Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2015

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 24.03.15 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sechs Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat den Preis in diesem Jahr zum 9. Mal verliehen. Die Auszeichnung "Brückenbauer - Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 vergeben wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens.
Weiterlesen

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2015

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 získalo při slavnostním předávání ceny dne 24. 3. 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee šest osobností a dva partnerské projekty za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB), uděloval tuto cenu již podeváté. Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává občany za jejich neúnavnou práci, která významně přispívá k porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.
Celý článek

PARTNERaktiv

Neues rund um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015

Auftakt Musikbrücke 2015 - Konzerte bauen musikalische Brücken zwischen Bayern und Böhmen
In den kommenden Monaten werden 24 Konzerte in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen musikalische Brücken rund um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 bauen. Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe unter dem Titel Musikbrücke 2015 am 28.03.15 mit einem Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters Marianské Lázně / Marienbad in der Max-Reger-Halle in Weiden. Die Konzerte werden vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und der Gesellschaft für die Kulturhauptstadt Pilsen 2015, Plzeň 2015, o. p. s., im gemeinsamen Projekt regio2015 koordiniert und präsentiert.
Weiterlesen

Programm "Zug zur Kultur" April - Juni 2015
Nach einem erfolgreichen 1. Quartal wird der Zug zur Kultur auch im Frühjahr Interessierte mit einem künstlerischen Programm in die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 begleiten. In Pilsen angekommen erwartet die Fahrgäste eine Stadtführung und eine Brauereibesichtigung in deutscher Sprache.
Künstlerauftritte im II. Quartal
 
Bayerische Kulturtage 2015 in Pilsen
Ausstellungen, Konzerte, bayerische Filme, das Finale des Bobby Car Rennens, die Tanzperformance Zoes Bios Box 2, Theatervorstellungen, ein Konzert der Regensburger Domspatzen, der 1. Bayerisch-Böhmische Jugendkunstschultag  und vieles mehr erwartet die Pilsner Bürger und Gäste der Stadt in der Woche vom 20. bis 26.04.15. Höhepunkt und Abschluss der Woche ist das große Kultur-, Kunst- und Begegnungsfest Blumen für Pilsen am Sonntag, 26.04.15 auf dem Hauptplatz. Dieses und weitere Veranstaltungen finden im Rahmen des gemeinsamen Projekts regio2015 statt. Programm

Kartenvorverkauf für Pilsen 2015-Veranstaltungen
Neben dem Online-Ticketkauf über die Plattform eventim.de
können sich Kulturhauptstadtbesucher der bayerischen Seite auch in den Vorverkaufsstellen in Regensburg, Schwandorf und Cham Karten für die Events sichern.
Weitere Informationen

Novinky kolem EHMK Plzeň 2015

Zahájení cyklu Hudební most 2015 - Koncerty vytváří hudební mosty mezi Čechami a Bavorskem
V následujících měsících bude 24 koncertů pořádaných v česko-bavorských sousedních regionech stavět hudební mosty v okolí Evropského hlavního města kultury Plzně 2015. Tento cyklus kulturních akcí pod názvem Hudební most 2015 byl zahájen 28. 3. 2015 koncertem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně v Hale Maxe Regera ve Weidenu. Koncerty jsou koordinovány a prezentovány Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a společností zajišťující přípravy a realizaci programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015, Plzeň 2015, o. p. s., v rámci společného projektu regio2015.
Celý článek

Vlak za kulurou
Po úspěšném prvním čtvrtletí bude Vlak za kulturou jezdit i na jaře s uměleckým programem do Evropského hlavního města kultury - Plzně 2015. V Plzni pak na cestující bude čekat prohlídka města i pivovaru v německém jazyce.
Přehled vystupujících umělců v II. čtvrtletí


Bavorské kulturní dny v Plzni

Výstavy, koncerty, bavorské filmy, finále závodu na odrážedlech, taneční představení Zoes Bios Box 2, divadelní představení, koncert Řezenských špačků, 1. Česko-bavorský den uměleckých škol a mnoho více čeká na plzeňští obyvatele a hosty v týdnu od 20. do 26. dubna 2015. Vrcholem a závěrem celého týdne bude velká kulturní a umělecká slavnost Květiny pro Plzeň, která se uskuteční v neděli 26. dubna 2015 na Náměstí Republiky. Tyto a další akce se konají v rámci společného projektu regio2015. Program

Předprodej vstupenek na kulturní akce Plzně 2015
Vedle online-systému prodeje vstupenek eventim.de mohou návštěvníci Evropského hlavního města kultury - Plzně 2015 zakoupit vstupenky na akce také v prodejnách v Řeznu, Schwandorfu a v Chamu.
Dalsší informace

PARTNERaktiv

Neuerscheinungen rund um Pilsen und Westböhmen

Pilsen – Kleine Stadtgeschichte
Zum Kulturhauptstadtjahr ist im Regensburger Verlag Friedrich Pustet in der Reihe "Kleine Stadtgeschichten" ein Buch zu Pilsen erschienen. Der Autor Tobias Weger liefert einen gut lesbaren Überblick zur Geschichte, dem Wirtschafts- und Kulturleben und stellt Projekte des Kulturhauptstadtjahres vor. Das Buch ist direkt beim Verlag oder im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen

unterwegs | cestou - Geschichten aus Westböhmen und Ostbayern

Für diesen zweisprachigen Erzählband begaben sich jeweils zehn ostbayerische und westböhmische Autorinnen und Autoren auf literarische Wanderungen und erzählen von ihren Erlebnissen unterwegs, in Zügen, auf Straßen, auf dem Wasser, per Anhalter, auf der Flucht ... Die Publikation ist ein Gemeinschaftsprojekt des Verbands deutscher Schriftsteller Ostbayern und des Zentrums Westböhmischer Schriftsteller Pilsen und ebenfalls im Verlag Friedrich Pustet erschienen.
Weitere Informationen

Nové knihy o Plzni a západních Čechách

Plzeň - malé městské povídky
Řezenské vydavatelství Verlag Friedrich Pustet vydalo knihu o Plzni. Autor Tobias Weger sepsal čtivý přehled dějin evropského hlavního města kultury a představuje také projekty spojené s touto událostí. Kniha je k dostání přímo u vydavatelství nebo i v knižním obchodě. Další informace

unterwegs | cestou - příběhy ze západních Čech a východního Bavorska
Pro účely této dvojjazyčné knihy se vydalo vždy deset východobavorských a deset západočeských autorů na literární putování a v této knize vyprávějí o svých zážitcích na cestách, ve vlacích, na silnících, ve vodě, stopem, na útěku... Publikace je společným projektem Svazu německých spisovatelů východního Bavorska a Centra západočeských spisovatelů Plzeň a vyšla taktéž ve vydavatelství Verlag Friedrich Pustet. 
Další informace

Centrum Bavaria Bohemia

Bayerisch-tschechische Landesausstellung Karl IV. 2016/2017

Der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik veranstalten 2016 und 2017 erstmals eine gemeinsame Landesausstellung in Prag und Nürnberg. Sie ist Kaiser Karl IV. gewidmet, König von Böhmen und römisch-deutscher Kaiser. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordiniert das Begleitprogramm zur bayerisch-tschechischen Landesaustellung Karl IV. Kommunen, Schulen, Institutionen, Kultureinrichtungen, Kulturorganisationen, Kulturinitiativen und Partnerprojekte, die Interesse haben, sich am Begleitprogramm zu beteiligen, können sich ab sofort im CeBB registrieren.
Weitere Informationen

Česko-bavorská zemská výstava Karel IV. 2016/2017

Svobodný stát Bavorsko a Česká republika pořádají v letech 2016 a 2017 poprvé společnou zemskou výstavu v Praze a Norimberku. Je věnována císaři Karlu IV., českému králi a římsko-německému císaři. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordinuje doprovodný program k česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. Od teď se mohou v CeBB registrovat obce, školy, instituce, kulturní zařízení, kulturní organizace, kulturní iniciativy a partnerské projekty, které mají zájem zúčastnit se doprovodného programu.
Další informace

PARTNERaktiv

Ausstellungsangebot für tschechische Institutionen

Wie klingt die Oberpfalz? - diese Ausstellung, die die Ergebnisse eines Gemeinschaftsprojekts der Universität Regensburg, der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz und der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Cham präsentiert, soll nun auch in Tschechien gezeigt werden. Für eine Präsentation im Nachbarland wurden die Ausstellungstexte bereits ins Tschechische übersetzt. Der Bezirk Oberpfalz sucht nun nach Institutionen, die die Ausstellung ihren Räumlichkeiten zeigen würden. Die Ausstellungsmacher haben nach Klängen gesucht, die die Alltagskultur der Oberpfalz abbilden und diese auf neun Themenfelder konzentriert: Sprache, Grenzen, Ernährung, Arbeiten, Freizeit, Wohnen und Familie, Bräuche, Musik sowie Natur. Die Besucher können sich die Oberpfalz über Klangboxen "erhören". Diese werden durch Texttafeln, Spiele, Fotos, einen Film und eine Begleitbroschüre ergänzt. Die Ausstellung war bereits an 11 Orten in der Oberpfalz zu sehen, weitere Stationen folgen.
Informationen und Fotos zur Ausstellung
Interessenten aus Tschechien melden sich bitte bei Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl, 0941-9100-1380, tobias.appl@bezirk-oberpfalz.de

Nabídka výstavy pro české instituce

Jak zní Horní Falc? – tato výstava, která prezentuje výsledky společného projektu Univerzity Řezno, Péče o kulturní a vlastivědné památky Hornofalckého kraje a Odborné akademie designu prostoru a objektů v Chamu, by se nyní měla představit také v České republice. Pro účely prezentace v sousední zemi již byly texty k výstavě přeloženy do českého jazyka. Hornofalcký kraj nyní hledá instituce, které by tuto výstavu představily ve svých prostorách. Kurátoři výstavy pátrali po zvucích, které znázorňují všední kulturu Horní Falce, a zaměřily se na devět tematických oblastí: jazyk, hranice, strava, práce, volný čas, bydlení a rodina, zvyky, hudba a příroda. Návštěvníci mohou "naslouchat" Horní Falci prostřednictvím akustických boxů. Ty byly doplněny textovými tabulemi, hrami, fotografiemi, promítáním filmu a doprovodnou brožurou. Výstava již byla k vidění na 11 místech v Horní Falci, další lokality budou následovat.
Informace (pouze v německém jazyce) a fotografie k výstavě  
Zájemci z České republiky se mohou hlásit u krajského památkáře Dr. Tobiase Appla, +49(0)941-9100-1380, tobias.appl@bezirk-oberpfalz.de

PARTNERaktiv

Partnerschaftsprojekt "Fußball ohne Grenzen"

Das Projekt "Fußball ohne Grenzen" zwischen dem Bezirk Oberpfalz und der Region Pilsen mit gemeinsamer Jugendliga, Schiedsrichteraustausch und Trainerkongress wird immer mehr zu einer lebendigen Partnerschaft. Dies freut ganz besonders das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), denn die ersten Schritte für eine Zusammenarbeit wurden im letzten Jahr in Schönsee unternommen. Weiterlesen

Partnerský projekt "Fotbal bez hranic"

Partnerský projekt Fotbal bez hranic se společnou mládežnickou ligou, s výměnou rozhodčích a trenérským kongresem se stává stále více živým partnerstvím, Toto těší obzvlášť CeBB, neboť první kroky k tomuto projektu byly podniknuty v minulém roce právě v Centru Bavaria Bohemia.
Celý článek

PARTNERaktiv

Tschechische Partner für integratives Sport- und Spielefest Weiding gesucht

Der Sport-Club Weiding e.V. und die Dr. Loew Soziale Dienstleistungen GmbH & Co. KG / Haus Fuchsenschleife veranstalten am 13.06.15 zum 9. Mal ein integratives Sport- und Spielefest auf dem Sportgelände in Weiding bei Schönsee. Bereits im letzten Jahr hatte sich der Fußballclub TJ Jiskra Domažlice / Taus an der Veranstaltung beteiligt. Nun sollen weitere Partner aus dem Nachbarland Tschechien gewonnen werden. Der Sport-Club Weiding e.V. sucht Behinderteneinrichtungen o.ä. aus der Region Pilsen, die Interesse haben, an dem Fest teilzunehmen. Geplant sind ein Fußballturnier, ein Spiele-Parcour, eine Verlosung und weitere Aktionen für behinderte und nichtbehinderte Teilnehmer. Unter dem Motto "Integration durch Sport" sollen gerade auch Menschen mit Handicap die Möglichkeit bekommen, sich mit Gleichgesinnten aus dem Nachbarland auszutauschen.
Kontakt: Engelbert Horn, 0160-3663575, engelbert.horn@roetzer-werk.de

Hledají se čeští partneři pro integrativní festival sportu a her ve Weidingu

Sportovní klub Weiding e.V. a sociální služby Dr. Loew Soziale Dientleistungen GmbH & Co. KG / Haus Fuchsenschleife pořádají 13. 6. 2015 již podeváté na sportovišti ve Weidingu u Schönsee integrativní festival sportu a her. Minulý rok se akce zúčastnil fotbalový klub TJ Jiskra Domažlice. Nyní by organizátoři rádi získali nové partnery ze sousedních Čech. Sportovní klub Weiding e.V. hledá instituce pracující s hendikepovanými, především pak z regionu Plzeň, které by měly zájem se festivalu zúčastnit. V plánu jsou fotbalový turnaj, různé hry, tombola a další aktivity pro hendikepované i účastníky bez hendikepu. Pod mottem "Sportem k integraci" by měli právě lidé s hendikepem dostat příležitost vyměnit si své zkušenosti s hendikepovanými lidmi ze sousední země.
Kontakt: Engelbert Horn, +49 160 366 3575, engelbert.horn@roetzer-werk.de

PARTNERaktiv

Lehrstuhl für Sport der Universität Pilsen sucht Kontakte nach Bayern

Der Lehrstuhl für Körpererziehung und Sport (KTS) der Westböhmischen Universität in Pilsen sucht Kontakte zu Universitäten oder Hochschulen in Bayern. Im Mittelpunkt einer möglichen Zusammenarbeit sollten die Veranstaltung gemeinsamer Sportaktionen und Erfahrungsaustausch in den unterschiedlichsten Disziplinen stehen. Die Fakultät wünscht sich einen nachhaltigen Austausch mit Begegnungen auf beiden Seiten. Ansprechpartner: Mgr. Pavel Kielberger, +420 606 626 990, pkilby@centrum.cz (Kommunikation auf Deutsch möglich)

Katedra Tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity v Plzni hledá kontakty v Bavorsku

Katedra Tělesné výchovy a sportu (KTS) Západočeské univerzity v Plzni hledá kontakty na univerzity a vysoké školy v Bavorsku. Katedra má zájem o spolupráci zejména v oblasti pořádání společných sportovních akcí a výměny zkušeností z různých disciplín. Fakulta si přeje dlouhodobou výměnu se setkáváním na obou stranách. Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kielberger, +420 606 626 990, pkilby@centrum.cz

PARTNERaktiv

Deutsch-tschechisches Jugendforum sucht KoordinatorIn

Für seine 9. Amtsperiode (Juni 2015 bis Mai 2017) sucht das Deutsch-tschechische Jugendforum eine/n Koordinatorin / Koordinator. Zu den Aufgaben werden die Vor- und Nachbereitung der Plenartreffen, die Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen, Kommunikation, Organisation und Abrechnung gehören. Die Bewerber sollten Interesse an der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit,  Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität mitbringen. Bewerbungschluss: 10.04.15
Weitere Informationen

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátorku / koordinátora

Pro své 9. funkční období (červen 2015 - květen 2017) hledá Česko-německé fórum mládeže koordinátorku / koordinátora. Do náplně práce patří příprava a vyhodnocení setkání Fóra, organizační podpora jednotlivých pracovních skupin Fóra, komunikace, organizace a vyúčtování. Uchazeči by měli mít zájem o česko-německou spolupráci, organizační talent, komunikační schopnosti a flexibilitu.
Přihlášky jsou možné zasílat do 10. 4. 2015
Další informace

PARTNERaktiv

Gedenken an die Rettung der Lipizzaner-Pferde auf dem Gestüt Hostouň / Hostau vor 70. Jahren

Das Gestüt Hostouň / Hostau in der Nähe von Domažlice / Taus begeht am 23.05.15 sein 100-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten erinnern außerdem an die Rettung der Lipizzaner-Pferde durch die amerikanische Armee im Mai 1945. Die Gründung des Gestüts geht auf das Jahr 1915 zurück. Der Bestand wuchs schnell auf ca. 500 Tiere, die sich bei internationalen Pferdeschauen hervortaten. 1942 wurden Lipizzanerpferde wegen der Kriegsbedrohung von Gestüten aus Mazedonien, Kroatien, Italien und Österreich evakuiert und nach Hostouň gebracht. So war fast das gesamte Zuchtmaterial der Lipizzaner weltweit dort vereint. In den letzten Kriegstagen entschloss sich die Gestütsleitung mit der amerikanischen Armee Kontakt aufzunehmen, um die Stadt und das Gestüt vor der Vernichtung zu bewahren. Dank dieser Tat konnte das gesamte Gestütsmaterial ohne Verluste der Panzerdivision übergeben werden. Am 15.05.1945 erfolgte der Transport der Tiere über den Böhmerwald in den Raum Kötzting, um von dort aus in ihre Heimatgestüte zurückgebracht zu werden.

Připomenutí záchrany Lipicánů v hřebčíně Hostouň před 70 lety

Hřebčín Hostouň u Domažlic slaví 23. 5. 2015 své 100. výročí. Oslavy kromě toho připomenou záchranu Lipicánů americkou armádou v květnu 1945. Založení hřebčína se datuje na rok 1915. Počet se rychle rozrostl na 500 koní, které vynikali i na mezinárodních přehlídkách. 1942 byli Lipicáni kvůli válečnému ohrožení převezeni z hřebčínů v Makedonsku, Chorvatsku, Itálie a Rakousku do Hostouně. Tím byl na jednom místě schromážděn skoro veškerý chovný materiál Lipicánů. V posledních dnech války se rozhodlo vedení hřebčína navázat kontakt s americkou armádou, aby ochránili město a hřebčín před zničením. Díky tomuto činu mohl být předán celý hřebčín bez ztrát do rukou obrněné divize. 15. 5. 1945 proběhl transport koní přes Šumavu do Kötztingu, aby mohli být poté navráceny do svých bývalých hřebčínů.
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,49 MB / 3,71 MB