Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Veranstaltungen im November

Im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee kann von Winterschlaf keine Rede sein. Im November ist ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten:

Pořádané akce v listopadu

V Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee ještě rozhodně nemůže být řeč o zimním spánku. V listopadu se nabízí velmi zajímavý a pestrý program:
 

Centrum Bavaria Bohemia

Noch 2 Kulturtouren in diesem Jahr

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veranstaltet in diesem Jahr noch zwei Kulturtouren nach Pilsen.

Für beide Veranstaltungen können noch Anmeldungen entgegengenommen werden. 

Ještě 2 cesty za kulturou v tomto roce

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pořádá v tomto roce ještě dvě cesty za kulturou do Plzně.

Na obě akce je ještě možné se přihlásit.

Centrum Bavaria Bohemia

Praktikant(in) gesucht

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee bietet jungen Menschen die Möglichkeit wertvolle Erfahrungen in grenzüberschreitenden Projekten zu sammeln. Für das zweite Quartal des Jahres 2016 (vom 01.04. - 30.06.16) wird ein/e neue/r Praktikant/in gesucht.

Weiterlesen

Hledá se praktikant(ka)

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nabízí mladým lidem možnost nasbírat cenné zkušenosti v přeshraničních projektech. Pro druhou čtvrtinu roku 2016 (od 1. 4. - 30. 6. 2016) se hledá nový/á praktikant/ka.

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Euregio Egrensis Preisverleihung am 14.11.15

Jährlich verleihen die drei Arbeitsgemeinschaften der EUREGIO EGRENSIS gemeinsam den EUREGIO-EGRENSIS-Preis für besondere Verdienste in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die diesjährige Preisverleihung findet am 14.11.2015 im Kulturzentrum in Eibenstock (Erzgebirgskreis) statt.

Weiterlesen

Udílení cen Euregio Egrensis 14. 11. 2015

Každým rokem udělují společně tři pracovní skupiny EUREGIA EGRENSIS Cenu EUREGIO EGRENSIS za zvláštní zásluhy v přeshraniční spolupráci. Letošní udílení cen se koná 14. 11. 2015 v Kulturním centru v Eibenstocku (Krušnohorský okres).

Číst dále

PARTNERaktiv

Wettbewerbs-Ausschreibung "Junge Kunst 2016"

Der Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Passau und der Sparkasse Passau veröffentlichten eine Wettbewerbs-Ausschreibung mit dem Titel "Junge Kunst 2016". Ziel dieses Projektes ist es, auf die junge Kunstszene der drei aneinander grenzenden Länder durch Ausstellung und Dokumentation aufmerksam zu machen und den Künstlerinnen und Künstlern damit den Einstieg in das Kunstgeschehen zu ermöglichen. Bewerbungsschluss ist am 10. Februar 2016.

Weiterlesen

Vyhlášení soutěže "Junge Kunst 2016" (Mladé umění 2016)

Sdružení výtvarných umělců v Dolním Bavorsku ve spolupráci s Uměleckým spolkem Pasov a Spořitelnou Pasov uveřejnili vyhlášení soutěže s názvem "Junge Kunst 2016" (Mladé umění 2016). Cílem tohoto projektu je upozornit na mladou uměleckou scénu tří příhraničních zemí pomocí výstav a dokumentací, a umožnit tak umělcům a umělkyním vstup do uměleckého dění. Konec přihlášek je 10. února 2016.

Číst dále

PARTNERaktiv

Ausschreibung Kulturpreis 2016 der Ritter-Stiftung

Ab sofort läuft die Ausschreibung für den Kulturpreis der Dr. Franz und Astrid Ritter-Stiftung für Bildende Kunst 2016. Der Preis richtet sich an niederbayerische Künstler und ist für die Region einzigartig mit seinem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro.

Weiterlesen

Vyběrové řízení na kulturní cenu 2016 Nadace Astrid Ritter

S okamžitou platností běží výběrové řízení na kulturní cenu Dr. Franze a Nadace Astrid Ritter pro Výtvarné umění 2016. Cena se zaměřuje na dolnobavorské umělce a je pro region jedinečná svou peněžní odměnou ve výši 15 000 eur.

Číst dále (v NJ)

PARTNERaktiv

Der Verein Gryspek sucht Partner auf dt. Seite

Der Verein GRYSPEK besorgt für die römisch-katholische Pfarrei Kralovice Finanzmittel für Arbeiten an der Kirche hl. Peter und Paul in Kralovice. Es besteht die Möglichkeit Finanzmittel aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit, Freistaat Bayern - Tschechische Republik, Ziel ETZ 2014-2020 für die Fortführung der Restaurierungsarbeiten der Kirche in Kralovice zu erhalten. Hierzu wird ein Partner auf deutscher Seite gesucht.

Anfragen werden vom CeBB entgegengenommen.

Spolek Gryspek hledá partnera na německé straně

Spolek GRYSPEK intenzivně obstarává finanční prostředky na práce v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích pro římskokatolickou farnost Kralovice. Je zde možnost získat finanční prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Svobodného státu Bavorsko - Česká republika, Cíl ETZ 2014 - 2020 na pokračování restaurátorských prací a oprav kralovického kostela. K tomu je hledán na německé straně partner.

Dotazy prosím směřujte na CeBB.

Kultur-News • Kulturní novinky

Europaball am 21.11.15 in Pilsen

Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres Pilsen 2015 findet am Samstag, 21.11.15 der repräsentative Galaabend "Europaball 2015" statt, der die  Besucher auch aus gesellschaftlicher Sicht an Europa und seine Kultur erinnert. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) erhielt für Gäste aus Bayern ein Kartenkontingent für den Kleinen Saal, in dem Swing geboten sein wird.

Weiterlesen

Ples Evropy 21. 11. 2015 v Plzni

Na ukončení významného roku 2015 se bude v sobotu 21. 11. 2015 konat významná reprezentační a společenská akce ''Ples Evropy'', která návštěvníkům připomene Evropu a její kulturu i ze společenské stránky. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) získalo pro hosty z Bavorska kontingent karet do Malého sálu, ve kterém se bude hrát swing.

Číst dále

PARTNERaktiv

Kontaktbörse TANDEM

Die Gemeinnützige Organisation INSTAND mit Sitz in Prag und einer zweiten Niederlassung in Karlovy Vary sucht eine gemeinnützige Organisation, die mit Menschen, vor allem mit Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen mit Behinderung arbeitet. 
Weiterlesen

Die Berufs- und Fachschule in Pilsen sucht eine ähnliche Schule in Deutschland, die in der Nähe der Grenze zur Tschechischen Republik liegt, zwecks Schulpartnerschaft.
Weiterlesen

Kontaktní databáze TANDEM

INSTAND, z.ú. se sídlem v Praze a pobočkou v Karlových Varech hledá neziskovou organizaci, která pracuje s lidmi s postižením - zejména s mladistvými.
Číst dále

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň hledá podobnou školu v SRN blíže k našim hranicím k programu podpory odborných praxí a navázání školního partnerství.
Čísl dále
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,45 MB / 3,64 MB