Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Zug zur Kultur fährt bis zum 27.09.15

Nur noch an 8 Wochenendtagen begibt sich der Zug zur Kultur aus Regensburg in die Kulturhauptstadt Europas 2015 - nach Pilsen. Am Sonntag, 27.09.15 findet die letzte Fahrt statt. Das Kulturprogramm der kleinen Bühne im Zug gibt es auf www.bbkult.net.

Weiterlesen

Vlak za kulturou jezdí do 27. 9.

Již jen po 8 víkendových dní se bude Vlak za kulturou vydávat z Řezna do Evropského hlavního města kultury 2015 - Plzně. V neděli 27. 9. se uskuteční poslední jízda. Kulturní program malého jeviště ve vlaku najdete na stránkách www.bbkult.net.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Neuer Flyer der Kulturstiftung Bavaria Bohemia

Die Kulturstiftung Bavaria Bohemia, die bereits seit 2013 besteht und das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ideell und materiell unterstützt, hat einen neuen Flyer herausgebracht.

Die Kulturstiftung vertieft durch ihre Arbeit das Kulturleben, unterstützt Kulturschaffende und trägt zur Völkerverständigung sowie zum Abbau von gegenseitigen Vorbehalten bei.

Stärken auch Sie durch eine Spende die Rolle des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Kultur- und Informationsdrehscheibe im bayerisch-tschechischen Nachbarraum, der immer mehr zusammenwächst und unsere Region wieder in die Mitte Europas rückt! 

Die Flyer können im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee abgeholt werden. 

Nový leták Kulturní nadace Bavaria Bohemia

Kulturní nadace Bavaria Bohemia, která existuje již od roku 2013 a ideově a materiálně podporuje činnost Centra Bavaria Bohemia (CeBB), vydala nový leták.

Kulturní nadace svou činností prohlubuje kulturní život, podporuje kulturní aktéry a přispívá k porozumění národů a odbourání vzájemných předsudků.

Podpořte také Vy svým příspěvkem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), jakožto kulturní a informační točnu česko-bavorského příhraničního prostoru, který se stále více sžívá a náš region posouvá zpět do středu Evropy!

Letáky jsou k vyzvednutí v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

Centrum Bavaria Bohemia

Literatur in Wanderstiefeln

Bei ihrem letzten gemeinsamen Arbeitstreffen im Centum Bavaria Bohemia in Schönsee hat das Organisationsteam von „Literatur in Wanderstiefeln“ die Planungen erfolgreich abgeschlossen. Bei den Autorinnen und Autoren vom Ostbayerischen Schriftstellerverband und ihren westböhmischen Kolleginnen und Kollegen freut man sich auf das außergewöhnliche Projekt. Die Route steht bis ins Detail.

Weiterlesen

Literatura v pohorkách

Při svém posledním pracovním setkání v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee završil organizační tým projektu „Literatura v pohorkách“ plánovací fázi. Autoři a autorky východobavorského spolku spisovatelů a jejich západočeští kolegové a kolegyně se již těší na tento výjimečný projekt. Trasa je již naplánována do detailu.

Číst dále

Centrum Bavaria Bohemia

Grenzüberschreitende Infotour für Musiker nach Pilsen

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veranstaltet am Samstag, 19.09.15 eine Infotour für Musiker aus Bayern und Tschechien nach Pilsen, bei der noch Plätze frei sind. Mitglieder von Bands der Genres Rock, Blues und Jazz mit allen Schattierungen bekommen die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Pilsner Musikszene mit ihren vielen Live-Clubs zu werfen und mit Clubbetreibern und Bookern über Auftrittsmöglichkeiten zu sprechen. Abends treffen sich alle zur Livemusik im Zach’s Pub. Nebeneffekt der Tour ist, dass Musiker der beiden Nachbarländer Kontakte knüpfen und sich austauschen können. Ansprechpartner im CeBB ist David Vereš, Tel. 09674 – 92 48 79, Mail: david.veres@cebb.de

Weiterlesen

Přeshraniční Infotour pro hudebníky do Plzně

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pořádá v sobotu 19. 9. 2015 informativní zájezd pro hudebníky z Česka a Bavorska do Plzně, na kterém jsou stále ještě volná místa. Členové kapel hrajících rock, blues a jazz všech odstínů získají možnost nahlédnout za kulisy plzeňské hudební scény s jejími četnými kluby a popovídat si s jejich provozovateli o možnostech vystupování. Večer se všichni sejdou u živé hudby v Zach´s Pubu. Vedlejším efektem zájezdu je, že mohou hudebníci obou zemí navázat nové kontakty a vzájmeně si vyměnit své zkušenosti.
Kontaktní osobou v CeBB je David Vereš, tel. 0049 9674 92 48 79, mail: david.veres@cebb.de.

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Projekt "donumenta" für Zusammenarbeit der Donaustädte

Regensburg – Im Rahmen des Treffens der Bürgermeister aus Ingolstadt, Passau, St. Pölten, Wien, Ulm und Regensburg im Regensburger Rathaus sprach sich die "donumenta" für eine intensive und professionelle Zusammenarbeit der Donaustädte im Bereich der Kunst und Kultur aus.

Weiterlesen

Projekt "donumenta" pro spolupráci měst ležících na Dunaji

Řezno - V rámci setkání starostů měst Ingolstadt, Pasov, St. Pölten, Vídeň, Ulm a Řezno na radnici v Řezně se "donumenta" vyslovila pro intenzivní a profesionální spolupráci měst ležících na Dunaji v oblasti umění a kultury.

Číst dále

PARTNERaktiv

Deutsche Schule Prag feiert 25-jähriges Jubiläum

Bereits seit 25 Jahren bietet die Deutsche Schule Prag Kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren eine exzellente Ausbildung „Made in Germany“ in der Tschechischen Republik. Die angesehene Lehranstalt wird von Schülern aus Tschechien, Deutschland und weiteren Ländern besucht. Die Absolventen der Schule setzen ihre Ausbildung an bedeutenden Universitäten weltweit fort und entwickeln sich zu erfolgreichen Führungskräften und Spezialisten in ihren Fachbereichen. Die Schule bietet außerdem ein überdurchschnittlich gutes Angebot im Bereich des Sprachunterrichts.

Weiterlesen

Německá škola v Praze slaví 25. výročí svého založení

Již 25 let nabízí Německá škola v Praze excelentní vzdělání „Made in Germany“ dětem ve věku 3–18 let. Prestižní školu navštěvují žáci z ČR, Německa i dalších zemí. Absolventi dále pokračují ve studiu na významných světových univerzitách a poté se z nich stávají úspěšní vedoucí pracovníci a specialisté ve svém oboru. Škola mimo jiné poskytuje nadstandardní nabídku v oblasti jazykového vzdělání.

Číst dále

PARTNERaktiv

Bayhost - aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien

Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2016/17 für Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Promotions-, Aufbau- oder Postgraduierten-Studiums an einer bayerischen Hochschule. Zudem können auch einjährige Forschungsaufenthalte in Bayern im Rahmen einer Promotion im Heimatland gefördert werden. Das Stipendium wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zwei Mal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden. 

Die Bewerbungsfrist ist der 
1. Dezember 2015 (Eingangsstempel).

Weiterlesen

Bayhost - aktuální nabídka ročních stipendií

Roční stipendia Svobodného státu Bavorsko na rok 2016/2017 pro studenty z Bulharska, Chorvatska, Polska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Česka, Ukrajiny a Maďarska.

Stipendium slouží k pokrytí nákladů doktorského studia na bavorské vysoké škole. Navíc mohou být z peněz hrazeny také roční výzkumné pobyty v Bavorsku v rámci doktorského studia. Stipendium je nejprve poskytnuto na jeden rok a na základě žádosti může být maximálně dvakrát prodlouženo (na celkovou dobu 3 let).

Lhůta pro přihlašování je do 1. 12. 2015 (datum doručení přihlášky).

Číst dále

PARTNERaktiv

GFPS Stipendien

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS e.V.) vergibt auch im Sommersemester 2016 Stipendien für Studiensemester und Praktika in Tschechien.

Fragen sowie die Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 31.10.2015 an Lenka Jansová - lenka.jansova@gfps.cz

Weitere Informationen unter www.gfps.org

Stipendia GFPS

Společnost pro studentskou výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS e. V.) nabízí také v letním semestru 2016 stipendia pro jednosemestrální studium a stáže v České repiblice.

Dotazy a podklady nutné k přihlášení zasílejte do 31. 10. 2015 Lence Jansové - lenka.jansova@gfps.cz

Další informace na adrese www.gfps.org

PARTNERaktiv

Tandem / Gemeinde Flossenbürg sucht...

Die Gemeinde Flossenbürg sucht junge Leute aus Tschechien, die sportiv aktiv sein wollen oder sich in Verbindung mit der KZ-Gedenkstätte an Projektarbeiten beteiligen wollen.

Nähere Information und Kontaktdaten finden Sie unter: http://bit.ly/1KmclF7

Tandem / obes Flossenbürg hledá...

Obec Flossenbürg hledá českou mládež, která ráda sportuje, nebo by se chtěla podílet na projektech týkajících se památníků koncentračních táborů.

Další informace a kontaktní údaje naleznete zde: http://bit.ly/1CRxvLG

PARTNERaktiv

Umweltbildungszentrum PROUD sucht Mitarbeiter

Das Umweltbildungszentrum PROUD (auf tschechisch Strom) in Horažďovice (am Fluss Otava, 17 km nordwestlich von Sušice) sucht neuen Mitarbeiter / neue Mitarbeiterin (deutschsprachig) mit Interesse an Umweltthemen (Landwirtschaft, Energien, Stadt als Organismus, Wildnisschutz).

Interessenten melden sich bitte im CeBB. 

Centrum životního prostředí PROUD hledá spolupracovníky

Envirocentrum PROUD v Horažďovicích (u řeky Otavy, 17 km severozápadně od Sušice) hledá nového zaměstnance / novou zaměstnankyni (mluvící plynně německy) se zájmem o enviromentální témata (hospodářství, energie, město jako organismus, ochrana divoké přírody).

Zájemci nechť se hlásí v CeBB.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,45 MB / 3,65 MB