Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

PARTNERaktiv

1. Regionalforum zum Entwicklungsgutachten Bayern-Tschechien tagt im CeBB

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat hat ein Entwicklungsgutachten für den bayerisch-tschechischen Grenzraum in Auftrag gegeben.  Staatsminister Dr. Markus Söder hat am 23.02.15 die Regierungspräsidenten, die Bezirkstage, die Repräsentanten der Euregios und die Vertreter der drei tschechischen Grenzregionen ins Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee eingeladen, um mit den beauftragten Gutachtern in einem 1. Regionalforum die Inhalte der Studie zu diskutieren. 
Staatssekretär Albert Füracker und die stellv. Ministerin Klára Dostálová im Ministerium für Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik erläuterten in einer Pressekonferenz die Eckpunkte der geplanten Studie, die am 10.07.15 abgeschlossen und veröffentlicht werden soll.
Weiterlesen

1. regionální fórum věnující se zpracování rozvojové expertizy pro česko-bavorský region zasedá v CeBBu

Bavorské ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti zadalo zpracování rozvojové expertizy pro česko-bavorské pohraničí. Státní ministr Dr. Markus Söder pozval dne 23. 2. 2015 do Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee vládní prezidenty, krajské sněmy, reprezentanty Euregií a zástupce tří českých pohraničních regionů, aby zde s pověřenými experty diskutovali v rámci 1. regionálního fóra obsahovou stránku expertizy. Státní tajemník Albert Füracker a náměstkyně ministryně Klára Dostálová z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky vysvětlili na tiskové konferenci základní rámec plánované studie, která má být dne 10. 7. 2015 dokončena a zveřejněna.
Celý článek

PARTNERaktiv

Begleitprogramm Pilsen 2015 in der Region

Im Projekt regio2015 koordinieren Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und Plzeň 2015, o. p. s. zahlreiche Veranstaltungen lokaler Organisatoren in der bayerisch-böhmischen Nachbarregion. Im Rahmen der Dachprojekte Treffpunkte | Kulturorte 2015 und Musikbrücke 2015 findet zwischen März und September 2015 ein vielfältiges Kulturprogramm statt.
 • Den Auftakt der Musikbrücke 2015 bildet ein Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters am 28.03.15 in Weiden. Weitere Höhepunkte sind ein Sonderkonzert der Tschechischen Philharmonie Prag am 09.05.15 in Weiden und ein Kammermusikprogramm der tschechischen Musikerinnen Edita Keglerová und Ivana Bilej Brouková in der Ziegelei Senft in Wörth an der Donau.
  Programm
 • Unter dem Titel Treffpunkte | Kulturorte 2015 werden Ballettauftritte, Lesungen, Ausstellungen und Kunstaktionen stattfinden.
  Programm

Doprovodný program Plzně 2015 v regionu

V rámci projektu regio2015 koordinuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a společnost Plzeň 2015, o. p. s. v česko-bavorském přeshraničním regionu mnoho akcí lokálních organizátorů. V rámci zastřešujících projektů Místa setkávání | Kulturní místa 2015 a Hudební most 2015 se mezi březnem a zářím uskuteční mnoho rozmanitých kulturních akcí.
 • Na úvod projektu Hudební most 2015 se koná 28. 3. 2015 koncert Západočeského symfonického orchestru ve Weidenu. Dalšími lákadly projektu jsou: Mimořádný koncert Pražské filharmonie dne 9. 5. 2015 ve Weidenu a Program komorní hudby českých hudebnic Edity Keglerové a Ivany Bilej Broukové v cihelně Senft ve Wörthu an der Donau.
  Program
 • V rámci projektu Místa setkávání | Kulturní místa 2015 se uskuteční baletní vystoupení, předčítání, výstavy a umělecké akce.
  Program

PARTNERaktiv

Bayerische Kulturtage in Pilsen vom 20. bis 26.04.15

Die bayerische Nachbarseite ist mit über 40 Veranstaltungen und Projekten im Rahmen des EU-geförderten Projekts regio2015 am Kulturhauptstadtprogramm Pilsen 2015 beteiligt. Höhepunkt sind die Bayerischen Kulturtage in der Woche vom 20. bis 26.04.15. An jedem Tag der Woche zeigt sich die bayerische Nachbarseite mit ihrer künstlerischen und kulturellen Vielfalt. Programm
Mit dem großen Kultur-, Kunst- und Begegnungsfest Blumen für Pilsen finden am Sonntag, 26.04.15 die Bayerischen Kulturtage ihren Abschluss auf dem Hauptplatz in Pilsen.

Bavorské dny v Plzni 20. - 26. 4. 2015

Bavorská strana se podílí na programu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 více než 40 akcemi a projekty, které se uskuteční v rámci Evropskou unií podporovaného projektu regio2015. Vrcholem těchto akcí budou bavorské kulturní dny v týdnu od 20. do 26. 4. 2015. Každý den ukáže bavorská strana svou uměleckou a kulturní rozmanitost. Program
Bavorské kulturní dny budou zakončeny v neděli, 26. 4. 2015 velkou kulturní a uměleckou slavností Květiny pro Plzeň na náměstí Republiky v Plzni.

PARTNERaktiv

Thema des Jahres 2015: Grenze verbindet

Unter dem Titel "Grenze verbindet" fördert der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds in diesem Jahr besonders Projekte, die auf den Aufbau engerer Bindungen zwischen Deutschen und Tschechen im Grenzgebiet ausgerichtet sind.

Eine Chance zur Förderung haben vor allem Projekte
 • die sich auf die Lösung spezifischer Probleme auf beiden Seiten der Grenze konzentrieren,
 • die die Bewohner des Grenzgebietes zur Vertiefung von Sprachkenntnissen motivieren,
 • die die Entwicklung außerschulischer Bildung und freiwilliges Engagement fördern.
Projekte zum Thema des Jahres können mit einem erhöhten Zuschuss mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten gefördert werden (anstelle der üblichen 50 Prozent). Antragstellungen sind jeweils im Quartalsrhythmus möglich. Die MitarbeiterInnen des DTZF beraten Antragsteller gerne. Die Termine zur Einreichung von Förderanträgen liegen immer am Quartalsende, nächster Termin ist der 31.03.15.
Weitere Information: www.fondbudoucnosti.cz/de

Téma roku 2015: Hranice spojuje

Pod názvem "Hranice spojuje" bude Česko-německý fond budoucnosti v tomto roce podporovat obzvláště ty projekty, které se zaměřují na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí.

Šanci na podporu mají především projekty:
 • které se zaměřují na řešení specifických problémů na obou stranách hranic,
 • které motivují obyvatele pohraniční oblasti k prohloubení jazykových znalostí.
 • a také ty, které podporují rozvoj mimoškolního vzdělávání a dobrovolnické činnosti.
Projekty týkající se tématu tohoto roku mohou žádat o podporu až do výše 70 procent celkových nákladů (namísto obvyklých 50 procent). Žádosti se podávají vždy v rámci čtvrtletí. Spolupracovnice a spolupracovníci Česko-německého fondu budoucnosti rádi poradí žadatelům. Žádosti je možno podávat vždy ke konci čtvrtletí, další termín je 31. 03. 2015.
Další informace: www.fondbudoucnosti.cz

PARTNERaktiv

Int. Konferenz zum Thema "Landschaften im Grenzgebiet"

Im Rahmen der Aktivitäten des Projekts "Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015" für und in der Region findet vom 14. bis 16.05.15 die internationale Konferenz "Menschen – Fühlen – Landschaften – Lösungen" in Pilsen statt. In Präsentationen, Diskussionen und auf Spaziergängen werden sich die TeilnehmerInnen u.a. mit deutsch-tschechischen Traditionen im Grenzgebiet, der Erneuerung der Kulturlandschaft, einem nachhaltigen Lebensstil und Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Bevölkerung in der Region beschäftigen.

Eingeladen sind Regierungsvertreter, Verantwortliche aus den Kommunen, Wissenschaftler, Vertreter öffentlicher und gemeinnütziger Organisationen, die sich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beschäftigen. Konferenzsprache ist Englisch, Tschechisch und Deutsch. Anmeldungen sind bis 31.03.15 möglich.
Weitere Informationen

Mezinárodní konference na téma „Krajiny v pohraniční oblasti“

V rámci aktivit projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, které se věnují regionu, se uskuteční mezinárodní konference „Lidé - cítění - krajiny – řešení“ a to od 14. do 16. 5. 2015 v Plzni. Při prezentacích, diskuzích a procházkách se budou účastníci mj. zabývat česko-německými tradicemi v pohraniční oblasti, obnovou kulturní krajiny, udržitelným životním stylem a možnostmi spolupráce obyvatel v regionu.

Zváni jsou zástupci vlád, obcí, vědci, zástupci veřejnoprávních, soukromoprávních a nevládních organizací, které se zabývají přeshraniční spoluprací. Konference bude ve třech jazycích, anglickém, českém a německém. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2015. 
Více informací

Kultur-News • Kulturní novinky

Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage 2015 in Weiden

Auch in diesem Jahr bieten die bereits 23. Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage in Weiden i.d. Oberpfalz wieder ein vielfältiges Programm. Vom 15. bis 28.03.15 sind Interessenten zur Glas-Kunst-Ausstellung, einer Exkursion zu verschwundenen Orten an der Grenze, Führungen im Tachauer Heimatmuseum, zum Film Habermann, einem Vortrag über die neue Bayerische Repräsentanz in Prag, zur Shuttle-Lesung Prager Nacht und zu einem Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters Mariánské Lázně / Marienbad eingeladen.
Weitere Informationen

Bavorsko-české dny kultury a hospodářství 2015 ve Weidenu

I v letošním roce nabízí 23. Bavorsko-české dny kultury a hospodářství ve Weidenu rozmanitý program. Od 15. do 28. 3. 2015 jsou všichni zájemci zváni na výstavu uměleckého skla, na exkurzi po stopách zmizelých vesnic v pohraničí, na prohlídky v Tachovském vlastivědném muzeu, na film Habermannův mlýn, na přednášku o novém Bavorském zastoupení v Praze, na čtení Pražská noc a na koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně.
Více informací 

Kultur-News • Kulturní novinky

Jahresprogramm der Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf

Die Kulturkooperative Oberpfalz KoOpf, ein Oberpfälzer Netzwerk mit derzeit 20 Mitgliedern, drei Partnern aus Tschechien und einem Partner aus Niederbayern, hat auch 2015 wieder ein Jahresprogramm herausgegeben – erstmals allerdings auf Deutsch und Tschechisch. KoOpf initiiert Kooperationsprojekte, unterstützt innovative Ansätze und experimentelle Kreativität. Das Netzwerk arbeitet grenz- und genreüberschreitend. Im Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 beteiligen sich die Mitglieder mit einer Kunstaktion am Kultur- und Begegnungsfest Blumen für Pilsen am 26.04.15 in Pilsen.
Weitere Informationen und Broschüre zum Download

Roční program kulturní kooperativy Horní Falc KoOpf

Kulturní kooperativa Horní Falc KoOpf, hornofalckí síť s aktuálně 20 členy, třemi partnery z Čech a jedním partnerem z Dolního Bavorska vydala i v roce 2015 opět celoroční program - poprvé však v němčině i češtině. KoOpf iniciuje kooperační projekty, podporuje inovativní přístupy a experimentální tvořivost. Síť působí přeshraničně a multižánrově. V roce Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 se členové KoOpf prostřednictvím jedné umělecké akce zapojí do umělecké a kulturní slavnosti Květiny pro Plzeň, která se koná 26. 4. 2015 v Plzni.
Více informací a brožura ke stáhnutí

PARTNERaktiv

Stipendien für Studium und Forschung in Tschechien

Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST bietet auch 2015 wieder Semester- und Jahresstipendien sowie Sprachkursstipendien für Tschechien an. Bewerben können sich Studierende und Promovierende, die in Bayern an einer staatlichen Hochschule bzw. an einer Hochschule in kirchlicher Trägerschaft eingeschrieben sind.
 • Sommersprachkursstipendien in Pilsen, České Budějovice / Budweis, Prag (Bewerbungsschluss: 17.03.15)
 • Semester- und Jahresstipendien für Studien- und Forschungsaufenthalte an staatlichen Hochschulen in Tschechien im akademischen Jahr 2015/16 (Bewerbungsschluss: 30.04.15)
Die Stipendien werden vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik finanziert.
Weitere Informationen:
www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/index.html

Stipendia na studium a výzkum v České republice

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu -  BAYHOST - nabízí i v roce 2015 stipendia na semestr či celý studijní rok, stejně jako i stipendia na jazykové kurzy v České republice. Ucházet se mohou studenti a doktorandi bavorských vysokých škol, popřípadě vysokých škol, které jsou v církevní správě.
 • Letní stipendia na jazykové kurzy v Plzni, Českých Budějovicích, Praze (uzávěrka přihlášek: 17. 3. 2015)
 • Stipendia na semestr nebo celý studijní rok na studijní a vědecké pobyty na státních vysokých školách v České republice v akademickém roce 2015/2016 (uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2015)
Stipendia budou financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
Další informace (v němčině):
www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/index.html

PARTNERaktiv

19. Münchner Bohemisten-Treffen

Das Collegium Carolinum lädt am 06.03.15 ab 10 Uhr zum 19. Münchner Bohemisten-Treffen in das Sudetendeutsche Haus nach München ein. Ziel des Forums für Tschechien-Forschung ist es, allen an böhmischen und mährischen, tschechischen, slowakischen und sudetendeutschen Fragen Interessierten Gelegenheit zu Diskussion und Austausch zu geben. In Vorträgen, Kurzvorstellungen und Exposés werden – thematisch und methodisch breit gestreut – geplante und laufende Forschungsvorhaben präsentiert. Interessierte melden sich bitte bis 04.03.15 formlos per Mail (post.cc@extern.lrz-muenchen.de) zum Forum an.
Weitere Informationen: www.collegium-carolinum.de

19. setkání bohemistů v Mnichově

Collegium Carolinum zve 6. 3. 2015 od 10 hod. na 19. setkání bohemistů v Sudetoněmeckém domě v Mnichově. Cílem fóra je poskytnout příležitost k diskuzi lidem zajímajícím se o české, moravské, slovenské a sudetoněmecké otázky. V přednáškách, prezentacích a expozé budou poutavou formou představeny plánované a probíhající výzkumy. Zájemci o účast ve fóru se mohou hlásit do 4. 3. 2015 e-mailem (post.cc@extern.lrz-muenchen.de). 
Další informace (v němčině): www.collegium-carolinum.de

PARTNERaktiv

Fortbildung zu Čojč-Pädagogik und Projektmanagement

Das Čojč Theaternetzwerk Böhmen-Bayern lädt Jugendleiter, Pädagogen, Ehrenamtliche im Bereich interkultureller Jugendaustausch und Aktive in der deutsch-tschechischen Jugendarbeit zu einer Fortbildung ein, die vom 19. bis 22.03.15 im Naturfreundehaus Königsleithe bei Bayreuth stattfindet. Ziel des Seminars ist es, Wissen und Erfahrungen zu theater- und sprachpädagogischen Methoden für die Leitung von deutsch-tschechischen Begegnungsprojekten von Jugendgruppen weiterzugeben. Neben Čojč-Pädagogik steht außerdem Projektmanagement auf dem Programm.
Weitere Informationen: http://cojc.eu/125-cojc-pedagogika-4

Školení v Čojč-pedagogice a projektovém managementu

Česko-bavorská divadelní síť Čojč zve vedoucí mládeže, pedagogy, osoby činné v oblasti interkulturních výměn mládeže a osoby aktivně se angažující v česko-německé práci s mládeží na školení, které se koná od 19. do 22. 3. 2015 v Naturfreundehausu Königsleithe u Bayreuthu. Cílem semináře je předat znalosti a zkušenosti o divadelních a jazykově pedagogických metodách pro vedení česko-německých projektů s mládežnickými skupinami. Vedle Čojč-pedagogiky je také na programu projektový management.
Více informací: http://cojc.eu/125-cojc-pedagogika-4
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,48 MB / 3,68 MB