Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

03. Mai 2003

Der virtuelle Schritt zu einem festen Haus

bbkult.net ist der erste Schritt, den der Landkreis Schwandorf und die Stadt Schönsee hin zu einer festen kulturellen Einrichtung in der Grenzregion machen. Im ehemaligen Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee soll ein Bayerisch-Böhmisches Kulturzentrum entstehen.
Derzeit wird intensiv daran gearbeitet, die planerischen Voraussetzungen zu schaffen und die Finanzierung des Projekts zu sichern. Die Initiatoren hoffen, dass dies trotz der schwierigen öffentlichen Finanzen gelingen wird. Das geplante Bayerisch-Böhmische Kulturzentrum wird die einzige öffentliche kulturelle Einrichtung in der Oberpfalz und der Nachbarregion Pilsen sein, die dank ihrer generellen Zweisprachigkeit die Voraussetzungen hat, den grenzüberschreitenden Kulturaustausch ungeachtet der Sprachgrenze zu beleben und zu fördern. Dies ist im Hinblick auf die Osterweiterung der EU für unsere beiden Regionen von großer Bedeutung.

Das Projekt versteht sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden kulturellen Einrichtungen. Seine Aufgabe ist vielmehr, Informationen über das breit gefächerte kulturelle Leben in der Oberpfalz ins Nachbarland Tschechien zu transportieren und umgekehrt Informationen über das kulturelle Leben in der Region Pilsen nach Bayern zu leiten. Die Schwerpunktbildung in den Regionen Oberpfalz und Pilsen zeugt vom Realismus, in einem überschaubaren räumlichen Bereich zu beginnen. Die Ausdehnung des Engagements auf den gesamten bayerisch-böhmischen Grenzraum ist nicht ausgeschlossen und letztlich eine Frage der Finanzierung und der überregionalen Unterstützung.

Das Projekt ist als Schnittstelle, Vernetzungszentrum und Informationsdrehscheibe für alle bedeutsamen kulturellen Initiativen, Einrichtungen und Akteure in der Oberpfalz und im Nachbarbezirk Pilsen konzipiert. Es ist ein Forum für den grenzüberschreitenden Kontakt und Dialog. Das Projekt wendet sich mit einem breit gefächerten zweisprachigen kulturellen Informationsangebot an alle, die sich für das kulturelle Leben im Nachbarland interessieren.

Besonders angesprochen werden Multiplikatoren, Schulen, Kulturschaffende, Träger kultureller Einrichtungen, Kulturveranstalter, Träger partnerschaftlicher grenzüberschreitender Kontakte, die Medien und auch die Touristenströme. Das Projekt wird engen Kontakt mit den Kulturreferaten des Bezirks, der Landkreise, der kreisfreien Städte und der Kommunen halten, damit die überregional bedeutenden kulturellen Initiativen im grenzüberschreitenden Angebot des Bayerisch-Böhmischen Kulturzentrums berücksichtigt werden. Das Projekt bietet sich als direkter Ansprechpartner für die Bürger beider Grenzregionen und als zweisprachige Informationsdrehscheibe im Internet an.

Das Projekt unterstützt alle grenzüberschreitenden partnerschaftlichen Beziehungen und stellt Verbindung her zwischen den Akteuren des Kulturlebens beider Regionen. Das Projekt wird durch die enge Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum in München Kulturschaffenden aus dem Nachbarland ein Forum für die Präsentation in der Oberpfalz bieten. Umgekehrt wird der Kulturtransfer von der Oberpfalz in die Region Pilsen gefördert. Das Projekt ist auf zweisprachige Kommunikation, Information und Aktion ausgerichtet. Es profiliert das kulturelle Erscheinungsbild der gesamten Oberpfalz gegenüber dem zukünftigen EU-Partner und trägt zur Imageverbesserung der Oberpfalz bei.

03. Mai 2003

Virtuální krok k trvalému domu

„bbkult.net“ je prvním krokem, který podnikly okres Schwandorf a město Schönsee na cestě k trvalému kulturnímu zařízení v příhraničí.
V bývalém obecním pivovaru města Schönsee vznikne Bavorsko – české kulturní středisko. Nyní se intenzívně pracuje na tom, aby se vytvořily předpoklady a zajistily finanční prostředky. Iniciátoři doufají, že se to podaří, i přes obtížnou situaci ve veřejných financích. Plánované bavorsko – české kulturní středisko bude jedinečným veřejným kulturním zařízením v Horní Falci a v sousedním Plzeňsku. Má totiž díky své dvojjazyčnosti předpoklady k tomu, aby nenásilně oživilo a podpořilo přeshraniční kulturní výměnu. Toto má význam pro oba zmiňované regiony především s ohledem na rozšíření EU na východ.

Tento projekt nelze chápat jako konkurenci stávajícím kulturním zařízením. Klade si za úkol mnohem více – předávat informace o rozsáhlém kulturním životě v Horní Falci do sousedních Čech a naopak, informace o kulturním životě na Plzeňsku přinášet do Bavorska. O realismu tvůrců svědčí i fakt, že klíčové body byly vytvořeny v regionech Horní Falc a Plzeň, a začíná se tedy na přehledném prostoru. Rozšíření rozsahu na celé bavorsko – české pohraničí není vyloučeno, to je ale otázkou financování a nadregionální podpory.

Tento projekt je koncipován jako průsečík, střed sítě i informační točna pro veškeré kulturní iniciativy, zařízení a činovníky v Horní Falci a sousedním Plzeňském kraji. Je zároveň fórem pro přeshraniční kontakt a dialog. Projekt má několik oblastí a obrací se svou dvojjazyčnou kulturní nabídkou informací ke všem. kteří se zajímají o kulturní život v sousední zemi.

Především je věnován provozovatelům, školám, kulturním tvůrcům, majitelům kulturních zařízení, organizátorům i všem, kdo mají přeshraniční partnerské kontakty, médiím a také turistům. Celý projekt bude mít úzké styky s referáty kultury kraje, okresů, měst a obcí, tak aby v nabídce Bavorsko – českého kulturního střediska mohly být zahrnuty kulturní iniciativy nadregionálního významu. Projekt se nabízí jako přímý konzultační partner pro občany příhraničí a dvojjazyčná informační platforma na internetu.

Projekt podporuje veškeré přeshraniční partnerské vztahy a buduje spojení mezi aktéry kulturního života obou oblastí. Úzkou spoluprací s Českým centrem v Mnichově nabídne projekt kulturním tvůrcům ze sousedních zemí fórum pro prezentaci v Horní Falci. A naopak bude podporována kulturní výměna z Horní Falce na Plzeňsko. Projekt je zaměřen na dvojjazyčnou komunikaci, informaci a akci. Přiblíží budoucímu partneru v EU, jak vyhlíží kulturní obraz celé Horní Falce, a přispěje ke zlepšení představy o Horní Falci.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB