Der Preis "Brückenbauer - Stavitel mostu" wird jedes Jahr verliehen.

Preisträger 2010:  
Kategorie Kulturinitiativen / Partnerprojekte
 • Grenzüberschreitendes Schultheaterprojekt: Werner-von-Siemens Gymnasium Regensburg und Jindřich Šimon Baar-Gymnasium Domažlice / Taus
 • Čojč Land Netzwerk - Projekt des Theaterpädagogischen Zentrums DAS EI (Nürnberg) und des Kulturvereins A BASTA! (Vimperk / Winterberg, Prag)
Kategorie Persönlichkeiten
 • Vladimír Born, Bor, Kath. Pfarrer, Monsignore
 • Karin Holl, Weiden, Langjährige Leiterin der Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage, Weiden i.d. OPf.
 • Klaus-Hannes Kahler, Wunsiedel, Rektor a.D., Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel  
 • Alois Öllinger, Bad Kötzting, Maler und Aktionskünstler
 • Mgr. Václav Peteřík, Stříbro, Rektor der Grund- und Hauptschule in Stříbro / Mies
 • Mgr. Jan Samec, Karlovy Vary, Bildender Künstler und Direktor der Kunstgalerie in Karlovy Vary / Karlsbad
 • Miroslava Šebestová, Poběžovice, Tschechisch- und Deutschlehrerin, Konrektorin der Grundschule Poběžovice / Ronsperg
 • Edmund Stern, Zwiesel, Rektor der Hauptschule Zwiesel
 • Franz Tremmel, Selb, Kath. Pfarrer, Pfarrei Heilig Geist in Selb
 • Egon Urmann, Lenora (Eleonorenhaln), Reiseleiter
Brückenbauer-Ehrenpreis
 • Dr. Jiří Gruša, Prag / Meckenheim b. Bonn Tschechischer Schriftsteller, Journalist, Diplomat, PEN-Präsident a.D.

Filmportraits über die Brückenbauer-Preisträger 2010

Partnerprojekte

Persönlichkeiten I

Persönlichkeiten II


Laudationes zum Download:

24. März 2010

Udílení cen Stavitel mostů 2010 | 24.03.10

Spolek Bavaria Bohemia e.V., nositel projektu Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, udělil 24.03.2010 v rámci slavnostního aktu za účasti 120 hostů již po čtvrté cenu "Brückenbauer - Stavitel mostů". Oceněnými se stalo 10 osobností a 2 partnerské projekty ze sousedních bavorských a českých regionu. Dr. Jiřímu Grušovi, českému spisovateli, novináři, diplomatovi a bývalému prezidentu PEN-klubu, byla udělena čestná cena Stavitel mostů.
Deseti osobnostem, dvěma partnerským projektům z kulturního života bavorsko – českých sousedních regionů byla 24.03.10 za přeshraniční angažovanost udělena v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee cena "Brückenbauer - Stavitel mostů". Provozovatel Centra Bavaria Bohemia, spolek Bavaria Bohemia e.V., udělil tuto cenu v roce 2010 po čtvrté. Cena oceňuje neúnavné a často čestné nasazení občanů za porozumění sousedních regionů Bavorska a Čech.

Slavnostní akci zahájili předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. Anne Gierlach a Hans Eibauer, vedoucí Centra Bavaria Bohemia. Udílení cen byli přítomni významní hosté, mezi nimi generální konzul České republiky v Mnichově Josef Hlobil, který předal čestnou cenu Dr. Jiřímu Grušovi. Mezi hosty byli Jiří Struček, člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládeže a sportu; doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor Západočeské univerzity v Plzni; Dr. Jan Mergl, náměstek ředitele Západočeského muzea, českého partnera projektu CeBB; Mgr. Zuzana Jürgens PhD., ředitelka Českého centra v Mnichově a předseda kuratoria, zemský rada Volker Liedtke. Ve svém proslovu zdůraznil zemský rada Volker Liedke velký respekt vyznamenaným osobnostem, projektům a přeshraniční práci na mnoha místech bavorsko-českého pohraničí. Poděkoval Centru Bavaria Bohemia za angažovanost v přeshraniční práci.

Při následném předávání cen byl o každém z oceněných osobností představen filmový portrét. Členové kuratoria Centra Bavaria Bohemia a představenstvo Bavaria Bohemia e.V. předali oceněným za velikého potlesku pamětní listinu a skleněné ceny, které zhotovila a sponzorovala firma Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH ze Schönsee. Oficiální část udílení cen uzavřel závěrečným proslovem Dr.-Ing. Gösta Pretel, Gerresheimer GmbH v Řezně, které převzalo nad udílením cen patronát. Slavnostní akt byl zakončen společnou česko-bavorsko večeří s nabídkou zákusků. Hudebně byl večer doprovázen Triem Fletz z Horní Falce.

Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů" je udílena každý rok.

Laureáti 2010:  
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty
 • Přeshraniční dlvadelní projekt škol, Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a Gymnázium Wernera-von-Siemense v Regensburgu
 • Čojčlandská sít’, Projekt Divadelně-pedagogického centra DAS EI (Norimberg) a Kulturního spolku A BASTA (Vimperk/Prag)
Kategorie osobnosti
 • Vladimír Born, Bor, Páter řimskokatolické farnosti Bor
 • Karin Holl, Weiden, Dlouholetá vedoucí Česko-bavorských dnů kultury a hospodářství, Weiden
 • Klaus-Hannes Kahler, Wunsiedel, Bývalý ředitel, Reálná škola Sigmunda Wanna, Wunsiedel
 • Alois Öllinger, Bad Kötzting, Výtvarník a akční umělec
 • Mgr. Václav Peteřík, Stříbro, Ředitel ZŠ Stříbro
 • Mgr. Jan Samec, Karlovy Vary, Výtvarník a ředitel Galerie umění v Karlových Varech
 • Miroslava Šebestová, Poběžovice, Učitelka českého a německého jazyka, zástupkyně ředitele Základní školy Poběžovice
 • Edmund Stern, Zwiesel, Ředitel Základní školy ve Zwieslu
 • Franz Tremmel, Selb, Katolický farář, farnost Ducha svatého v Selbu
 • Egon Urmann, Lenora (Eleonorenhaln), Průvodce
Čestná cena
 • Dr. Jiří Gruša, Prag / Meckenheim b. Bonn, Český spisovatel, novinář, diplomat, bývalý prezident PEN klubu
 

Filmové potréty o laureátech ceny Stavitel mostů 2010

Partnerské projekty

Osobnosti I

Osobnosti IILaudatia ke stažení: 

Fotogalerie • Fotogalerie

Brückenbauer-Preis 2010 | cena Stavitel mostů 2010
Brückenbauer-Preisträger 2010 | laureáty ceny Stavitel mostů 2010
 |
Čojčland Netzwerk als Projekt des Theaterpädagogischen Zentrums "Das Ei" und des Kulturvereins A BASTA - Vertreten durch Rudolf Klímek, Kristina Werner, Franziska Wernsdorfer - Laudator: Mgr. Zuzana Jürgens PhD. | Čojčlandská síť - Projekt Divadelně-pedagogického centra DAS EI a Kulturního spolku A BASTA! - v zastoupení: Rudolf Klímek, Kristina Werner, Franziska Wernsdorfer - Laudator: Mgr. Zuzana Jürgens PhD.
Werner von Siemens Gymnasium Regensburg & Jindřich Šimon Baar Gymnazium Domažlice - Vertreten durch: Wolfgang Friedl, Regina Leitner, Mgr. Emilie Nosková, Jan Pek - Laudator: Richard Brunner | Werner von Siemens Gymnasium Regensburg & Jindřich Šimon Baar Gymnazium Domažlice - v zastoupení: Wolfgang Friedl, Regina Leitner, Mgr. Emilie Nosková, Jan Pek - Laudator: Richard Brunner
Preisträger: Vladimír Born - Laudator: Jirí Struček | nositel ceny: Vladimír Born - laudator: Jirí Struček
Preisträger: Karin Holl - Laudator: Dr. Wolfgang Kunert | nositel ceny: Karin Holl - laudator: Dr. Wolfgang Kunert
Preisträger: Klaus-Hannes Kahler - Laudator: Dr. Peter Deml | nositel ceny: Klaus-Hannes Kahler - laudator: Dr. Peter Deml
Preisträger: Alois Öllinger - Laudator: Hans Eibauer | nositel ceny: Alois Öllinger - laudator: Hans Eibauer
Preisträger: Václav Peteřík - Laudator: Dr.Ing Josef Průša | nositel ceny: Václav Peteřík- laudator: Dr.Ing Josef Průša
Preisträger: Jan Samec - Vertreten durch: Hans-Joachim Goller - Laudator: Dr. Jan Mergl | nositel ceny: Jan Samec - v zastoupení: Hans-Joachim Goller - laudator: Dr. Jan Mergl
Preisträger: Miroslava Šebestová - laudator: Mgr. Hynek Riha | nositel ceny: Miroslava Šebestová- laudator: Mgr. Hynek Riha
Preisträger: Edmund Stern- laudator: Anne Gierlach | nositel ceny: Edmund Stern - laudator: Anne Gierlach
Preisträger / nositel ceny: Franz Tremmel Laudator: Dr. Sissy Thammer | Preisträger / nositel ceny: Franz Tremmel Laudator: Dr. Sissy Thammer
Preisträger: Egon Urmann - Laudator: Karel Smutný | nositel ceny: Egon Urmann - laudator: Karel Smutný
Preisträger: Jiří Gruša - Laudator: Josef Hlobil | nositel ceny: Jiří Gruša - laudator: Josef Hlobil
Brückenbauer-Preisträger 2010 | laureáty ceny Stavitel mostů 2010
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 3,33 MB / 3,56 MB