Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

10. Juni 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das CeBB fungiert als Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Ansprech- und Kooperationspartner zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Seit 2016 ist das Centrum Bavaria Bohemia im Auftrag des StMWK und des StMUK Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit. Hier finden Sie Informationen zur Vorgeschichte zum Projekt zu den ... mehr »

10. Juni 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

CeBB funguje jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Od roku 2016 je Centrum Bavaria Bohemia Koordinačním místem pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Ministerstva kultury a bavorského Ministerstva pro vědu...   Více »

24. August 2010

Ansprechpartner im CeBB

Zum Mitarbeiterteam des CeBB gehören neben den hauptberuflich Beschäftigten, auch Praktikanten und eine Mitarbeiterin, die im Rahmen des Europäischen Freiwilligenjahres (EVS) im CeBB tätig ist. mehr »

24. August 2010

Kontaktní osoby v CeBB

Do týmu spolupracovníků CeBB patří kromě zaměstnanců na trvalý pracovní poměr také praktikanti a jedna pracovnice vykonávající svou činnost v CeBB v rámci Evropského dobrovolného roku.   Více »

22. August 2010

Öffnungszeiten

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee mehr »

22. August 2010

Otevírací doba

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee   Více »

08. September 2010

KulturBus von Pilsen nach Schönsee und zurück

Für Kulturinteressierte bietet der KulturBus, der von Pilsen nach Schönsee fährt, die Möglichkeit, regelmäßig an Veranstaltungen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) teilzunehmen. mehr »

08. September 2010

Autobusem za kulturou z Plzně do Schönsee a zpět

Těm z Plzně, kteří se zajímají o kulturu, nabízí kulturní autobus, který jezdí z Plzně do Schönsee, možnost pravidelně se účastnit akcí v Centru Bavaria Bohemia (CeBB).   Více »

08. Dezember 2010

CeBB-Bookstore

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) verkauft Bücher zu grenzüberschreitenden Themen und mit Fokus auf die bayerisch-böhmischen Nachbarregionen. Eine Übersicht der Bücher, die aktuell im CeBB erworben werden können, finden Sie hier. Außerdem besitzt das CeBB eine Präsenzbibliothek mit deutschen, tschechischen und zweisprachigen Büchern sowie Filmen. ... mehr »

08. Dezember 2010

CeBB-Bookstore

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) prodává knihy s přeshraniční tematikou a se zaměřením na česko-bavorské sousední regiony. Přehled knih, které lze aktuálně získat v CeBB, najdete zde. Kromě toho má CeBB prezenční knihovnu s německými, českými a dvojjazyčnými knihami i filmy. Ty lze zhlédnout ...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 10
Rendert Time: 0,101 Sek. | Speicherverbrauch: 3,34 MB / 3,51 MB