Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Stellenausschreibung CeBB

Für die frei gewordene Stelle Organisation + Kommunikation + Service im CeBB wird ab dem 01.06.2016 (oder früher) ein(e) Mitarbeiter(in) gesucht. Die Position ist eine Vollzeitstelle mit 42 Std. / Wo. und ist zunächst projektbedingt bis 31.12.2017 befristet. 

Weiterlesen

Výběrové řízení na volnou pozici v CeBB

Na volnou pozici v oblasti organizace + komunikace + servisu v CeBB hledáme od 1. 6. 2016 (nebo dříve) spolupracovnici / spolupracovníka. Jedná se o pozici na plný pracovní úvazek s 42 hod. / týden a je nejdříve určena v závislosti na projektu na dobu určitou do 31. 12. 2017.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Fotografische Begegnung mit dem Nachbarland

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee plant in Verbindung mit der Sommerausstellung 2016 ein fotokünstlerisches, grenzüberschreitendes Ausstellungsprojekt mit dem Titel "Fotografische Begegnung mit dem Nachbarland". Fotografen sind aufgerufen, sich zu bewerben und ihre Fotografien einzusenden. Eine Jury entscheidet dann darüber, welche Werke ausgestellt werden.

Weiterlesen

Setkávání sousedních zemí pohledem objektivu

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee připravuje v souvislosti s letní výstavou 2016 výstavu uměleckých fotografií pod názvem "Setkávání sousedních zemí pohledemem objektivu". Fotografové jsou vyzíváni, aby se přihlásili do konkurzu a zaslali své fotografie. Porota vybere díla, která budou vystavena.

Číst dále

PARTNERaktiv

Ausbildung zum Sprachanimateur/in

Sprachanimation ist eine unkonventionelle und zugleich unterhaltsame Methode zum Kennenlernen der Grundlagen einer Fremdsprache und zur Vertiefung bereits erworbener Kenntnisse. Sie hilft bei der Kommunikation in interkulturellen Gruppen und vergrößert das Wahrnehmungsvermögen der Teilnehmenden sich selbst und den anderen gegenüber. Die nächsten Termine für die Ausbildung zum Sprachanimateur/in bei Tandem sind vom 07.  bis zum 10. April 2016 in Mlázovy (Basisschulung) und vom 03. bis zum 05. November 2016 in Cham (Aufbauschulung).

Weiterlesen

Základní školení česko-německé jazykové animace

Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci v interkulturních skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Příští termímy školení u Tandemu jsou 7. až 10. dubna 2016 v Mlázově (základní školení) a od 3. do 5. listopadu 2016 v Chamu (nástavbové školení).

Číst dále

PARTNERaktiv

Freiwilligenstellen in Tschechien für 2016

Verschiedene Projektpartner suchen zum 1. Juli und 1. September 2016 sieben Freiwillige aus Deutschland im Rahmen von Erasmus+: Europäischer Freiwilligendienst für einjährige Auslandsaufenthalte in Tschechien.  Als Entsendeorganisation ist das Koordinierungszentrum TANDEM Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch in Regensburg vorgesehen.

Weiterlesen

Vypsání dobrovolnických míst v Německu 2016

V rámci programu Erasmus+ se hledá celkem osm zájemců o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od 1. července a 1. září 2016. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.

Číst dále

PARTNERaktiv

Interkulturelles Training Tschechien

Vom 11. bis zum 12. April 2016 finden in Regensburg ein "Interkulturelles Training Tschechien - Business Skills für Fach- und Führungskräfte" statt, geleitet von Milada Vlachová. Anmeldeschluss ist bereits der 14. März 2016

Weiterlesen

Interkulturní trénink ČR

Od 11. do 12. dubna 2016 se v Řeznu koná "Interkulturní trénink ČR - Business Skills pro odborné a vedoucí pracovníky" vedený Miladou Vlachovou. Konec přihlášek je již 14. března 2016.

Číst dále (v NJ)

PARTNERaktiv

Niederländisches öffentliches Fernsehen VPRO sucht Gesprächspartner

Das Niederländiesche öffentliche Fernsehen sucht kompetente Gesprächspartner für eine Sendereihe über die Beziehungen der Deutschen zu ihren Nachbarn - vor allem im Hinblick auf die Geschichte. Der entstehende Dokumentarfilm soll die Geschichte von Sudetendeutschen in der Tschechischen Republik erzählen. Interessenten können sich direkt bei der Redakteurin Frau Maren Merckx per E-Mail melden: m.merckx@vpro.nl

Nizozemská veřejná televize VPRO hledá partnery pro rozhovory

Nizozemská veřejna televizní stanice VPRO hledá kompetentní účastníky rozhovorů pro seriál o vztazích Němců se svými sousedy - především s ohledem na historii. Vznikající dokumentární film má vyprávět historii sudetských Němců v České republice. Zájemci se mohou obrátit přímo na redaktorku paní Maren Merckx emailem: m.merckx@vpro.nl

PARTNERaktiv

Zertifizierte Tschechischprüfungen

Auch 2016 besteht wieder die Möglichkeit, das offizielle Sprachzertifikat CCE (Czech Language Certificate Exam) beim Tschechischen Zentrum in München zu erlangen. Das Zertifikat wird für folgende Niveaustufen angeboten: CCE - A1, CCE - A2, CCE - B1, CCE - B2, CCE - C1. Prüfungstermin ist das Wochenende vom 25./26.6.2016.

Weiterlesen

Certifikované kurzy českého jazyka

I v roce 2016 bude možné získat oficiální jazykový certifikát CCE (Czech Language Certificate Exam) v Českém centru v Mnichově. Certifikát je vystavován pro následující úrovně: CCE - A1, CCE - A2, CCE - B1, CCE - B2, CCE - C1. Termín zkoušek je víkend 25. / 26. června 2016.

Číst dále (v NJ)

Kultur-News • Kulturní novinky

Ausstellungsprojekt 2016 in der Oberpfalz: „Tracht im Blick“

Im Laufe des Jahres 2016 von Frühjahr bis Herbst zeigt die Ausstellungsreihe im Bezirk Oberpfalz die "Tracht im Blick". Einen weitreichenden Blick auf die Tracht werfen in diesem Jahr insgesamt 16 Museen in der Oberpfalz.

Weiterlesen

Výstavní projekt 2016 v Horní Falci: "Kroje v centru pozornosti"

V průběhu roku 2016 od jara do podzimu ukáže výstavní řada Horní Falce "Kroje v centru pozornosti". Dalekosáhlý pohled na kroje nabídne v tomto roce celkem 16 muzeí v Horní Falci.

Číst dále (v NJ)

Kultur-News • Kulturní novinky

Trägerverein des Festivals Mitte Europa stellt Antrag auf Insolvenz

Der Verein »Mißlareuth 1990. Mitte Europa« e. V. – Trägerverein des Festival Mitte Europa – sah sich angesichts der anhaltend angespannten finanziellen Situation gezwungen, am 24. Februar 2016 beim Amtsgericht Dresden den Antrag auf Insolvenz zu stellen. Sämtliche Anliegen oder Rückfragen können schriftlich an den Vereinsvorstand gerichtet werden: Tomáš Kábrt (Vorstandsvorsitzender) service@festival-mitte-europa.com.

Zřizovatelský spolek festivalu Mitte Europa požádal o insolvenční řízení

Spolek »Mißlareuth 1990. Mitte Europa« e. V. – zřizovatelský spolek festivalu Mitte Europa - byl z důvodů neudržitelné finanční situace nucen podat 24. února 2016 u městského soudu v Drážďanech návrh na insolvenční řízení. Veškeré dotazy mohou být písemně zasílány předsednictvu spolku: Tomáš Kábrt (předseda předsednictva) service@festival-mitte-europa.com.

PARTNERaktiv

Ehemalige Grenzpolizisten der ČSSR gesucht

Das Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham veranstaltet im Juli ein Praxisseminar, bei dem die Schüler an ehemaligen Eisernen Vorhang entlangradeln. Zuvor möchte das Gymnasium ein Zeitzeugengespräch mit ehemaligen Grenzlern veranstalten. Hierzu werden Grenzpolizisten der ČSSR gesucht, um den Schülern aus eigenen Erfahrung von der Zeit des Eisernen Vorhangs berichten zu können.

Bitte melden Sie sich beim CeBB.

Hledají se bývalí příslušníci pohraniční stráže

Gymnázium Joseph-von-Fraunhofer v Chamu pořádá v červenci praktický seminář, při kterém pojedou školáci podél bývalé železné opony na kolech. Předtím chce gymnázium pořádat rozhovory s očitými svědky. Proto hledá bývalé přislušníky pohraniční stráže, aby vyprávěli o vlastních zkušenostech v době železné opony.

Prosím hlaste se v CeBB.
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,45 MB / 3,65 MB