Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Bayerisch-Tschechische Landesausstellung Karl IV. in Prag eröffnet

Bei einem Festakt im Garten des Wallenstein-Palais eröffneten am 14. Mai 2016 -  am 700. Geburtstag Kaiser Karl IV. - der Tschechische Premierminister Bohuslav Sobotka und der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer mit über 500 Gästen aus Politik, Institutionen und Kultur die erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung.

Weiterlesen

Česko-bavorská zemská výstava o Karlu IV. byla v Praze otevřena

Při slavnostním aktu v zahradě Valdštejnského paláce otevřeli 14. května 2016 - v den 700. narozenin Karla IV. - český premiér Bohuslav Sobotka a bavorský ministerský předseda Horst Seehofer spolu s více než 500 hosty z politiky, institucí a kultury první společnou Česko-bavorskou zemskou výstavu.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Begleitprogramm zur Landesausstellung Karl IV. öffentlich vorgestellt

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten am Freitag, 13. Mai 2016 die Metropolregion Nürnberg, das Haus der Bayerischen Geschichte, die Sudetendeutsche Landsmannschaft und das Centrum Bavaria Bohmemia das Begleitprogramm zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016/17 vor.

Weiterlesen

Doprovodný program k zemské výstavě Karel IV. byl veřejně představen

Na společné tiskové konferenci v pátek 13. května 2016 představily Metropolitní region Norimberk, Dům bavorských dějin, Sudetoněmecká národnostní skupina a Centrum Bavaria Bohemia doprovodný program Bavorsko-české zemské výstavy 2016/2017. 

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle würdigt das Centrum Bavaria Bohemia

Auf Einladung von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle fand Anfang Mai ein Gespräch mit Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in München statt. 

Weiterlesen

Bavorský ministr Dr. Ludwig Spaenle ocenil Centrum Bavaria Bohemia

Na pozvání bavorského ministra Dr. Ludwiga Spaenleho se na začátku května konalo jednání s Irene Träxler, předsedkyní spolku Bavaria Bohemia e.V., a Hansem Eibauerem, ředitelem Centra Bavaria Bohemia (CeBB), na Bavorském státním ministerstvu vzdělání a kultury, vědy a umění v Mnichově. 

Číst dále

PARTNERaktiv

Deutsch-Tschechischer Kindergarten in Pilsen sucht neue Mitarbeiter

Der erste deutsch-tschechische Kindergarten in Pilsen sucht ab September 2016 einen KiGa-Mitarbeiter im pädagogischen Team in Pilsen, im idealen Fall einen deutschen Muttersprachler.

Mehr Informationen hier.

Česko-německá školka v Plzni hledá novou pracovní sílu

První česko-neměcká školka v Plzni hledá od září 2016 spolupracovníka/spolupracovnici do pedagogického týmu v Plzni, v ideálním případě německého mluvčího.

Více informací zde.

PARTNERaktiv

EUREGIO-EGRENSIS-Jugendsommerlager 2016 in Selb

Auch in diesem Jahr veranstaltet die EUREGIO EGRENSIS wieder ihr traditionelles Jugendsommerlager, das diesmal in der Jugendfreizeitstätte Jochen-Klepper-Haus in Selb-Plößberg im Landkreis Wunsiedel unter Federführung der bayerischen Euregio-Arbeitsgemeinschaft stattfindet.

Weiterlesen

EUREGIO-EGRENSIS- letní tábor pro mládež 2016 v Selbu

I v tomto roce pořádá EUREGIO EGRENSIS opět tradiční letní tábor pro mládež, který se tentokrát koná ve volnočasovém centru pro mládež Jochen-Klepper-Haus v Selbu-Plößbergu v okresu Wunsiedel za podpory bavorské pracovní skupiny Euregio.

Číst dále

PARTNERaktiv

Tschechisch lernen auf dem GFPSTandemsprachkurs

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e. V. veranstaltet vom 12. bis zum 28. August 2016 einen Tandemsprachkus in Pernink im tschechischen Erzgebirge. Anmeldeschluss ist bereits der 31.05.2016.

Weiterlesen

Výuka českého jazyka na GFPS tandemovém jazykovém kurzu

Společnost pro studentskou výměnu ve střední a východní Evropě e. V. pořádá od 12. do 28. srpna 2016 tandemový jazykový kurz v Perninku. Konec přihlášek je již 31. 5. 2016.

Číst dále

PARTNERaktiv

Internationales deutsch-tschechisches Vernetzungs-Wochenende ŘEAM

Vom 22.-24.07.2016 treffen sich im Kulturzentrum Řehlovice bei Ústí n.L. Engagierte und Interessierte der grenzüberschrei-tenden Zusammenarbeit und solche, die es werden wollen.

Weiterlesen

Mezinárodní česko-německý víkend ŘEAM

Od 22. do 24. 7. 2016 se v Kulturním centru Řehlovice u Ústí n.L. setkají zájemci o přeshraniční spolupráci.

Číst dále

PARTNERaktiv

Zertifizierte Tschechischprüfungen 2016

Der nächste Prüfungstermin der zertifizierten Tschechischprüfungen 2016 ist am Wochenende 25./26.06.2016.

Zur Vorbereitung wird am 04./05. Juni 2016 ein intensives Vorbereitungswochenende für die jeweiligen Teststufen angeboten.

Mehr Informationen hier.

Certifikované zkoušky z ČJ 2016

Příští zkouškový termín certifikovaných zkoušek z ČJ 2016 je o víkendu 25. / 26. 6. 2016.

Pro přípravu je nabízen intenzivní přípravný víkend pro jednotlivé zkouškové úrovně, který se koná 4. / 5. června 2016.

Více informací zde (v NJ).

PARTNERaktiv

Deutsch-Tschechische Kontaktdatenbank

Der Kreisjugendring in Nordbayern sucht einen Verein oder Jugendgruppe in Tschechien.

Kontaktinformationen hier.

Česko-německá kontaktní databáze

Krajský kruh mládeže v Horním Bavorsku hledá spolek nebo skupinu mladých lidí z Čech.

Kontaktní údaje naleznete zde.

PARTNERaktiv

EVS-Freiwillige für Tschechienaufenthalt gesucht

Ab Sommer und Herbst 2016 suchen die Institutionen Antikomplex (Prag), KIDSCompany (Prag), Junikorn (Pilsen) und Totem (Pilsen) vier Freiwillige aus Deutschland im Rahmen von Erasmus+: Europäischer Freiwilligendienst für einjährige Auslandsaufenthalte in Tschechien. 

Mehr Informationen hier.

Hledají se dobrovolníci na pobyt v ČR

Organizace Antikomplex (Praha), KIDSCompany (Praha), Junikorn (Plzeň) a Totem (Plzeň) hledají od léta a podzimu 2016 čtyři dobrovolníky z Německa, kteří by v rámci Erasmus+: Evropská dobrovolná služba strávili jeden rok v České republice.

Více informací zde (v NJ).
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,44 MB / 3,65 MB