Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Sommerempfang und Sommerausstellung

Am 18. Juni trafen sich wieder über 120 Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Medien und öffentlichen Institutionen zum 9. Sommerempfang im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee.

Der Sommerempfang war traditionell auch wieder mit der Eröffnung der Sommerausstellung verbunden, die sich in diesem Jahr aus Arbeiten des Forums Junge Kunst zusammensetzt. Die von einer Fachjury ausgewählten 28 jungen Künstler aus Deutschland und der Tschechischen Republik erhielten im Centrum Bavaria (CeBB) in Schönsee für die kommenden drei Monate Raum für ihre Werke. Danach wandert die Ausstellung weiter in den Leeren Beutel nach Regensburg. Im April nächsten Jahres werden die Werke in der Studien- und Wissenschaftsbibliothek in Pilsen gezeigt.   

Weiterlesen

Letní setkání a letní výstava

18. června se setkalo přes 120 hostů z oblasti politiky, kultury, hospodářství, cestovního ruchu, vzdělávání, médií a veřejných institucí z českých a bavorských sousedních regionů na 9. Letním setkání v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

Letní setkání bylo již tradičně spojeno s vernisáží letní výstavy, letos Fórem Mladé uměníOdbornou porotou vybraných 28 mladých umělců z České republiky i Německa získalo v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee na příští tři měsíce prostor pro svá díla. Poté putuje výstava do galerie Leerer Beutel v Řeznu. V dubnu příštího roku budou díla vystavena ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni.   

Celý článek

Kultur-News • Kulturní novinky

Festival 9 Wochen Barock

Ende Juni startete ein großartiges Festival, das sich in der ganzen Pilsner Region abspielen wird.

9 Wochen Barock in 9 Regionen, das macht 73 Veranstaltungen mit Barockmusik, bildender Kunst und zugänglichen Barockdenkmälern, die weltweit einzigartig und charakteristisch für die Region Pilsen sind.

Weiterlesen

Die Übersicht der einzelnen Veranstaltungen finden Sie hier.

9 týdnů baroka

Koncem června se spustil velkolepý festival, který se bude odehrávat v celém Plzeňském kraji.

9 týdnů baroka v 9 regionech znamená 73 akcí s barokní hudbou, výtvarným uměním a zpřístupněnými barokními památkami, které jsou světovým unikátem charakteristickým pro Plzeňský kraj.

Celý článek

Programový přehled naleznete zde.

Kultur-News • Kulturní novinky

Zug zur Kultur

Ab dem kommenden Wochende ist der Zug zur Kultur wieder von Regensburg nach Pilsen unterwegs und bietet den Gästen zur Einstimmung auf die Kulturhauptstadt Europas 2015 ein abwechslungsreiches Programm.

Die Bauarbeiten auf der Strecke Schwandorf - Furth im Wald werden diesen Donnerstag, 02.07.15 beendet, und der Zug kann wieder Richtung Pilsen rollen.

Das aktuelle Programm der auftretenden Künstler für die nächsten 25 Fahrten gibt es hier.

Vlak za kulturou

Následující víkend opět vyráží Vlak za kulturou z Regensburgu do Plzně. Cestující se během jízdy mohou prostřednictvím pestrého programu naladit na návštěvu Evropského hlavního města kultury 2015.

Stavební úpravy na trase Schwandorf - Furth im Wald budou dokončeny již tento čtvrtek 2. 7. 2015 a vlak může bez překážek opět vyrazit na svou obvyklou trasu do Plzně.

Aktuální program vystupujících umělců na příštích 25 jízd naleznete zde.

PARTNERaktiv

Deutsch-tschechische Sommer-Camps

Im Sommer können deutsche und tschechische Kinder und Jugendliche ihre Ferien zusammen in deutsch-tschechischen Sommercamps verbringen. Drei dieser Camps stellen wir hier vor:

Deutsch-tschechisches Sommercamp im DEPO2015

Das DEPO2015 bietet für Ihre Kinder ein Sommerlager voller Kunst- und Handwerk an. Die Kinder können basteln, designen, gärtnern, in die Vergangenheit reisen, Ausflüge machen und spielen. Für deutsche Kinder besteht auch die Möglichkeit sich nur für einzelne Tage anzumelden.
Termine: 
  • 10. – 14.08.2015
  • 24. – 28.08.2015

Deutsch-tschechische Jugendbegegnung 
Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Pilsen veranstaltet zusammen mit dem Freizeitzentrum Radovánek ein Ferienlager in der Nähe von Pilsen mit abwechslungsreichem Programm wie Sportaktionen und herausfordernden Teamübungen. Ein Hochseilgarten gehört direkt zum Camp. Auch ein Lasergame-Battle wird möglich sein.
Termin:
  • 24. - 30.08.2015

Deutsch-Tschechisches Mediencamp
Die Jugendbildungsstätte Waldmünchen lädt Jugendliche aus Deutschland und Tschechien im Alter von 15 bis 20 Jahren zu einem Mediencamp unter dem Motto "cool Tour" ein. Die Teilnehmer lernen das nötige Handwerkszeug und produzieren in deutsch-tschechischen Workshop-Gruppen (Audio, Video, Foto, Marketing/Grafik) gemeinsam Medienprodukte. Mit dazu gehören natürlich auch Sprachanimation, Sport und Spiele, Partys im Schlosskeller und eine abschließende Live-Show, in der die Ergebnisse präsentiert werden. Grenzüberschreitende Freundschaften sind garantiert. 
Termin:
  • 20. - 27.08.2015 

Česko-německé letní tábory

V létě mohou české a německé děti a mládež trávit prázdniny spolu na česko-německých táborech. Zde představujeme tři tábory:

Česko-německý příměstský tábor v DEPO2015
Výtvarný a řemeslný tábor s němčinou pro děti ve věku 8-12 let. Tábor je určen jak pro úplné začátečníky v němčině, tak i pro pokročilé. Děti se aktivně setkají s němčinou, využije se prostor kreativní zóny DEPO2015, který nabízí zázemí pro různé aktivity.
Termíny: 
  • 10. – 14. 8. 2015
  • 24. – 28. 8. 2015

Pobytový česko-německý tábor
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň pořádá spolu se Střediskem volného času Radovánek letní tábor poblíž Plzně s rozmanitým programem, jako např. sportovní akce a týmové hry. K táboru patří také lanové centrum i možnost hry laser game.
Termín:
  • 24. - 30. 8. 2015

Česko-německý mediální kemp
Vzdělávací centrum pro mládež ve Waldmünchenu zve mládež ve věku od 15 do 20 let z Česka a Německa na mediální kemp s motem "cool Tour". Účastníci kempu 
se budou učit pracovat s potřebnými pomůckami a vytvoří v česko-německých workshopových týmech společné mediální projekty (audio, video, fotografie, marketing/grafika). K tomu samozřejmě patří také jazykové animace, sport, hry, párty v zámeckém sklípku a závěrečná Live-Show, na které budou prezentovány výsledky spolupráce. Přehraniční přátelství jsou zaručena.
Termín:
  • 21. - 27. 8. 2015 

PARTNERaktiv

Neue Ausgabe der Donau-Moldau-Zeitung

Die gerade erschienene Ausgabe der Donau-Moldau-Zeitung will den Lesern Themen vorstellen, die die Europaregion als Urlaubs- und Kulturregion zeigen. Schwerpunktthema ist eine Auswahl von Festivals, die im Sommer als Reiseziel interessant sind. Sie können die aktuelle Ausgabe unter dem Link direkt abrufen.

2015 ist das Jahr, in dem diverse Jubiläen gefeiert werden wie etwa 70 Jahre Kriegsende oder 60 Jahre Staatsvertrag Österreich. Hans Eibauer, ehemaliger Bürgermeister von Schönsee und Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), schildert aus persönlicher Sicht den Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren. Wie sehr dies schon Geschichte ist, zeigt die erfolgreiche Arbeit von Institutionen in der Europaregion: Vernetzungstreffen, wechselseitige Besuche und regelmäßige Wechsel des Vorsitzes über die früher stacheldrahtbelastete Grenze hinweg zeigen ein Bild neuer Normalität. Hierzu gehört auch, dass gemeinsame Projekte mit Mitteln der EU angeschoben werden, wie das neue Förderprogramm Ziel ETZ 2014-2020 zeigt. Auch der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte.

Nové vydání novin evropského regionu Dunaj-Vltava

Nové vydání novin Dunaj-Vltava představuje čtenáři témata, která ukazují Evropu jako místo vhodné pro dovolenou a kulturu. Hlavním tématem je výběr festivalů, které jsou zajímavým cílem letních toulek. Aktuální vydání můžete najít pod tímto odkazem.

Rok 2015 je rokem, kdy se slaví významná jubilea jako 70 let od konce války nebo 60 let Rakouské státní smlouvy. Hans Eibauer, bývalý starosta Schönsee a ředitel Centra Bavaria Bohemia (CeBB), líčí ze své osobní perspektivy pád železné opony před 25 lety. Jak dalece je tato doba již minulostí, ukazuje úspěšná práce institucí v Evropském regionu: partnerská setkání, vzájemné návštěvy a pravidelná výměna předsednictví napříč hranicí dříve symbolizovanou ostnatým drátem dokládají obraz o nové normalitě. K tomu patří také společné projekty realizované z prostředků EU, jak dokládá nový program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-2020. Také přeshraniční pracovní trh nyní slaví velké úspěchy.

Kultur-News • Kulturní novinky

Frühe nachbarsprachige Bildung

Die neue Online-Plattform www.nachbarsprachen-sachsen.eu wurde anlässlich der Tagung "Auf dem Weg zur Nachbarsprache von Anfang an in Sachsens Grenzregionen" offiziell freigeschaltet. Erstmals werden Eltern, Kita-Fachkräften und weiteren Interessierten damit gebündelt Informationen zur frühen nachbarsprachigen Bildung (nicht nur) in Sachsens Grenzregionen zur Verfügung gestellt.

Kitas, die Angebote zum Polnisch- bzw. Tschechischlernen unterbreiten oder grenzüberschreitende Kita-Partnerschaften aufbauen wollen, finden hier nicht nur vielfältige methodische Anregungen und ein umfangreiches Angebot an Spiel- und Lernmaterialien.

Raná výuka sousedních jazyků

Při příležitosti konference "Od začátku na cestě k jazyku sousedů v saských příhraničních regionech" byla spuštěna nová online platforma www.nachbarsprachen-sachsen.eu. Rodičům, pracovníkům jeslí a školek a dalším zájemcům platforma nabízí informace o rané výuce sousedních jazyků (nejen) saských příhraničních regionů.

Jesle a školky, které chtějí začít s výukou češtiny nebo polštiny, či chtějí navázat přeshraniční partnerství jeslí a školek, zde naleznou rozmanité metodické podněty a obsáhlou nabídku výukových materiálů.

Kultur-News • Kulturní novinky

Amazing Way

Amazing Way ist ein einzigartiges, multimediales Reiseprojekt – eine Expedition auf den Spuren jener historischen Expedition, welche in den Jahren 1465–1467 vom böhmischen König Georg Podiebrad ausgesendet wurde. Vor genau 550 Jahren sollte diese abenteuerliche Reise von Rittern aus Tschechien, Deutschland und Belgien durch ganz Europa die damaligen Herrscher für den Gedanken gewinnen, eine europäische Gemeinschaft zu gründen - einen Vorgänger der heutigen EU.

Die neuzeitliche Expedition möchte in den Jahren 2015–2017 die Gestalt von zehn europäischen Staaten festhalten, das Leben ihrer Bewohner, ihre Kultur, Architektur, Volksbräuche, Wallfahrtsorte, ihre Gastronomie usw. – all dies in Form von Dokumentarfilmen, Reiseberichten und Fotografien. Die besuchten Orte und erlebten Geschichten werden nahezu in Liveübertragung zu sehen sein, und zwar in Form einer Präsentation der Tagesetappen in sozialen Netzwerken.

Der Organisator sucht Personen, die sich auf irgendeine Weise an dieser Expedition beteiligen möchten, tausende schöne Orte erkunden, interessante Menschen treffen und die entstehenden Bild- und Textmatierialien durch ihre Anwesenheit, ihr Wissen oder ihre Erfahrungen bereichern wollen. Mehr Informationen auf den Webseiten www.amazingway.eu oder auf Facebook.

Amazing Way

Amazing Way je unikátní multimediální a cestovatelský projekt - expedice po stopách významné historické výpravy, vyslané českým králem Jiřím z Poděbrad v letech 1465 - 1467. Je to 550 let, co měla tato dobrodružná cesta rytířů celou Evropou za úkol získat tehdejší panovníky pro myšlenku vytvoření evropského společenství, předobraz dnešní EU. 

Novodobá expedice chce v letech 2015 - 2017 zachytit formou dokumentárních filmů, cestopisů a souborů fotografií současnou podobu deseti evropských států, život jejich obyvatel, kulturu, architekturu, lidové slavnosti, poutní místa, gastronomii atd. Zobrazení navštívených míst a zážitků účastníků takřka v přímém přenosu bude možné díky prezentaci denních etap na sociálních sítích. 

Organizátor této výpravy hledá osoby, které by se chtěly jakýmkoliv způsobem účastnit této expedice, poznat tisíce krásných míst a zajímavých lidí a obohatit svojí přítomností, znalostmi, nebo postřehy obrazové a textové materiály, které vzniknou.
Více na webových stránkách www.amazingway.eu nebo na facebooku.
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,46 MB / 3,64 MB