Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

07. Januar 2020

Praktikumsstelle im Bereich Kultur

Die Stadt Zwiesel schreibt eine Praktikantenstelle im Bereich Kultur aus. mehr »

07. Januar 2020

Odborná stáž v oblasti kultury

Město Zwiesel vypisuje volné místo odborné stáže v oblasti kultury.   Více »

18. Dezember 2019

Deutsch-tschechisches Programm für junge Profis 2020

CGYPP wurde 2008 als ein internationales Netz von jungen Deutschen und Tschechen aus dem akademischen Bereich, Wirtschaft, Medien, Politik, öffentlichen Verwaltung und des Non-Government-Sektors gegründet. Jetzt können sich Interessenten zum bereits 10. Jahrgang anmelden. mehr »

18. Dezember 2019

Česko-německý program pro mladé profesionály 2020

CGYPP  byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru. Nyní se mohou zájemci přihlásit do již 10. ročníku.   Více »

16. Dezember 2019

10. Europäischer Essaywettbewerb für Studentinnen und Studenten 2020

Der Wettbewerb richtet sich an Hochschulstudenten und Doktoranten. Er stellt die Frage "Zwei Europas? Verstehen wir uns (noch)?" mehr »

16. Dezember 2019

10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020

Soutěž je určena studentům vysokých škol a doktorandům. Téma zní "Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít společnou řeč?"   Více »

05. Dezember 2019

Andrea Scherr aus Vohenstrauß vermisst

Die Polizei sucht die 55jährige Andrea Scherr aus Vohenstrauß, die seit Sonntag, 01.12.2019 vermisst wird. mehr »

05. Dezember 2019

Policie hledá 55 letou ženu Andreu Scherr z Vohenstrauß, která je pohřešovaná od neděle 1. 12. 2019.   Více »

26. November 2019

Stipendien für ein Masterstudium oder eine Promotion in Deutschland

Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt Stipendien für ein Masterstudium oder eine Promotion in Deutschland. mehr »

26. November 2019

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 106
Seite 1 von 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rendert Time: 0,115 Sek. | Speicherverbrauch: 3,35 MB / 3,54 MB