Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kultur-News • Kulturní novinky

Pilsen lockt mit vielfältigem Programm

Pilsen als diesjährige Kulturhauptstadt lockt Interessierte aus dem In- und Ausland im Frühjahr und Sommer mit einem vielfältigen Programm. Eine Ausstellung mit Werken des Pilsner Malers Gottfried Lindauer präsentiert den Nationalschatz der neuseeländischen Maori (bis 20.09.15), mehrere neue Rundgänge führen durch die vor Kurzem rekonstruierten Wohnungsinterieurs des Architekten Adolf Loos, beim Folklorefestival werden sich tschechische und internationale Musik- und Tanzgruppen präsentieren (03.-07.06.15) und Anfang Juli bringt das Festival Rock for Europe namhafte Bands wie Motorhead, Guano Apes, The Ting Tings, The Parov Stelar oder Peter Doherty nach Pilsen (03.-05.07.15).
  • Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht wöchentlich Tipps für ein Wochenende in Pilsen:
    Pilsen 2015 aktuell

Plzeň láká svým bohatým programem

Plzeň, jakožto letošní Evropské hlavní město kultury, láká na jaře a v létě zájemce z Čech i zahraničí na pestrý program. Výstava děl plzeňského malíře Gottfrieda Lindauera představuje národní novozélandský poklad v podobě portrétů Maorů (do 20. 9. 2015), několik nových okruhů je připraveno v nedávno zrekonstruovaných bytových interiérech architekta Adolfa Loose, na folklorním festivalu se představí české a mezinárodní hudební a taneční skupiny (3. - 7. 6. 2015) a začátkem července přivítá plzeňský festival Rock for Europe proslulé kapely jako Motorhead, Guano Apes, The Ting Tings, The Parov Stelar nebo Petera Dohertyho (3. - 5. 7. 2015).

Centrum Bavaria Bohemia

Pause für den Zug zur Kultur

Vom 08.06. bis 03.07.15 kommt es aufgrund von kurzfristig angesetzten Gleisbauarbeiten zu einer Gesamtsperrung der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Pilsen. Die Fahrten des alex werden in diesem Zeitraum mit Schienenersatzverkehr (Bussen) bedient, in dem sich die geplanten Künstlerauftritte leider nicht realisieren lassen. Aus diesem Grund muss der Zug zur Kultur an den Wochenenden 13./14.06., 20./21.06. und 27./28.06.15 leider Pause machen. Ab dem 04.07.15 bringt er die Reisenden dann wieder mit einem abwechslungsreichen Programm in die Kulturhauptstadt Pilsen 2015.
Zum Programm im Zug zur Kultur

Vlak za kulturou má pauzu

Kvůli stavebním pracím na železnici dojde od 8. 6. do 3. 7. 2015 k úplné uzavírce vlakové tratě mezi Řeznem a Plzní. Za vlakovou soupravu alex bude trasu obsluhovat náhradní autobusová doprava, ve které není bohužel možné konání uměleckých vystoupení. Z těchto důvodů si musí Vlak za kulturou o víkendech 13./14. 6., 20./21. 6. a 27./28.6. bohužel odpočinout. Od 4. 7. bude s bohatým programem opět dopravovat cestující do Evropského hlavního města kultury Plzně 2015.
K programu Vlaku za kulturou 

PARTNERaktiv

Treffpunkte | Kulturorte 2015 laden zu Veranstaltungen in die Region ein

Für die Veranstaltungen im Dachprojekt Treffpunkte | Kulturorte 2015 haben die Organisationen außergewöhnliche Orte ausgesucht, die Bezug zu den regionalen Programmlinien von Pilsen 2015 haben. Kulturakteure aus den verschiedensten Genres stellen ihr künstlerisches Schaffen im Begleitprogramm der Kulturhauptstadt Europas 2015 an interessanten Kulturorten in der Region vor und machen diese zu Treffpunkten für das Kulturhauptstadtpublikum.

Folgende Veranstaltungen bieten in den nächsten Wochen und Monaten interessante Erlebnisse:
  • Wochenende, 20. und 21.06.15, Neustadt a. d. Waldnaab (Mühlbergweg 7)
    Workshop und Ausstellung Flussraum "Waldnaab"

Zur vollständigen Programmübersicht
Treffpunkte | Kulturorte 2015


Unter dem Motto Musikbrücke 2015 finden außerdem besondere Konzerte bayerischer und tschechischer Musiker im jeweiligen Nachbarland statt.   
Zur vollständigen Programmübersicht Musikbrücke 2015

Místa setkávání | Kulturní místa 2015 zvou na akce v regionu

Pro akce konané v rámci zastřešujícího projektu Místa setkávání | Kulturní místa 2015 vybrali organizátoři místa, která se vztahují k regionální programové linii Plzně 2015. Umělci z nejrůznějších oborů představí svá díla v doprovodném programu Evropského hlavního města kultury 2015 na zajímavých místech v regionu a vytvoří tak místa setkávání pro publikum Evropského hlavního města kultury.

Následující události nabízejí v příštích týdnech a měsících zajímavé zážitky:

Přehled programu Místa setkávání | Kulturní místa 2015

V rámci projektu Hudební most 2015 se dále vždy v sousední zemi konají zajímavé koncerty českých a bavorských hudebníků.
Přehled programu Hudební most 2015

Kultur-News • Kulturní novinky

Open Air "Rockbrücke – Rockový most 2015"

Die Festivalsaison beginnt! Deutsche und tschechische Newcomerbands treffen sich am Samstag, 27.06.15 ab 20 Uhr zum 6. Mal auf dem Gelände des Jugend & Musikclub in Schönsee, um gemeinsam mit dem Publikum abzurocken. Mit dabei sind Blind-Date aus Neustadt a. d. Donau, 404 Whizzkids aus Vohenstrauß, Zastodeset aus Domažlice / Taus und Y? aus Pilsen / Prag, die bereits zweimal in Schönsee aufgetreten sind. Am Freitag, 28.08.15 wandert das Festival auf die tschechische Seite, wo die Bands ab 16 Uhr auf dem Stadtplatz (náměstí Míru) in Domažlice / Taus für Stimmung sorgen werden. Als Special tritt dort außerdem die tschechische Hard Rock-Band Doga auf.
Weitere Informationen

Open Air "Rockbrücke – Rockový most 2015"

Festivalová sezóna již začíná! České a německé newcomer bands se setkají v sobotu 27. 6. 2015 od 20 hodin již po 6. v areálu klubu Jugend & Musikclub v Schönsee, aby si společně s publikem pořádně zarockovali. Zúčastní se hudební skupiny Blind-Date z Neustadtu a. d. Donau, 404 Whizzkids z Vohenstraußu, Zastodeset z Domažlic a Y? z Plzně / Prahy, kteří v Schönsee již dvakrát vystupovali. V pátek 28. 8. 2015 se festival přesune na českou stranu, kde se hudební skupiny od 16 hodin postarají o hudební atmosféru na náměstí Míru v Domažlicích. Jako speciální host zde vystoupí navíc česká hard-rocková skupina Doga.
Další informace

PARTNERaktiv

Vorschläge für Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung

Bis 31.05.15 können Vorschläge für Personen eingereicht werden, die mit dem Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung ausgezeichnet werden. Der Kunstpreis wird gemeinsam vom Adalbert-Stifter-Verein, München, der Brücke/Most-Stiftung, Dresden, dem Collegium Bohemicum, Aussig/Ústí nad Labem, dem Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren, Prag, dem Internationalen Kunstverein Pro arte vivendi, Berlin, und der Union für gute Nachbarschaft tschechisch- und deutschsprachiger Länder, Prag, verliehen. Ziel des Preises ist es, bekannte oder weniger bekannte Personen aus allen Bereichen der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit auszuzeichnen, die sich auf nachhaltige Weise für die Verständigung engagiert haben. Die Preisträger erhalten keine Geldbeträge, sondern Kunstwerke. Daher der Name - Kunstpreis. Weitere Informationen
Ansprechpartner: Adalbert Stifter Verein, Dr. Peter Becher, becher@stifterverein.de

Návrhy na Uměleckou cenu česko-německého porozumění

Do 31. 5. 2015 je možné podávat návrhy osob, které by byly vyznamenány Uměleckou cenou česko-německého porozumění, kterou udělují společně Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov, Nadace Brücke/Most, Drážďany, Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Praha, Mezinárodní spolek umělců Pro Arte Vivendi, Berlín a Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí, Praha. Cílem ceny je vyznamenat více či méně známé osobnosti ze všech oborů česko-německé spolupráce, které se trvale zasazují o vzájemné porozumění mezi oběma národy. Oceněné osobnosti přitom neobdrží finanční odměnu, nýbrž umělecké dílo. Z tohoto důvodu je cena pojmenována "umělecká". Další informace
Kontaktní osoba: Spolek Adalberta Stiftera, Dr. Peter Becher, becher@stifterverein.de

PARTNERaktiv

Kulturelle Förderpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft 2016

Auch im kommenden Jahr vergibt die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) wieder sechs kulturelle Förderpreise. Sie unterstützt damit Talente in den Bereichen Literatur und Publizistik, Musik, Bildende Kunst und Architektur, Darstellende und Ausübende Kunst, Wissenschaft sowie Volkstumspflege. Die Preisträger sollten nicht älter als 35 Jahre, sudetendeutscher Herkunft oder in einem Bereich mit sudetendeutschen Bezügen tätig sein. Die Förderpreise sind mit je 1.000 Euro dotiert. Vorschläge bzw. Bewerbungen mit Begründung können bis 30.04.16 an das Kulturreferat der SL in München, info@sudeten.de, gesendet werden.
Die Kulturpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Freistaates Bayern wurden am 22.05.15 anlässlich des 66. Sudetendeutschen Tages in Augsburg verliehen. Preisträger 2015

Kulturní ocenění Sudetoněmeckého krajanského sdružení 2016

Také v příštím roce udělí Sudetoněmecké krajanské sdružení šest kulturních ocenění. Těmito oceněními podporuje talenty z různých oborů: literatura a publicistika, hudba, výtvarné umění a architektura, herectví, věda a péče o lidovou kulturu. Držitelé cen nesmí být starší 35 let a musí mít sudetoněmecký původ nebo musí být činní v oblasti sudetoněmecké problematiky. Ocenění obdrží 1.000 EUR. Návrhy, respektive žádosti uchazečů o ocenění, včetně odůvodnění, zasílejte do 30. 4. 2016 na Odbor kultury Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Mnichově, info@sudeten.de
Kulturní ceny Sudetoněmeckého krajanského sdružení a Svobodného státu Bavorsko byly rozdány 22. 5. 2015 u příležitosti 66. sudetoněmeckých dní v Augsburgu. Držitelé ceny 2015

PARTNERaktiv

Stipendienprogramm – Einblick in die Arbeit der Parlamente

Stipendium des Deutschen Bundestages
Der Deutsche Bundestag vergibt mit der Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Technischen Universität Berlin jährlich etwa 120 Stipendien für junge Hochschulabsolventen aus 41 Nationen. Zu den Teilnehmerländern gehört auch die Tschechische Republik. Das IPS-Programm dauert insgesamt 5 Monate (1. März bis 31. Juli) und setzt sich aus Veranstaltungen, Seminaren und einem Praktikum bei einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages zusammen. Bewerben können sich Staatsbürger aus den teilnehmenden Ländern, die zu Beginn des Stipendiums jünger als 30 Jahre sind und sehr gute deutsche Sprachkenntnisse (mindest. Niveau B2) besitzen.
Bewerbungsschluss: 30.06.15
Weitere Informationen für Bewerber aus der Tschechischen Republik: www.bundestag.de

Praktikum im Tschechischen Parlament
Das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik bietet deutschen Studierenden und Absolventen ein zweimonatiges (1. Oktober bis 30. November) Stipendienprogramm. Diese lernen die Arbeit in den Büros der Abgeordneten des Parlaments kennen und nehmen an konkreten, in Zusammenarbeit mit der Karlsuniversität organisierten Kursen teil. Die Bewerber müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens einen Bachelor-Abschluss haben. Weiterhin sollten sie wenigstens über eine partielle Kenntnis der tschechischen Sprache verfügen. Die Teilnehmer dürfen zu Beginn des Studienaufenthalts nicht älter als 30 Jahre sein. Die Teilnehmer erhalten ein monatliches Stipendium in Höhe von 10.000 CZK. Außerdem werden die Kosten für Unterkunft, die An- und Abreise und die Versicherung der Stipendiaten übernommen.
Bewerbungsschluss: 10.06.15
Weitere Informationen: www.psp.cz/praktikum

Stipendijní program - Nahlédnutí do práce parlamentu

Stipendium Německého spolkového sněmu v Berlíně
Německý spolkový sněm vypisuje ve spolupráci se Svobodnou univerzitou v Berlíně, Humboldtovou univerzitou v Berlíně a Technickou univerzitou v Berlíně každoročně kolem 120 stipendií pro mladé absolventy vysokých škol ze 41 států. K účastnickým zemím patří také Česká republika. IPS program trvá 5 měsíců (1. března až 31. července) a skládá se z přednášek, seminářů a praxe u poslance německého Spolkového směnu. Ucházet se mohou občané z účastnických zemí, kteří budou na začátku stipendia mladší 30 let a mají velmi dobrou znalost německého jazyka (min. úroveň B2). 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2015
Další informace pro zájemce z České republiky: www.bundestag.de

Praktikum v Parlamentu České republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nabízí německým studentům a absolventům dvouměsíční (od 1. října do 30. listopadu) stipendijní program, během něhož poznají práci v kancelářích poslanců a budou se moci zúčastnit konkrétních kurzů pořádaných ve spolupráci s Karlovou univerzitou. Uchazeči musí mít německé státní občanství a ukončený minimálně bakalářský stupeň studia. Dále by měli alespoň částečně ovládat český jazyk. Účastníci nesmějí být k datu začátku studijního pobytu starší 30 let. Účastníci obdrží měsíční stipendium ve výši 10.000 CZK. Navíc budou stipendistům proplaceny náklady na ubytování, cestu a pojištění.
Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2015
Další informace: www.psp.cz/praktikum

PARTNERaktiv

Zweisprachiges Portal zum gesunden Aufwachsen frei geschaltet

In Deutschland und in Tschechien sind Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen mit wachsender Häufigkeit zu beobachten. Psychische Erkrankungen spielen ebenfalls eine zunehmende Rolle. Aus diesem Grund haben die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Regensburg und Pilsen einen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten auf die Themen Gesundheitsförderung in deutsch-tschechischen Austauschmaßnahmen gelegt. Jüngstes Projekt innerhalb des bilateralen Themenschwerpunktes "Gesundes Aufwachsen" ist die zweisprachige Internetpräsenz www.gesundes-aufwachsen.de, auf der sich vielfältige Informationen zum Thema finden.

Dvojjazyčný portál o zdravém životním stylu mládeže spuštěn

V České republice a Německu se u mladistvých stále častěji objevuje problém nedostatku pohybu a nadváhy. Psychická onemocnění hrají také čím dál větší roli. Z těchto důvodů zaměřilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Řeznu a Plzni své aktivity na téma podpory zdraví v rámci prostředků česko-německé výměny. Ústředním bodem tohoto nejmladšího bilaterálního projektu "Zdravý životní styl" je dvojjazyčný portál www.gesundes-aufwachsen.de, kde je možné najít spoustu informací k tomuto tématu.

PARTNERaktiv

Kreisjugendring Neustadt a.d. Waldnaab sucht tschechischen Partner

Der Kreisjugendring Neustadt a.d. Waldnaab sucht Kontakte zu einer Jugendorganisation in Tschechien, die Interesse an der gemeinsamen Organisation und Durchführung von ca. einwöchigen Jugendtreffen in beiden Ländern hat.
Diese sollen im kommenden Jahr in beiden Ländern stattfinden. Weitere Details werden von den Partnern noch festgelegt. Interessenten wenden sich bitte direkt an den Kreisjugendring Neustadt a.d. Waldnaab (kreisjugendring@neustadt.de, Tel.: 09602-792900, Kommunikation auf Deutsch oder Englisch) oder an die Kontaktlotsin von Tandem Regensburg, Jana Věžníková (Kontaktlotse@tandem-org.de, Tel.: 0941-58557-21, Kommunikation auch auf Tschechisch möglich).

Okresní svaz mládeže Neustadt a.d. Waldnaab hledá českou partnerskou organizaci

Okresní svaz mládeže Neustadt a.d. Waldnaab hledá spolek mladých lidí z Čech se zájmem o společnou organizaci a vedení týdenních setkání mládeže v obou zemích. Setkání v České republice a Německu by se měla uskutečnit během příštího roku. Další detaily domluví partneři společně. Zájemci, ať se prosím obrátí přímo na Okresní svaz mládeže Neustadt a.d. Waldnaab (kreisjugendring@neustadt.de, Tel.: +49(0)9602-792900, komunikace v němčině nebo angličtině) nebo na kontaktní osobu Tandemu v Řezně, Janu Věžníkovou (Kontaktlotse@tandem-org.de, Tel.: +49(0)941-58557-21, možná také komunikace v češtině).

PARTNERaktiv

GFPS-Sommersprachkurs in Pernink

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e.V. veranstaltet gemeinsam mit dem Partnerverein GFPS-CZ vom 07. bis 21.08.15 zum 9. Mal einen deutsch-tschechischen Sprachkurs auf der tschechischen Seite des Erzgebirges. Teilnehmen können je 10 junge Leute aus Deutschland und Tschechien. Nach dem Sprachkurs am Vormittag vertiefen die Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse in deutsch-tschechischen Tandems oder kleinen Gruppen. Außerdem stehen Ausflüge, Kochen, Sport, Spiele, Filme und Feiern auf dem abwechslungsreichen Programm.
Bewerbungsschluss: 31.05.15
Weitere Informationen und Anmeldeformular

GFPS-Letní jazykový kurz v Perninku

"Spolek pro výměnu studentů ze střední a východní Evropy" (GFPS) pořádá společně s partnerským spolkem GFPS-ČR od 7. do 21. 8. 2015 již podeváté česko-německý jazykový kurz na české straně Krušných hor. Zúčastnit se může 10 mladých lidí z České republiky a 10 mladých lidí z Německa. Po dopoledním jazykovém kurzu si mohou účastníci prohloubit své jazykové dovednosti v česko-německých tandemech nebo malých skupinkách.
Dále jsou na programu výlety, vaření, sport, hry, filmy a oslavy.
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2015
Další informace a přihláškový formulář
Rendert Time: 0,211 Sek. | Speicherverbrauch: 3,50 MB / 3,72 MB