Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Forum Junge Kunst in Regensburg

Nach der Ausstellung im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee in der Zeit vom 19.06. bis zum 27.09.2015 wandern die Kunstwerke nun in die Städtische Galerie "Leerer Beutel" in Regensburg. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, den 18.12.15.

Weiterlesen

Fórum Mladé umění v Řeznu

Po výstavě v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, která se konala v období mezi 19. 6. a 27. 9. 2015, putují umělecká díla do Městské galerie "Leerer Beutel" v Řeznu. Zahájení výstavy je v pátek 18. 12. 2015.

Pokračovat

PARTNERaktiv

Susanna Roth-Übersetzungswettbewerb 2016

Die Tschechischen Zentren und die Literatursektion des Instituts der Künste – Theaterinstitut (IDU) schreiben eine neue Runde des internationalen Wettbewerbs für junge Übersetzer aus. Der Wettbewerb ist nach der angesehenen Schweizer Bohemistin und Übersetzerin Susanna Roth (1950–1997) benannt, die sich in bedeutendem Maße um die Verbreitung der tschechischen Gegenwartsliteratur im Ausland verdient gemacht hat.

Weiterlesen

Překladatelská soutěž Susanny Rothové 216

Česká centra a literární sekce Institutu umění - divadelní institut vypisují nové kolo mezinárodní soutěže pro mladé překladatele. Soutěž je pojmenována podle uznávané švýcarské bohemistky a překladatelky Susanny Rothové (1950-1997), která se významnou měrou zasloužila o šíření současné české literatury v cizině.

Pokračovat (v NJ)

PARTNERaktiv

Parlamentsstipendium im Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik

Bis zum 10. Januar können Bewerbungen für ein Stipendium in Höhe von 10.000 Tschechische Kronen eingereicht werden. Das Praktikum findet in den Monaten März und April des Jahres 2016 statt (Verlängerung um 1 Monat möglich). Voraussetzungen sind: deutsche Staatsangehörigkeit, Bachelor-Hochschulabschluss, partielle Kenntnis der tschechischen Sprache, jünger als 30 Jahre zum Beginn des Stipendiums.

Weiterlesen

Parlamentní stipendium do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Až do 10. ledna lze podávat přihlášky na stipendium ve výši 10.000 Kč. Praktikum se uskuteční v měsících březen a duben roku 2016 (lze prodloužit o jeden měsíc). Podmínkami jsou: německá státní příslušnost, ukončené bakalářské studium, částečná znalost českého jazyka a věk méně než 30 let k začátku stipendia.

Pokračovat (v NJ) 

PARTNERaktiv

Grundschule in Horní Bříza sucht eine Schulpartnerschaft

Die Masaryk-Grundschule in Horní Bříza (Ober Birken) nördlich von Pilsen sucht zum 125. Jahrestag ihres Bestehens eine Schulpartnerschaft mit einer bayerischen Schule.

Interessierte Schulen können sich direkt an Frau Ivana Skalová wenden (ivana.skal@seznam.cz).

Základní škola v Horní Bříze hledá školní partnerství

Masarykova základní škola v Horní Bříze severně od Plzně hledá ke 125. výročí své existence školní partnerství s některou bavorskou školou.

Zájemci se mohou obrátit přímo na paní Ivanu Skalovou (ivana.skal@seznam.cz).

PARTNERaktiv

Der Verein Gryspek sucht Partner auf dt. Seite

Der Verein GRYSPEK besorgt für die römisch-katholische Pfarrei Kralovice Finanzmittel für Arbeiten an der Kirche hl. Peter und Paul in Kralovice. Es besteht die Möglichkeit, Finanzmittel aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Freistaat Bayern - Tschechische Republik, Ziel ETZ2014-2020 für die Fortführung der Restaurierungsarbeiten der Kirche in Kralovice zu erhalten. Hierzu wird ein Partner auf deutscher Seite gesucht.

Anfragen werden vom CeBB entgegengenommen.

Spolek Gryspek hledá partnera na německé straně

Spolek GRYSPEK intenzivně obstarává finanční prostředky na práce v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích pro římskokatolickou farnost Kralovice. Je zde možnost získat finanční prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Svobodného státu Bavorsko - Česká republika, Cíl ETZ 2014 - 2020 na pokračování restaurátorských prací a oprav kralovického kostela. K tomu je hledán na německé straně partner.

Dotazy prosím směřujte na CeBB.

Kultur-News • Kulturní novinky

Führungswechsel beim Festival Mitte Europa

Der Musiker und Kulturmanager Johannes Weiss wird neuer Künstlerischer Leiter beim Festival Mitte Europa. Am 26. November bestätigte der Vorstand des Festival-Trägervereins die Neubesetzung der Stelle. Weiss folgt auf Manfred Schmidt, der im vergangenen Sommer mit der Durchführung des deutsch-tschechischen Kulturprojekts betraut worden war und sein Amt im Oktober aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hat.

Weiterlesen

Změna uměleckého vedení Festivalu uprostřed Evropy

Hudebník a kulturní manažer Johannes Weiss se stal novým uměleckým ředitelem Festivalu uprostřed Evropy- Mitte Europa. Obsazení této pozice potvrdilo 26. listopadu 2015 předsednictvo festivalového spolku. Weiss nahradil Manfreda Schmidta, který byl v létě tohoto roku pověřen realizací tohoto česko-německého kulturního projektu a který dal v říjnu z osobních důvodů k dispozici svůj post.

Číst dále

PARTNERaktiv

Careerday an der OTH Amberg-Weiden

Studenten sind eine hart umkämpfte Zielgruppe, wenn es gilt, neues Personal zu rekrutieren. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden veranstaltet am 11. Mai 2016 in Amberg den nächsten careerday. Der careerday bietet Firmen die Möglichkeit, sich als potentielle Arbeitgeber für die Nachwuchskräfte der Hochschule vorstellen. Noch bis zum 15. Januar werden Anmeldungen entgegengenommen. 

Weiterlesen

Careerday na Východobavorské technické vysoké škole Amberg-Weiden

Studenti jsou cílovou skupinou, o kterou se všichni tvrdě perou, pokud se jedná o rekrutování nového personálu. Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden pořádá dne 11. května 2016 v Ambergu další tzv. "careerday". Tato akce nabízí firmám možnost prezentovat se před studenty jako možný zaměstavatel. Přihlášky lze posílat do 15. ledna.

Pokračovat (v NJ) 

Kultur-News • Kulturní novinky

Konzertgutscheine für die Wurzer Sommerkonzerte

Die Organisatioren der Wurzer Sommerkonzerte bitten um Spenden für den Fortbestand der WURZER SOMMERKONZERTE: Jede noch so kleine Spende, jedes neue Mitglied im Freundeskreis und jeder neue Konzert­gast zählt, damit die WURZER SOMMERKONZERTE auch weiterhin ein fester Bestandteil im Oberpfälzer Kulturkalender bleiben und das kulturelle Leben in der Region bereichern. 
Ein exklusives Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie, vielleicht auch eines „in letzter Minute“, sind Gutscheine für ein Konzert nach Wahl in der nächsten Saison. Beim Erwerb von zehn Gutscheinen erhält der Käufer einen kostenlos dazu, bei fünf Gutscheinen ermäßigt sich der Preis.

Weiterlesen

Poukazy na Wurzské letní koncerty

Organizátoři Wurzských letních koncertů prosí o pomoc pro pokračování WURZSKÝCH LETNÍCH KONCERTŮ: každá finanční pomoc, každý nový člen v kruhu přátel a každý další host se počítá, aby WURZSKÉ LETNÍ KONCERTY mohli i nadále obohacovat kulturní život v regionu a zůstali tak nadále v hornofalckém kulturním kalendáři.
Exkluzivním vánočním dárkem pro přátele a rodinu, možná "na poslední chvíli", jsou poukazy na koncert dle vlastního výběru na další sezónu. Při zakoupení deseti poukazů získá kupující další poukaz zdarma, při zakoupení pěti poukazů se poskytuje sleva.

Pokračovat (v NJ)
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,44 MB / 3,65 MB