Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

21. März 2019

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 21.03. bis zum 27.03.2019

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

21. März 2019

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 21. 3. do 27. 3. 2019

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

15. März 2019

Grenznah - Gespräche in Plan und Tirschenreuth

Im Rahmen des Projektes " Gründung eines Museums sowie von Kultur- und Freizeiträumen im ehemaligen Münzhaus der Familie Schlick ", gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, entstanden Gespräche, die nun Jan Šícha als Sammelwerk in einem Buch veröffentlichte. mehr »

15. März 2019

Na pomezí - rozhovory v Plané a Tirschenreuthu

V rámci projektu " Založení muzea a kulturního volnočasového prostoru v někdejší šlikovské mincovně ", který podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vznikli rozhovory, které nyní Jan Šícha zveřejnil jako sbírku ve své nové knize.   Více »

14. März 2019

Podiumsdiskussion: Sprechen wir über Europa!

Wohin steuert Europa? Zwei Monate vor der Wahl zum Europäischen Parlament lädt die OTH Amberg-Weiden zur Podiumsdiskussion ein. Zwei Experten sprechen am 20. März in der Hochschule am Standort Weiden über die Zukunft des Staatenbundes. mehr »

14. März 2019

Panelová diskuze: Mluvme o Evropě!

Kam směřuje Evropa? Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu zve vysoká škola OTH Amberg-Weiden na panelovou diskuzi. Dva odborníci budou 20. března na vysoké škole v její weidenské části hovořit o budoucnosti tohoto společenství států.   Více »

29. Januar 2019

Bayerischer Finanzminister und tschechische Ministerin für Regionalentwicklung treffen sich in Schönsee

Am Montag, 28.01.2019 trafen sich der bayerische Finanzminister Albert Füracker und die tschechische Ministerin für Regionalentwicklung Klára Dostálová im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. mehr »

29. Januar 2019

Bavorský ministr financí a česká ministryně pro regionální rozvoj se setkali v Schönsee

V pondělí 28. 1. 2019 se v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee setkali bavorský ministr financí Albert Füracker společně s českou ministryní pro regionální rozvoj Klárou Dostálovou.   Více »

23. Januar 2019

22 Tschechisch-Diplome verliehen

Bei der Zertifikatsfeier an der Weidener Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen am 16. Januar 2019 wurden 22 Tschechisch-Diplome überreicht. 16 Prüflinge der Berufsschule und Fachakademie sowie sechs Beamte der Bayerischen Polizei die CCE-Prüfungen der Karlsuniversität in Prag bestanden. mehr »

23. Januar 2019

Předáno 22 diplomů češtiny

Na slavnosti na Weidenské odborné akademii pro překlady a tlumočení dne 16. ledna 2019 bylo předáno 22 diplomů češtiny. 16 zkoušených z učňovské školy a odborné akademie jakož i šest úředníků Bavorské policie složilo CCE zkoušky Karlovy univerzity v Praze.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 290
Seite 1 von 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,091 Sek. | Speicherverbrauch: 3,36 MB / 3,53 MB