Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Neues CeBB-Projekt: Kulturregion Bayern – Böhmen

Am 1. Juli 2016 beginnt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit der Umsetzung eines neuen Projekts zum kulturellen Austausch im bayerischen und tschechischen Grenzraum in der Kultur- und Tourismusregion Zwiesel / Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Niederbayern.

Weiterlesen

Nový projekt CeBB: Kulturní region Bavorsko - Čechy

Dne 1. července 2016 začíná Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) s realizací nového projektu ke kulturní výměně v českém a bavorském pohraničí v kulturním a turistickém regionu Zwiesel / Bavorská Železná Ruda, okres Regen, Dolní Bavorsko.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Sommerausstellung 2016

Die Sommerausstellung 2016 des Centrum  Bavaria Bohemia (CeBB) führt zwei Fotoprojekte zusammen: 
  • Fotografische Begegnung mit dem Nachbarland
  • Fotosafari für Partnerschulen   
Beide Ausstellungen sind Teil des Projekts Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern Böhmen 2016, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) unter Beteiligung des Landkreises Schwandorf.   

Weiterlesen

Letní výstava 2016

Letní výstava 2016 Centra Bavaria Bohemia (CeBB) spojuje dva fotografické projekty:
  • Setkávání sousedních zemí pohledem objektivu
  • Fotosafari pro partnerské školy
Obě výstavy jsou součástí projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy – Bavorsko 2016, podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) za účasti okresu Schwandorf.   

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Europäischer Freiwilligendienst im CeBB

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sucht ab Sommer 2016 eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) des EU-Programms Erasmus+. Interessenten sollten sich möglichst umgehend melden!

Weiterlesen

Evropská dobrovolná služba v CeBB

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá již od léta 2016 na období jednoho roku dobrovolnici / dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby programu EU Erasmus+. Zájemci nechť se prosím hlásí pokud možno obratem!

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

47. Seefest Schönsee 2016

Das Seefest in Schönsee ist eines der schönsten und farbenprächtigsten Stadtfeste in der ganzen Oberpfalz. Jedes Jahr kommen über 10.000 Gäste. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist beim Seefest in Schönsee mitten im Geschehen. Von 18 Uhr bis Mitternacht gibt es Drinks und Cocktails in der bb-bar des CeBB. 

Weiterlesen

47. jezerní slavnost města Schönsee 2016

Jezerní slavnost v Schönsee je jednou z nejkrásnějších a nejpestřejších městských slavností v celé Horní Falci. Každý rok dorazí přes 10 000 hostů. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bude při Jezerní slavnosti v Schönsee přímo u toho. Od 18 hodin až do půlnoci se budou v bb-baru v CeBB podávat nápoje a koktejly. 

Číst dále

PARTNERaktiv

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis ausgeschrieben

Die Ausschreibung für den ersten Jahrgang des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises hat begonnen. Beiträge können bis zum 31.07.2016 eingereicht werden. Der Preis wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Journalistenverband und dem Tschechischen Journalistenverband ausgeschrieben.

Weiterlesen

Česko-německá novinářská cena vypsána

Veřejná soutěž pro první ročník Česko-německé novinářské ceny byla zahájena. Příspěvky mohou být podávány do 31. 7. 2016. Cena je vypsána Česko-německým fondem budoucnosti ve spolupráci s Německým svazem novinářů a Syndikátem novinářů ČR.

Číst dále

PARTNERaktiv

Internationale Deutscholympiade in Berlin

Die internationale Deutscholympiade vom 17.07 - 30.07.2016 ist der weltweit größte Wettbewerb der deutschen Sprache und findet alle 2 Jahre in Deutschland statt. Die Olympiade hat das Ziel, junge Menschen im Ausland für die deutsche Sprache zu begeistern und ihnen die Türen zur deutschen Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zu öffnen.

Weiterlesen

Mezinárodní olympiáda němčiny v Berlíně

Mezinárodní olympiáda němčiny od 17. 7. do 30 .7. 2016 je celosvětově největší soutěž německého jazyka a koná se každé dva roky v Německu. Olympiáda má za cíl nadchnout mladé lidi v cizině pro německý jazyk a otevřít jim dveře k německé vědě, kultuře a hospodářství.

Číst dále

PARTNERaktiv

Studienreise nach Brünn und Südmähren -Auf den Spuren Adalbert Stifters

Der Adalbert-Stifter-Verein organisiert vom 4. bis zum 9. September 2016 eine Studienfahrt nach Brünn und Südmähren. Ausgangspunkt ist die Metropole Brünn, die bei einem ausgiebigen Stadtrundgang kennengelernt werden kann. Anmeldung möglich bis Mittwoch, 20. Juli 2016

Weiterlesen

Studijní cesta do Brna a na Jižní Moravu - Po stopách Adalberta Stiftera

Spolek Adalberta Stiftera organizuje od 4. do 9. září 2016 studijní cestu do Brna a na Jižní Moravu. Výchozím místem je metropole Brno, s kterou se lze seznámit při podrobné okružní prohlídce. Přihlášky jsou možné do středy 20. července 2016. 

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Rock-Festivals in Westböhmen

In Westböhmen werden auch in diesem Sommer Musik-Festivals vom Feinsten veranstaltet. Die Besucher der "Hölleninsel" in Holýšov (07.-09.07.16) können sich sogar auf einen internationalen Stargast freuen - NAZARETH.

Weiterlesen

Rockové festivaly na západě Čech

V západních Čechách se i toto léto konají hudební festivaly. Návštěvníci Pekelného ostrova u Holýšova (7.-9. 7. 2016) se mohou těšit také na mezinárodního hvězdného hosta - NAZARETH.

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Internationales Blasmusikfest auf dem Egerer Marktplatz

Seit 1970 findet alle zwei Jahre in Cheb das Internationale Festival der Jugendblasorchester (FIJO) statt. Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Ende des "Prager Frühlings" brachte FIJO für drei Tage junge Musiker aus vielen Ländern Europas hierher, und damit erstmals wieder Weltoffenheit in die Stadt. Seitdem wird das Festival alle zwei Jahre wiederholt, heuer vom 30. Juni bis zum 03. Juli 2016.

Weiterlesen

Mezinárodní svátek dechové hudby na náměstí v Chebu

Od roku 1970 se v Chebu každé dva roky koná Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů (FIJO). Dva roky po násilném konci "Pražského jara" přivedl FIJO na tři dny mladé muzikanty z mnoha zemí Evropy a tím poprvé opět otevřenost světu do města. Od té doby se festival opakuje každé dva roky, letos od 30. června do 3. července.

Číst dále
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,44 MB / 3,64 MB