Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

11. Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht in Weiding

Am letzten Augustsamstag findet in Weiding im Schönseer Land die 11. Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht im Rahmen des vom DTZF geförderten Projekts "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen" statt. In den drei Gasthäusern "Zur Post", "Zum Frauenstein" und im "Weidinger Hof" spielen ab 20 Uhr abwechselnd drei bayerische und drei böhmische Kapellen zur Unterhaltung der Gäste.

Weiterlesen

11. Česko-bavorská noc s hudbou a pivem ve Weidingu

Poslední srpnovou sobotu se bude v obci Weiding nedaleko Schönsee opět konat Česko-bavorská noc s hudbou a pivem, a to v rámci projektu "Kultura bez hranic - setkávání Čechy Bavorsko", podporovaným Česko-německým fondem budoucnosti. Ve třech hostincích "Zur Post", "Zum Frauenstein" a "Weidinger Hof" budou od 20:00 hod. pro pobavení hostů střídavě hrát tři české a tři bavorské kapely.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Kulturregion Bayern - Böhmen 2017 gestartet

Bei einem ersten Abstimmungstreffen am 20.07.16 im Rathaus der Stadt Zwiesel brachten die Bürgermeister Franz-Xaver Steininger (Zwiesel), Georg Bauer (Bayerisch Eisenstein), Touristiker und Kulturverantwortliche beider Kommunen zusammen mit dem Projektteam des CeBB das vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH) geförderte Projekt Kulturregion Bayern - Böhmen 2017 in der Bayerwaldregion Zwiesel – Bayerisch Eisenstein auf den Weg.

Weiterlesen

Kulturní region Bavorsko - Čechy 2017 odstartoval

Během první poradní schůze dne 20.7.2016 na radnici ve Zwieselu uvedli starostové Franz-Xaver Steininger (Zwiesel), Georg Bauer (Bavorská Ruda), pracovníci z turistické a kulturní oblasti obou komunit společně s projektovým týmem z CeBBu projekt Kulturní region Bavorsko - Čechy 2017 v bavorském regionu Zwiesel - Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda). Tento projekt je podporován Bavorským státním ministerstvem financí, pro rozvoj země a vlasti (StMFLH).

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

47. Seefest in Schönsee 2016

Am Sonntag, den 31.07.2016 steigt in Schönsee das 47. Seefest. Bei schönem Wetter werden über 10.000 Gäste erwartet. Musik auf acht Bühnen, Lichterglanz und ein Riesenfeuerwerk gehören zum Programm. Das CeBB ist wie jedes Jahr mit einer Cocktail-Bar mit an Bord. Die Seefestbesucher sind eingeladen, im bb-Forum in der historischen Gewölbehalle Fotografien der Ausstellung "Fotosafari", die von Schülerinnen und Schülern von Partnerschulen geschossen wurden, zu bewerten. Die 5 besten Fotos werden am Ende der Ausstellung im September prämiert.

Weiterlesen

47. jezerní slavnost města Schönsee 2016

V neděli 31. 7. 2016 slaví město Schönsee již 47. ročník Jezerní slavnost. Při hezkém počasí se očekává přes 10.000 návštěvníků. Hudba bude hrát na osmi pódiích, k programu patří i okouzlující osvětlení a obrovský ohňostroj. CeBB jako každý rok otevře svůj koktejlový bar. Všichni návštěvníci jsou zváni, aby v historickém klenbovém sále hodnotili fotografie z výstavy "Fotosafari", které vyfotily žáci partnerských škol. Nejlepších 5 fotografií bude na konci výstavy v září odměněno.

Číst dále 

Kultur-News • Kulturní novinky

Tschechisch-Zertifikate an Schüler überreicht

Im feierlichen Rahmen überreichte Maria Kinzinger, Ministerialbeauftragte für die Realschulen der Oberpfalz, am  05.07.2016 die Zertifikate für Tschechisch an Schülerinnen und Schüler von elf Oberpfälzer Realschulen. Die Ministerialbeauftragte freute sich über zahlreiche Ehrengäste, darunter den tschechischen Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt aus Nürnberg und Lydie Holinková, Konsulin Tschechiens in München.

Weiterlesen

Žáci českého jazyka obdrželi své certifikáty

Při slavnostní akci v úterý 5. 7. 2016 předala paní Maria Kinzinger, ministerská zmocněnkyně, certifikáty češtiny žákyním a žákům jedenácti hornofalckých škol. Paní Kinzinger byla potěšena, že při této příležitosti mohla přivítat četné hosty, mezi nimiž byli honorární konzul ČR Hans-Peter-Schmidt z Norimberka a paní Lydie Holinková, konzulka ČR z Mnichova.

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Am ehemaligen Eisernen Vorhang: Wehende Kunstwerke werben für mehr Europa

Auf einem grünen Hügel über den Dächern der Bayerwald-Gemeinde Eschlkam im Landkreis Cham, 80 Kilometer südöstlich von Regensburg, hat eine Handvoll überzeugter Kunstfans einen Wanderweg geschaffen, der in Europa ohne Beispiel ist. Deutsche und tschechische Künstler suchen dort, an der Schnittstelle des alten und des neuen Europas, künstlerische Wege zwischen West und Ost.

Weiterlesen

U bývalé Železné opony: Vlající umělecká díla propagují více Evropy

Na zeleném pahorku nad střechami obce Bavorského lesa Eschelkamm v okrese Cham, 80 kilometrů jihovýchodně od Řezna, vytvořila hrstka přesvědčených příznivců umění turistickou stezku, která v Evropě nemá obdobu. Čeští a němečtí umělci hledají tam, na rozhraní staré a nové Evropy umělecké cesty mezi Západem a Východem.

Číst dále

PARTNERaktiv

Studienbegleitende Ausbildung am BOHEMICUM Regensburg-Passau

An den Universitäten Regensburg und Passau wird zum Wintersemester 2016/2017 die am 26. September beginnende studienbegleitende Ausbildung des Bohemicum Regensburg-Passau angeboten. Diese Ausbildung vermittelt die tschechische Sprache und landes- und kulturwissenschaftliche Kenntnisse. In die Sprachausbildung sind Aufenthalte in der Tschechischen Republik sowie Begegnungen mit tschechischen Studierenden integriert. 

Weiterlesen

Studium doprovázející vzdělávání na BOHEMICUM, Řezno-Passov

Na univerzitách Řezno a Pasov je v zimním semestru 2016/2017, který začne 26. září, nabízeno studium doplňkového vzdělávání na Bohemicum Řezno-Pasov.Toto vzdělávání nabízí znalosti češtiny a reálií. Do jazykového vzdělávání jsou samozřejmě zahrnuty pobyty v České republice i setkání s českými studenty. 

Číst dále

PARTNERaktiv

čojč Kaleidoskop 2016

Čojč* Theater-Netzwerk (*sprich: tscheutsch) bezieht mit der fulminanten Sommer Theateraktion KALEIDSOKOP sein erstes „čojč-home“ in Zwiesel! Eine Woche voller Theater, Begegnungen, Experimenten und Stöbereien in Zwiesels Ecken und Winkeln. Es werden 60 junge Tschechen und Bayern aus dem Grenzgebiet gesucht, die sich mutig und kreativ in ein interessantes kaleidoskopisches Sommerabenteuer stürzen wollen!

Weiterlesen

čojč Kaleidoskop 2016

Čojčlandská kulturní síť se poprvé objeví ve svém „čojč home“ ve Zwieselu a to s letní divadelní akademií KALEIDOSKOP! Jeden týden divadla, setkávání a experimentů na nárožích a v zákoutích bavorského města Zwiesel. Hledá se 60 mladých Čechů a Němců z příhraničních regionů, kteří se statečně a kreativně popasují se zajímavým kaleidoskopickým letním dobrodružstvím!

Číst dále

PARTNERaktiv

16. Kunstsymposium Strömungen | Proudění „HuckePack“

Das riesa efau. Kultur Forum Dresden veranstaltet vom 28.10 bis zum 06.11.2016 ein Symposium mit Vernissage. „Huckepack“ scheint ein recht simples Bild zu umreißen. Wie so oft aber trügt der erste Schein, bringt das Thema eine Fülle an kulturgeschichtlichen und aktuellen Assoziationen mit sich. Bewerbungen können noch bis zum 21.08.2016 eingeschickt werden.

Weiterlesen

16. Výtvarné sympózium Proudění | Strömungen „Každý nese své břímě“

Risau efau. Kulturní fórum Drážďany pořádá od 28. 10. do 6. 11. 2016 sympozium s vernisáží. Téma „Každý nese své břímě“ vypadá na první pohled prostě. Ale první dojem často klame, český i německý název projektu (německy „huckepack tragen“ = nést na zádech/na ramenou) v sobě skrývají celou paletu kulturněhistorických i aktuálních asociací. Přihlášky mohou být zasílány ještě do 21. 8. 2016.

Číst dále

PARTNERaktiv

UCHO sucht deutschen Partnerverein

Die tschechische Organisation UCHO aus Tlumačov u Domažlic sucht eine ähnliche Organisation/ Verein, möglichst grenznah, mit der sie einen deutsch-tschechischen Erfahrungsaustausch, eventuell gemeinsame Aktivitäten realisieren möchten.

Näheres und Kontaktinfos finden Sie in der Deutsch-Tschechischen Kontaktdatenbank von TANDEM.

UCHO hledá německou partnerskou organizaci

Česká organizace UCHO z Tlumačova u Domažlic hledá podobnou organizaci/ spolek v Německu, pokud možno blízko hranice, se kterou by mohla uskutečnit česko-německou výměnu zkušeností a eventuelně uskutečnit společné aktivity.

Bližší a kontaktní údaje naleznete v Česko-německé kontaktní databance organizace TANDEM.

PARTNERaktiv

VHS Vohenstrauß sucht Dozenten im Gesundheits- / Sportbereich

Die VHS Vohenstrauß ist in verschiedenen Bereichen tätig und sucht in allen Sparten neue Dozenten, jederzeit auch aus Tschechien. Sie bietet Kurse im Bereich Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur an. Vorranging werde Dozenten im Gesundheitsbereich- Sport gesucht. Interessant sind die Themen Zumba, Bauch-Beine –Po, ganzheitliches Fitnesstraining, Yoga, Rückenschule, Aquafitness usw.

Interessenten melden sich bitte bei Frau Erika Grötsch (erika.groetsch@vhs-vohenstrauss.de).

Centrum dalšího vzdělávání Vohenstrauß hledá docenty v oblasti zdraví / sport

Centrum dalšího vzdělávání ve Vohenstraußu působí v různých oblastech a hledá nové docenty, též z České republiky. Nabízí kurzy v oblastech společnost, práce, jazyky, zdraví a kultura. Přednostně jsou hledány docenti z oblasti zdraví a sport. Zajímavé by byly témata Zumba, břicho-nohy-zadek, zdravotní fitnes, joga, škola páteře, akvafitnes atd.

Zájemci se mohou obrátit na paní Eriku Grötsch (erika.groetsch@vhs-vohenstrauss.de).
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,45 MB / 3,65 MB