Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

10. Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht in Weiding

Am letzten Augustsamstag ist im Schönseer Land wieder Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht. Bavaria Bohemia e.V. lädt Volksmusik- und Tanzfreunde am Samstag, 29.08.15 zur bereits 10. Bayerisch-Böhmischen Musik- und Biernacht nach Weiding ein. In den drei Gasthäusern "Zur Post", "Zum Frauenstein" und im "Weidinger Hof" spielen ab 20 Uhr abwechselnd drei bayerische und drei böhmische Kapellen zur Unterhaltung der Gäste.
Weiterlesen 

10. Česko-bavorská noc s hudbou a pivem ve Weidingu

Poslední srpnovou sobotu bude v regionu Schönsee opět Česko-bavorská noc s hudbou a pivem. Spolek Bavaria Bohemia e.V. zve přátele lidové muziky a tance v sobotu 29. 8. 2015 na v pořadí již 10. Česko-bavorskou noc s hudbou a pivem ve Weidingu. Ve třech hostincích "Zur Post", "Zum Frauenstein" a "Weidinger Hof" budou od 20.00 hod. pro pobavení hostů střídavě hrát tři české a tři bavorské kapely.
Další informace

Kultur-News • Kulturní novinky

Kultur-Reiseführer Pilsen

Im Ohetaler Verlag ist ein Kultur-Reiseführer für die Kulturhauptstadt 2015 Pilsen erschienen.
Der Kultur-Reiseführer hilft, sich in Pilsen zurechtzufinden. Er beschreibt einen Rundgang in der historischen Altstadt und die meisten Häuser sind mit ihren Besonderheiten farbig abgebildet. So können Eltern mit ihren Kindern ein Suchspiel machen und nach den Bildern im Kutur-Reiseführer den Ritter Žumbera suchen oder den Kopf eines Engelchens, dessen Berührung Glück bringen soll. Der Kultur-Reiseführer Pilsen ist als 10. Band in der Reihe "Do schau her" erschienen.
Weiterlesen 

Kulturní průvodce Plzní

V nakladatelství Ohetaler Verlag byl vydán Kulturní průvodce Plzní - Evropským hlavním městem kultury 2015.
Kulturní průvodce pomáhá návštěvníkům zorientovat se v Plzni. Popisuje procházku historickým centrem města a většina zajímavých domů je znázorněna barevně. Tak mohou rodiče s dětmi formou hry hledat s pomocí obrázků v Kulturním průvodci rytíře Žumberu nebo hlavu andělíčka, jehož pohlazení přináší štěstí.
Kulturní průvodce Plzní vyšel jako 10. svazek v rámci cyklu "Do schau her" (Podívej).
Další informace

PARTNERaktiv

Bohemicum - Mit Tschechisch punkten

Mit dem Bohemicum Regensburg-Passau wird den Teilnehmern eine deutschlandweit einmalige studienbegleitende Ausbildung ermöglicht, die neben soliden Kenntnissen der tschechischen Sprache Lehrveranstaltungen zur Landes- und Kulturkunde anbietet. Hinzu kommen fachspezifische Veranstaltungen der Juristischen, Wirtschaftswissenschaftlichen und Philosophischen Fakultäten. Das Zusatzstudium beginnt am 21.09.15. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Anmeldung ist noch bis 31.08.15 möglich.
Weiterlesen

Bohemicum - S češtinou máte body navíc

Bohemicum Regensburg-Passau nabízí zájemcům z Německa jedinečné nástavbové studium, v jehož rámci získají kromě znalostí češtiny také možnost navštěvovat kurzy o sousední zemi a její kultuře, které jsou doplněny přednáškami z oborů právnické, ekonomické a filosofické fakulty. Studium bude zahájeno 21. 9. 2015. Předchozí znalost češtiny není nutná. Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2015.
Další informace

PARTNERaktiv

Gastfamilie für Schülerin aus Tschechien gesucht

Katka, eine 16-Jährige Schülerin aus Pilsen wird im nächsten Schuljahr von September bis Juni das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Schwandorf besuchen und sucht noch nach einer Gastfamilie in Schwandorf oder Umgebung. Ein Stipendium mit einem Beitrag zur Unterkunft wird sie erhalten.
Wer weiterhelfen kann, meldet sich bitte beim CeBB.

Hledá se hostitelská rodina pro studentku z Čech

Katka, 16letá studentka z Plzně, bude příští školní rok od září do konce června studovat na Carl-Friedrich-Gaußově gymnáziu ve Schwandorfu a stále hledá hostitelskou rodinu ze Schwandorfu a okolí. Katka obdrží stipendium, jehož součástí je také příspěvek na ubytování pro hostitelskou rodinu.
Kdo by mohl pomoci, ať se přihlásí v CeBB.

PARTNERaktiv

Info aus der Deutsch-Tschechischen Kontaktdatenbank / Tandem

Die Gemeinde Flossenbürg sucht junge Leute, die sportiv aktiv sein wollen oder sich in Verbindung mit der KZ-Gedenkstätte an Projektarbeiten beteiligen wollen.
Weiterlesen

Informace z Česko-německé kontaktní databáze / Tandem

Obec Flossenbürg hledá českou mládež, která ráda sportuje, nebo by se chtěla podílet na projektech týkajících se památníků koncentračních táborů.
Další informace

PARTNERaktiv

Befragung zur Deutsch-Tschechischen Nachbarschaft

Frau Marcela Brabáčová, Leiterin des Kultur- und Tourismusreferats der Stadt Cheb/Eger, führt zurzeit eine Studie der Deutsch-Tschechischen Nachbarschaft durch. Hierzu bittet sie um Teilnahme an einer Befragung (bis zum 15.08.).
Weiterlesen

Anketa na téma česko-německého sousedství

Paní Marcela Brabáčová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu města Chebu, v současné době provádí studii na téma česko-německého sousedství. V souvislosti s ní prosí o účast na anketě (do 15. 8.).
Další informace

PARTNERaktiv

Bayerisches Fernsehen sucht Tschechen für Filmdreh

Für die interkulturelle Fernsehreihe "Bayern isst bunt" wird im September ein Film über tschechische Küche, tschechisches Brauchtum und Kultur in Bayern gedreht. Die Aufnahmen werden in der tschechischen Community in Nürnberg entstehen. Hierfür sucht das Bayerische Fernsehen Tschechen, die Interesse an der tschechischen Küche und Kultur haben. Zudem möchte das Fernsehteam bei einem tschechischen Kultur -, Sport-, oder Familienfest (Taufe, Hochzeit etc.) in Bayern dabei sein, wobei eine kulinarische Umrahmung nicht fehlen sollte.
Interessenten melden sich bitte im CeBB.

Bavorská televize hledá Čechy pro filmové natáčení

V září se bude konat natáčení filmu o české kuchyni, českých zvycích a kultuře v Bavorsku, který bude součástí interkulturního televizního seriálu "Bayern isst bunt" (Bavorsko jí pestře). Natáčení proběhne v české komunitě v Norimberku. Pro natáčení hledá Bavorská televize vhodné kandidáty z řad Čechů, kteří se zajímají o českou kuchyni a kulturu. Televizní štáb by se chtěl účastnit mimo jiné také nějaké kulturní, sportovní akce nebo rodinné oslavy v Bavorsku (křtiny, svatba, atd.), při nichž by neměl chybět kulinářský rozměr.
Zájemci se mohou hlásit v CeBB.

Kultur-News • Kulturní novinky

Bayerisch und Böhmisch Eisenstein wollen eine gemeinsame Grundschule

Der Bürgermeister von Bayerisch Eisenstein Charly Bauer kam auf die Idee, dass Železná Ruda auf der tschechischen und Bayerisch Eisenstein auf der deutschen Seite der Grenze eine gemeinsame Grundschule haben sollten. Die ersten Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Tschechien werden wohl schon ab September nächsten Jahres zusammen die Schulbank drücken. Derzeit wird die Projektfinanzierung geklärt.
Weiterlesen

Železná a Bavorská Ruda chtějí společnou základní školu

Starosta Bavorské Rudy Charly Bauer přišel s nápadem, aby Železná Ruda na české a Bavorská Ruda na německé straně hranice měly společnou základní školu. První školáci z Čech a Německa zasednou společně do lavic zřejmě už příští rok v září. Nyní se řeší financování projektu.
Další informace

Kultur-News • Kulturní novinky

Rockiges Chodenfest

Das Domažlicer Open-Air-Festival Chodrockfest ist seit 2011 in der tschechichen Festival-Landschaft verankert. Die Chodenmetropole Domažlice ist jeden August Schauplatz dieses Festivals und das Datum deckt sich immer zum Teil mit dem Chodenfest. Im Jahr 2015 findet es zum 5. Mal statt, der Termin fällt auf den 14.-15. August.
Weiterlesen

Rockové Chodské slavnosti

Domažlický open-air festival Chodrockfest působí na české festivalové mapě od roku 2011. Chodská metropole, Domažlice, je dějištěm tohoto festivalu každý srpen a datum festivalu se vždy částečně překrývá s domažlickými Chodskými slavnostmi. V roce 2015 se koná 5. ročník a termín festivalu připadá na 14. – 15. srpna. 
Další informace

PARTNERaktiv

Modernes Theater Tirschenreuth sucht tschechisches Partnertheater

Das Moderne Theater Tirschenreuth hat vor, sich am Begleitprogramm der deutsch-tschechischen Landesausstelung zu Karl IV. zu beteiligen. Hierzu wird ein tschechisches Theater gesucht, das sich als Partner an einer geplanten Theateraufführung beteiligen möchte. Die Partnerschaft soll auch darüber hinaus bestehen und soll langfristig angelegt sein.
Interessierte Theater melden sich bitte im CeBB.
Weiterführende Informationen über die Landesausstellung 

Moderní divadlo Tirschenreuth hledá české partnerské divadlo

Moderní divadlo v Tirschenreuthu si předsevzalo, že se zúčastní doprovodného programu česko-německé Zemské výstavy Karel IV. K této příležitosti hledají české divadlo, které by mělo zájem, účastnit se plánovaného divadelního představení. Ze spolupráce by mělo vzejít partnerství, které by mohlo nabýt trvalého charakteru.
Divadla, která by měla o spolupráci zájem, se mohou hlásit v CeBB.
Další informace o Zemské výstavě 
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,45 MB / 3,65 MB