Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

10. Juni 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das CeBB fungiert als Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Ansprech- und Kooperationspartner zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Seit 2016 ist das Centrum Bavaria Bohemia im Auftrag des StMWK und des StMUK Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit.

Hier finden Sie Informationen
 • zur Vorgeschichte
 • zu den Öffnungszeiten
 • zu den Ansprechpartnern
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee eröffnete im Frühjahr 2006. Träger ist der 2004 gegründete gemeinnützige Verein Bavaria Bohemia e.V., der das Projekt seit 2006 umsetzt.

Im Mittelpunkt des Engagements stehen Ausbau und Vertiefung der kulturellen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen (Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen).

Am 12. Dezember 2016 unterzeichneten Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Bay. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst) und die Vertreter des CeBB eine Vereinbarung, im CeBB eine Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten.


---------------------------
Öffnungszeiten CeBB:
---------------------------

werktags von 09:00 - 16:00 Uhr
samstags von 10:00 - 11:30 Uhr
sonntags von 14:00 - 17:00 Uhr
An Feiertagen ist das Centrum Bavaria Bohemia nicht geöffnet.

-----------
Adresse:
-----------

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee,
Telefon: 09674 - 92 48 77, Fax: 09674 - 91 30 67,
E-Mail: info@cebb.de

--------------------
Veranstaltungen:
--------------------

Informationen über das CeBB und das wechselnde Programm sind im Internet unter www.bbkult.net veröffentlicht.

--------------------------------------------------------------
Ansprechpartner im Centrum Bavaria Bohemia und von bbkult.net
--------------------------------------------------------------

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1
92539 Schönsee
Tel. 09674 - 92 48 77
Fax: 09674 – 91 30 67

Veronika Hofinger
Leiterin des CeBB
Tel. 09674 - 92 48 78
E-Mail: veronika.hofinger@cebb.de

David Vereš
Redaktion bbkult.net, Kooperationen und Projekte
Tel. 09674 - 92 48 79
E-Mail: david.veres@cebb.de

Ivana Danisch
Kommunikation, Informtion, Verwaltung
Tel. 09674 924 877 
E-Mail: ivana.danisch@cebb.de

Veronika Křížková
Programm- und Projektmanagement
Tel. 09674 924 877
E-Mail: veronika.krizkova@cebb.de

David Bender
Programm- und Projektmanagement
Tel. 09674 924 877
E-Mail: david.bender@cebb.de

Susanne Setzer
Kulturtouren, Vereins- und Gästeservice 
Tel. 09674 - 92 48 79
E-Mail:  susanne.setzer@cebb.de

-------------------------------------------------
Ansprechpartner Bavaria Bohemia e.V.
-------------------------------------------------

Irene Träxler
1. Vorsitzende
c/o Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1
92539 Schönsee
Tel. 09674 - 92 48 77 (CeBB)
Fax: 09674 - 91 30 67 (CeBB)
E-Mail: traexler@gmx.de

-------------------------------------------------
Angebote für Partnerschulen und Partnereinrichtungen bei Tagesbegegnungen:

-------------------------------------------------
 • kostenloses Bereitstellen von Tagungsräumlichkeiten,
 • Führung durch das Haus,
 • Führung durch aktuelle Ausstellungen (siehe Homepage),
 • Nutzungsmöglichkeit des Media-Raumes,
 • Filmprogramm nach vorheriger Absprache und Auswahl aus der Mediathek, z.B. 3-D Film „Gute Nachbarschaft“,
 • Sonderöffnungen entsprechend dem Gruppenprogramm ,
 • Auf Wunsch Ergänzung durch ein Exkursionsprogramm außerhalb des CeBB.

10. Juni 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

CeBB funguje jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Od roku 2016 je Centrum Bavaria Bohemia Koordinačním místem pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Ministerstva kultury a bavorského Ministerstva pro vědu a umění.

Zde naleznete:
 • Informace o historii 
 • Otevírací dobu
 • Kontaktní osoby
Činnost Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee byla zahájena na počátku roku 2006. Středisko působí jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Zřizovatelem je v roce 2004 založený obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia e.V., který od roku 2006 projekt realizuje.

Největší zájem Centra Bavaria Bohemia spočívá v prohloubení česko-bavorské kulturní a partnerské spolupráce v českých a bavorských sousedních regionech (Horní Francích, Horní Falci, Dolním Bavorsku a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji).

12. prosince 2016 podepsali ministr Dr. Ludwig Spaenle (bavorské Ministerstvo pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění) a představitelé CeBB dohodu o zřízení koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci.


------------------
Otevírací doba:
------------------

Po - pá 09:00 - 16:00 hodin
Sobota 10:00 - 11:30 hodin
Neděle 14:00 - 17:00 hodin
Centrum Bavaria Bohemia není otevřeno o svátcích.

----------
Adresa:
----------

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, D-92539 Schönsee, telefon: +49 9674 924 877, fax: +49 9674 913 067,
email: info@cebb.de

-------
Akce:
-------

Informace o CeBBu a aktuálním programu jsou uveřejněny na internetu na adrese www.bbkult.net

----------------------------------------------------------
Kontaktní osoby Centra Bavaria Bohemia a portálu bbkult.net:
----------------------------------------------------------

Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1
D- 92539 Schönsee
tel. +49 9674 924 877
fax: +49 9674 913 067

Veronika Hofinger
ředitelka CeBB
tel. +49 9674 924 878
email: veronika.hofinger@cebb.de

David Vereš
Redakce bbkult.net, kooperace a projekty
tel. +49 9674 924 879
email: david.veres@cebb.de

Ivana Danisch
komunikace, informace, správa
tel. +49 9674 924 877 
email: ivana.danisch@cebb.de

Veronika Křížková
Programový a projektový management
tel. +49 9674 924 877
email: veronika.krizkova@cebb.de

David Bender
Programový a projektový management
tel. +49 9674 924 877
email: david.bender@cebb.de
  
Susanne Setzer
Kulturní toulky, servis
tel. +49 9674 924 879
email: susanne.setzer@cebb.de

------------------------------------------------------------
Kontaktní osoba za spolek Bavaria Bohemia e.V.:
------------------------------------------------------------

Irene Träxler
předsedkyně
c/o Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1
D-92539 Schönsee
tel. +49 9674 924 877 (CeBB)
fax: +49 9674 913 067 (CeBB)
email: traexler@gmx.de

------------------------------------------------------------
Nabídka pro partnerské školy a další instituce
------------------------------------------------------------
 • bezplatné poskytnutí konferenčních prostor,
 • prohlídka prostor CeBBu,
 • prohlídka aktuální výstavy (viz homepage),
 • možnost využití multimediální místnosti,
 • po předchozí domluvě možnost zhlédnutí filmů z naší nabídky, např. 3-D film „Dobré sousedství”,
 • možnost přizpůsobení otevírací doby dle programu,
 • na přání připravíme i exkurzi mimo CeBB.
Rendert Time: 0,090 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB