Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

09. November 2019

Nikolaus-Familien Tour

Die KulturTour des Vereins Bavaria Bohemia e.V./CeBB führt am Samstag, 30. November nach Falkenau und zur "Hölle" auf Burg Hartenberg. mehr »

09. November 2019

Mikulášský rodinný výlet

Kulturní Toulky spolku Bavaria Bohemia e.V./CeBB vedou v sobotu 30. listopadu přes Sokolov do "pekla" na hradě Hartenberg.   Více »

08. November 2019

Goethes Faust im Comic-Format und perfide Tricks der Geheimpolizei

Mit „Faust“ künstlerische Grenzen überschreiten, ganz ohne Gefahr für Leib und Leben in einem freien Land. Im Gegensatz dazu die Dokumentation über Freiheitssuchende, die durch einen perfiden Trick der Geheimpolizei scheiterten. mehr »

08. November 2019

Goethův Faust ve formátu komiksu a zrádné triky tajné policie

Překračujeme s Faustem umělecké hranice, zcela bez nebezpečí pro tělo a duši ve svobodné zemi. V protikladu k tomu stojí dokumentace o lidech, hledajících svobodu, kteří ztroskotali na zrádném triku tajné policie.   Více »

04. November 2019

Praktikumsplätze für das Jahr 2020 zu vergeben

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bietet auch im kommenden Jahr 2020 wieder 4 Praktikumsplätze für jeweils ein Quartal an. mehr »

04. November 2019

CeBB obsazuje volná místa stáže v roce 2020

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nabízí i v nadcházejícím roce 2020 opět 4 volná místa stáže vždy na jedno čtvrtletí.   Více »

31. Oktober 2019

Gesprächsforum: Grünes Band

Am Donnerstag, 14. Nobvermber 2019 veranstaltet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit der Regionalen Entwicklungsagentur der Pilsner Region (RRA) ein Gesprächsforum zum Thema "Grünes Band". mehr »

31. Oktober 2019

Diskuzní fórum: Zelený pás

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 pořádá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) společně s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje (RRA) diskuzní fórum na téma "Zelený pás".   Více »

29. Oktober 2019

Ausschreibung - Kulturstadt-Pavillon

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt kommendes Jahr das Programm des Projekts " Kulturstadt Bayern-Böhmen " in Schwandorf um. Hierzu wird die "Konzepterstellung und Umsetzung des Kulturstadt-Pavillons" ausgeschrieben. mehr »

29. Oktober 2019

Výběrové řízení - Pavilon kulturního města

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bude v příštím roce ve Schwandorfu realizovat program projektu " Kulturní město Čechy-Bavorsko ". Za tímto účelem vypisuje výběrové řízení na  "Vytvoření konceptu a realizaci pavilonu kulturního města" .   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 21 bis 30 von 531
Seite 3 von 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,116 Sek. | Speicherverbrauch: 3,35 MB / 3,55 MB